Home

Софийска Адвокатска Колегия

Календар на предстоящите събития на Софийска адвокатска колегия през 2019 година

Печат PDF

Месец Март

22-23.03.2019г. - Международна конференция на тема: "Арбитраж - нови предизвикателства“ в гр.София, х-л "Балкан" съвместно с ВАС и БТПП.

Излъчване на кратък филм за конференцията по ТВ Европа на 30.03.19г. /събота/ от 20.35 ч. и на 31.03.19г./неделя/ от 10.35 ч.

29.03.2019г. - Семинар в ЦОА "Кръстю Цончев" /петък/, от 14.00 ч. до 17.00 ч. на тема: „Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес. Искове за защита на нарушено или отнето владение.“

Лектор: Емануела Балевска - съдия във Върховен касационен съд.

29-31.03.2019г. - Семинар в гр.Сандански, х-л "Медите" на тема: „Ипотеката и особеният залог като обезпечения. Възбраната и запорът като обезпечителни мерки в исковия и изпълнителния процес (Анализ на актуалната съдебна практика).“

Лектор: Валя Гигова - адвокат от Софийска адвокатска колегия, член на ВАС.

 

Месец Април

10.04.2019г. - Честване на 140-години от приемането на Търновската конституция съвместно с ВАС.

12–13.04.2019г. - Международен семинар в „Гранд хотел София” на тема: „Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“ съвместно с ВАС и Международния съюз на адвокатите /UIA/ със седалище в гр.Париж.

 

Месец Май

10–11.05.2019г. – Международна конференция по деонтология за етичните правила за упражняване на професиите адвокат, съдия и прокурор и за взаимодействието между адвокати и магистрати.

 

Месец Юни  

30.05-02.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

06-09.06.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Септември

13-16.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

20-23.09.2019г. - Семинар в ОД "Лозенец".

 

Месец Октомври

11-12.10.2019г. - Есенна национална конференция на българската адвокатура в гр.София съвместно с ВАС.

 

Месец Ноември

21-22.11.2019г. – Международна конференция по въпросите на върховенството на правото, достъпа до правосъдие и защита на защитата в гр. София съвместно с ВАС.

 

22.11.2019г. - Бал на САК.

 

Месец Декември

Коледно парти за адвокатите, станали родители през 2019г.

 

Коледно парти за децата на адвокатите от САК

Приемен ден на Председателя за м. март 2019г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. март 2019г. ще бъде на 27.03.2019г./сряда/ в часовите интервали от 11.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Софийският адвокатски съвет съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира семинар

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира семинар на следните теми: Тема 1. Искова защита на притезателни права с установителен иск. Правен интерес и Тема 2. Искове за защита на нарушено или отнето владение, с лектор Емануела Балевска - съдия във Върховен касационен съд.

Семинарът ще се проведе на 29.03.2019 г., петък, от 14.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ЦОА „Кръстьо Цончев“, ул. "Калоян" № 8, ет. 4.

Желаещите следва да се запишат предварително за участие на тел. 02/9801092 , като при записването задължително посочат и личният номер на адвоката.

Моля имайте предвид, че местата са ограничени.

Меморандум САК - НБКМ

Печат PDF

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ С НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

   Днес, 20.03.2019г., беше подписан Меморандум за сътрудничество между Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, Софийската адвокатска колегия и Асоциацията за жените-адвокати. Подписите си под документа поставиха ръководителите на трите договарящи се страни доц. д-р Красимира Александрова, адв. Ивайло Данов и адв. Елка Пороминска.

   Дейностите, заложени в меморандума за сътрудничество, са популяризиране на НБКМ сред адвокатите и юридическата общност, както и на дейността и обществената значимост на адвокатската професия; организиране на литературни четения, изложби, представяне на книги, публикации и други професионални и културни събития; дарения и обмен на книги; безвъзмездно предоставяне на издания на Адвокатурата или на членове на адвокатската общност от страната и чужбина за фонда на НБКМ; безвъзмездно предоставяне на авторски произведения на адвокати за обогатяване на библиотечния фонд; съвместно честване на национални и регионални празници и др.

   Церемонията се състоя в зала “История на книгата” на Националната библиотека в присъствието на юристи и библиотечни служители. Доц. д-р Красимира Александрова припомни, че днешното събитие има предистория. През януари Библиотеката стана домакин на премиерата на дебютната книга на адв.Десислава Каменова – “Лукиана”, което провокира разговор за бъдещи съвместни дейности. “Отварянето на Националната библиотека към широката общественост е мисия и отговорност на всички, които работим тук – допълни директорът на НБКМ. – Само тогава, когато тук влязат повече експерти в своите области, универсалността на институцията и разпознаваемостта й в общественото съзнание ще бъде факт. Радвам се, че от днес 6000 адвокати стоят зад нас. Не се страхуваме от закона. Напротив, вярваме в него и разчитаме на вашата подкрепа за общото ни благо.”

   “6000 адвокати отдавна стоят зад каузата на Националната библиотека – досега само като читатели, а от днес и официално чрез подписания меморандум. Има нещо символично, че поставихме това начало в първия пролетен ден. Убеден съм, че сътрудничеството ни ще помогне за издигане авторитета на Адвокатурата и за това да станем по-видими за обществото. С колеги вече обсъждаме възможността да дигитализараме юридическата литература в НБКМ”, заяви адв.Ивайло Данов. А адв.Пороминска допълни, че за Асоциацията за жените-адвокати е чест да продължат да представят своите членове с писателски и други таланти в пространствата на Библиотеката.
Софийски адвокатски съвет

 

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2019 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

 

          Уведомяваме Ви, че от 25.03.2019 г. до 15.04.2019 г. включително можете да подавате документи за пролетната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-         документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет;

(УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85UNCR76301000029813)

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК.

(ОББ АД - BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79)

Уведомяваме Ви, че след приключване на пролетната изпитна сесия за 2019 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

 

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В А ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Печат PDF

За извършване на текущ ремонт (от 01.04 до 20.05.2019 г.) и подготвяне на ОД „Лозенец” за сезон 2019 година на Софийска адвокатска колегия (САК) в с.Лозенец, обл.Бургас.
1. Възложител
СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
o    Адрес за подаване на оферти: гр.София, бул.„Тодор Александров“ №137, ет.2, ст.4 „Регистратура” или
o    Електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
o    Лице за контакти: адв.Пейчо Пейчев, Секретар на САК - (02) 9048003.

2. Етапи за подготовка на станцията за активния сезон
- Частичен ремонт на стаи сутерен, фитнес и спален блок, съгласно опис.
- Частичен или основен ремонт на покрива в частта под слънчевите панели.
- Ремонт на помещението в сутерена определено за пералня. Зидане на стена, шпакловане и боядисване. Направа на ел. инсталация - полагане на ел.ключове, контакти, осветителни тела. Направа на водопроводна и канална инсталация. Монтиране на 2 бр. перални.
- Профилактика на климатици – 59 бр. изразяваща се в измиване на вътрешни филтри, напръскване с антибактериален спрей на вътрешно тяло, измиване на външния тоблообменник и проверка на налягането на фреона.
- Подмяна на огледалата в баните там където е необходимо.
- Подмяна на мивки, където е необходимо, съгласно опис.
- Монтиране на комарници на входните врати, съгласно опис.
- Ремонт на градински пейки – 13 броя.
- Ремонт на люлки в детския кът.
Oпис съгласно текста
3. Срокове
1. Дата на обявата – 20.03.2019 г.
3. Срок за подаване – от 20.03.2019 г. до 27.03.2019 г. - 17.00 часа.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Информация за семинара от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Сандански, хотел „Медите“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с обявения семинар от 29.03.2019 г. до 31.03.2019г. в гр.Сандански, хотел "Медите", Ви уведомяваме, че  крайният срок за записване за участие в семинара и плащане на таксата е 22.03.2019г. /петък/- включително.

Желаещите да се запишат за участие в семинара следва предварително да се запишат при Десислава Кандева, тел: 0893 711-778 и след това да заплатят таксата за участие.

Софийски адвокатски съвет

Последен срок за записване за участие в Международната конференция на тема: „Арбитраж – нови предизвикателства“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че по искане на хотел „Шератон“  днес - 18.03.2019г. до 15 часа  е последният срок за записване за участие в международната конференция по въпросите на арбитража.

За участие в конференцията не се заплаща такса. Адвокатите от Софийска адвокатска колегия или от други колегии в страната, които желаят да присъстват на конференцията, следва да заявят това при Лъчезар Спасов на тел.: 029048020 и 0879292217.  

Напомняме, че конференцията ще се проведе на 22-ри и 23-ти март 2019 г. в гр.София, хотел „Балкан“/бивш х-л „Шератон“/, зала „Средец“, пл.“Света неделя“ № 5.

Желаещите да участват в двете опционални мероприятия – вечеря на 22.03.2019г. от 20 часа и обяд на 23.03.2019г. от 13 часа  следва да заплатят в касите на САК на бул.“Тодор Александров“ 137 или в Търговския дом на бул. „Витоша“ 1А куверт в размер на 60 лева, за всяко едно мероприятие поотделно, най-късно до 18.03.2019г., 15 часа.

Записването за опционалните мероприятия ще става след заплащане на куверта при Лъчезар Спасов на тел.: 029048020 и 0879292217.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Последен срок за записване за участие в Международната конференция на тема: „Арбитраж – нови предизвикателства“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че наближава крайният срок - 19.03.2019г. /вторник/ включително, до който срок може да се запишете за участие в международната конференция на тема:  „Арбитраж – нови предизвикателства“.

Конференцията ще се проведе на 22-ри и 23-ти март 2019 г. в гр.София, хотел „Балкан“/бивш х-л „Шератон“/, зала „Средец“, пл.“Света неделя“ № 5.

За участие в конференцията не се заплаща такса. Адвокатите от Софийска адвокатска колегия или от други колегии в страната, които желаят да присъстват на конференцията, следва да заявят това предварително при Лъчезар Спасов на тел.: 029048020 и 0879292217 до 19 март 2019г. включително.

Програмата на конференцията може да изтеглите оттук: Програма „Арбитраж – нови предизвикателства“

ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

Печат PDF

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

За 22 Март, 2019 г.

 

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.        

22 март, 2019 г.

  1. 1.Типове психологически характери и подходи при работата с тях.
  2. 2.Форми за организирано упражняване на адвокатската практика.Адвокатски сдружения, предимства и недостатъци.Адвокати, работещи по договор. Секретари и други служители.

Лектори: Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт, адв.Светозар Зафиров

 

 

Последна информация за семинара на UIA в гр.София 12 – 13 април 2019г. в град София, Гранд хотел „София”на тема:„Чуждестранни инвестции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

След направено вчера допълнително запитване от ръководството на Софийски адвокатски съвет към UIA, беше уточнено, че днес, 12.03.2019г./вторник/ изтича срокът за регистрация за участие на преференциални цени /110 евро без ДДС такса – участие за българските участници/ за семинара на UIA в гр.София на 12 – 13 април 2019г.в град София, Гранд хотел „София” на тема:„Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“.

След тази дата таксата за участие ще бъде в размер на 150 евро, без ДДС за българските участници.

Таксата за участие се заплаща по сметка на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA). Формулярите за записване можете да намерите на сайта на UIA http://www.uianet.org/, като и на този сайт, заедно с подробната програма на семинара, която може да видите тук: S19SOF_PRG_FORM_BULG_BAT.pdf

 
Софийски адвокатски съвет

Информация за семинара от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Сандански, хотел „Медите“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с обявения семинар от 29.03.2019 г. до 31.03.2019г. в гр.Сандански, хотел "Медите", Ви уведомяваме, че  местата, предвидени за единично настаняване в стая са  изчерпани напълно, поради което  свободните стаи, които са останали,  са само за настаняване по двама колеги след предварително записване при Десислава Кандева, тел: 0893 711-778 и след това заплащане на таксата за участие най-късно до 22.03.2019г.

Софийски адвокатски съвет

Информация за семинара на UIA в гр.София 12 – 13 април 2019г. в град София, Гранд хотел „София”на тема:„Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

 Днес, 11.03.2019г. изтича срокът за регистрация за участие на преференциални цени /110 евро без ДДС такса – участие за българските участници/ за семинара на UIA в гр.София на 12 – 13 април 2019г.в град София, Гранд хотел „София” на тема:„Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“.

 След тази дата таксата за участие ще бъде в размер на 150 евро, без ДДС за българските участници.

 Таксата за участие се заплаща по сметка на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA). Формулярите за записване можете да намерите на сайта на UIA http://www.uianet.org/, като и на този сайт, заедно с подробната програма на семинара, която може да видите тук: S19SOF_PRG_FORM_BULG_BAT.pdf

 
Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ            

                    О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.03.19 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
            

                    О Б Я В Л Е Н И Е


        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.03.19 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша, № 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Честит 8 Март!

Печат PDF

8March

ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

Печат PDF

ПРОМЯНА В ПРОГРАМАТА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ

„ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО”

За 08 Март, 2019 г.

 

       Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

       Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.

         Предварителното записване – при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София или на телефон 0879 292 217.        

8 март, 2019 г.

  1. 1.Психологически аспекти на домашното насилие.

 

  1. 2.Промените в Закона за защита от домашното насилие; защита на жертвите на домашно насилие.

           Лектори: Елеонора Георгиева, психолог от „Сдружение за обществена подкрепа – СОП”; адвокат Йорданка Бекирска, САК / вместо предварително обявения лектор Георги Бакалов , САК./

Покана за семинар на UIA

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Една от основните цели при формирането на Европейския съюз е създаването на възможност за свободно движение на хора, стоки и капитали и реални гаранции за това свободно движение. Тази цел е актуална и днес и нейното постигане е една от предпоставките за развитието на ЕС и на всяка една държава. Във време на глобализация на модерната икономика развитието на националните икономики изолирано, само в териториалните граници на държавата, не може да осигури необходимия и очакван от хората стандарт на живот. Поради това Европейския съюз и всяка държава-членка полагат усилия за създаване на необходимите условия за привличане на чуждестранни инвестиции, като се създава подходяща среда, която да стимулира и улесни инвестициите. Финансовите и икономически стимули не са достатъчни за привличането на чуждестранни инвестиции, ако не е налице реална правна сигурност – ясна законодателна уредба, прозрачна и предвидима съдебна система, реално и последователно прилагане на принципа на върховенство на правото във всички сфери на обществените отношения.

    В тази връзка, с настоящото писмо имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в семинар, организиран за поредна година от Софийската адвокатска колегия съвместно от Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA) и Висшия адвокатски съвет на тема „Чуждестранни инвестиции. Инвестиции в недвижими имоти. Европейски и български регулации“.

    Семинарът е с международно участие и ще се проведе в два последователни дни - на 12 април (петък), от 9,30ч. до 17,00 часа и на 13 април (събота), от 9,30 до 13,00ч. в град София, Гранд хотел „София”.

    Целта на семинара в София е да срещнем български и чуждестранни колеги-адвокати, които консултират компании, инвестиращи в различни държави в рамките на ЕС и извън него, които да споделят опита си относно стимулите и проблемите пред чуждестранните инвестиции и начина, по който се справят с проблемите. Във втората част на семинара ще отделим особено внимание на инвестициите в недвижими имоти. Ще споделим опит и ще направим сравнителен анализ на законодателната уредба на режима чуждестранните инвестиции в България и в други страни от ЕС, както и в държави извън ЕС. Лектори ще бъдат съдии от Върховния касационен съд и практикуващи адвокати от Испания, Франция, Гърция, Бразилия, Унгария, България и други страни, които имат реален практически опит в областта на чуждестранните инвестиции. Във форума ще вземат участие представители на Българската агенция за инвестиции, Министерство на икономиката и други държавни органи, както и представители на бизнеса – Асоциация на Банките в България и обединения на индустриалния капитал в България.

    Таксата за участие за българските участници е в размер на 110 евро, без ДДС, ако записването се осъществи преди 12 март 2019г. След тази дата таксата за участие ще бъде в размер на 150 евро, без ДДС.

    Таксата за участие се заплаща по сметка на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA). Формулярите за записване можете да намерите на сайта на UIA http://www.uianet.org/, като и на този сайт, заедно с подробната програма на семинара, която може да видите тук: S19SOF_PRG_FORM_BULG_BAT.pdf

Софийски адвокатски съвет

Във връзка с нов проект на ЗА

Печат PDF

УВАЖАМИ КОЛЕГИ,

    На свое заседание от 26 февруари 2019 г., в съответствие с взетото решение на Общото събрание на адвокатите от страната от 23.02.2019 г. за изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет взе решение да предложи на Висшия адвокатски съвет сформиране на работна група, която да изготви проект на изцяло нов Закон за адвокатурата, като използва достиженията на най-модерните закони в Европа, уреждащи адвокатската дейност, и вземе предвид конкретните предложения, направени като препоръки за изменения в действащия Закон за адвокатурата, които са съвместими с цялостната философия на нов и съвременен Закон за адвокатурата, от какъвто всички имаме нужда.
    В тази връзка Софийският адвокатски съвет е предложил в работната група да бъдат включени адвокати с доказан професионализъм и опит, които се ползват с високо доверие в адвокатурата. Считаме, че ако това предложение бъде прието от Висшия адвокатски съвет, работната група следва да започне незабавно работа и проектът за нов Закон за адвокатурата веднага след изготвянето му да бъде поставен на широко обсъждане от цялата Българска адвокатура, преди внасянето му в Народното събрание от лица, разполагащи със законодателна инициатива.
     
Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2019