Home

Софийска Адвокатска Колегия

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 01.10.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 27.09.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Благодарности относно Адвокатска академия

Печат PDF

Seminars 2018 Thanks

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Печат PDF

Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. и 2018 г.

21.09.2018 – 24.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК

     Уважаеми колеги,

     Уведомяваме Ви, че в периода 21.09.2018 – 24.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК ще се проведе семинар по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ на тема: Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. и 2018 г., лектор: проф. д-р Валентина Попова, преподавател във ЮФ на СУ “Св.св. Климент Охридски”, адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Допълнително ще Ви информираме за окончателната програма на семинара.

     Желаещите да се запишат за участие следва да заплатят такса-участие както следва:
     – 30 лв. при настаняване по двама в стая;
     – 60 лв. при единично настаняване в стая.
     Таксата-участие включва нощувките и лекторските.

Записването за семинара следва да се извърши в срок до 17.09.2018г. /понеделник/ или до изчерпване на местата при Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или на място в Търговския дом след заплащане на такса-участие в касите на САК.

Софийски адвокатски съвет

Списък на дежурни адвокати за 01.09.2018 до 30.09.2018

Печат PDF

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.09.2018 г. до дата: 30.09.2018 г.

 

Продължение...

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР В СОК „КАМЧИЯ“ НА 12-14.10.2018 Г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Националното бюро за правна помощ,  със съдействието на Адвокатски съвет – гр. Варна организират семинар на тема: „Измененията и допълненията  в ГПК  от 2017 г. – една година по-късно“ с лектор: съдия Красимир Влахов от ВКС.

            Семинарът ще се проведе на 13.10.2018 г. в Санаторно-оздравителен комплекс  / СОК/ „Камчия“, като в него могат да участват всички  адвокати от  страната.

            За участниците е осигурена възможност за настаняване от 12.10.2018 год. или от 13.10.2018 г.,  в зависимост от желанието на всеки.

            Предварителна програма на семинара:

Продължение...

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

    Уведомяваме Ви, че от 27.08.2018г. до 14.09.2018г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.
Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:
 -    в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;
 -    нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 -    документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет;
(УниКредит БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG 85 UNCR 7630 1000 0298 13)
Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК.
(ОББ АД - BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 30 UBBS 8888 1000 5864 79)

Уведомяваме Ви, че подадени и непотърсени след изпита документи се пазят в едногодишен срок от датата на подаване.


СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

icon-pdf Писмено заявление

 

СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в петък (24.08.2018г.) „Счетоводен (паричен) салон“ на бул. „Тодор Александров“ №137 няма да работи поради профилактика и ремонтни дейности.

Моля, да ни извините за причиненото неудобство!

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м.септември, Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 14.09.2018 г.

Секретар
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

 

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

САК - нова ел.поща

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Софийска адвокатска колегия има нова ел.поща - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , чрез която можете да се обръщате към адвокатския съвет, като изпращате Вашите писмени съобщения, становища, предложения и др.

Моля, имайте предвид, че старите ел.пощенски кутии - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   ще бъдат закрити.

Софийски адвокатски съвет

ПРОМЯНА БАНКОВА СМЕТКА НА САК

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СЪС СЛИВАНЕТО НА СИБАНК АД И ОББ АД ОТ 01.08.2018 Е ПРОМЕНЕНА БАНКОВАТА СМЕТКА НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, ЗА ВНАСЯНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС. НОВАТА СМЕТКА Е:

BG 61 UBBS 8888 1000871392
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД

Искане за възстановяване на възможността за търсене в портала за съдебни дела на СГС

Печат PDF

sgs search 1

sgs search 2

sgs search 3

 

Становище КЗЛД относно търсене по ЕГН и име

Печат PDF

Stanovishte KZLD 1

Stanovishte KZLD 2

Stanovishte KZLD 3

Stanovishte KZLD 4

Stanovishte KZLD 5

Stanovishte KZLD 6

 

 

 

 

Съобщение относно издаване на различни видове справки

Печат PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,
    Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че зачестиха искания от адвокати за спешно издаване на различни видове справки, служебни бележки и удостоверения. Тези действия пораждат изкуствено напрежение между службите на адвокатската колегия и адвокатите. Напомняме Ви, че гореупоменатите документи се издават в срок от 7 работни дни.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Апелативен съд Велико Търново - съдебна ваканция

Печат PDF

Zapoved ApelativenSud VT 2017 07 26

СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Печат PDF

в периода 13.09.2018 – 16.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК

П Р О Г Р А М А

13.09.2018 г. Настаняване и регистрация на участниците

 

14.09.2018 г.
9.30 ч. – 11.00 ч. тема "Правилото  ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.
11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза
11.30 ч. – 13.00 ч. тема "Правилото  ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.
Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

15.09.2018 г.
9.30 ч. – 11.00 ч. тема "Справедлив процес за чужденците. Приложението на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и транспонирането й в българското законодателство“.
11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза
11.30 ч. – 13.00 ч. тема „Международно сътрудничество по наказателни дела - трансфер на осъдени лица; трансфер на наказателни производства; признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките изискващи задържане".
Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

Продължение...

Нов адрес на библиотеката на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че библиотеката на Софийска адвокатска колегия се премести в Търговския дом, бул. „Витоша“ № 1А, ет. 1.

Телефон за връзка с библиотекаря Лъчезар Спасов 0879/29 22 17.

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА


Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 18.07.18 г.

Продължение...