Home

Софийска Адвокатска Колегия

Приемен ден на Председателя за м. януари 2020 г.

Печат PDF
Уважаеми колеги,
 
Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК за м. януари 2020 г. ще бъде на 22.01.2020 г. /сряда/ в часовия интервал от 11.00 до 13.00 часа.
 
Моля да се запишете предварително на тел.02 9048015.
 
 
Председател на САК
(адв.Ивайло Данов)

 

Среща на САС с адвокатски дружества

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 15.01.2020 г. (сряда) се проведе среща на Софийския адвокатски съвет с представители на големи адвокатски дружества. На това събитие се направи предложение от представители на присъстващите на срещата адвокатски дружества за създаване на благотворителен фонд, като за целта да бъде открита банкова сметка на името на САК. Това предложение ще бъде разгледано на заседанието на САС на 21.01.2020 г. (вторник) и ще бъдете уведомени допълнително за взетото решение.

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 18-ти януари, събота от 20.35 ч., с повторение в неделя, 19-ти януари от 10.35 ч. в предаване „Кариера” по ТВ Европа и „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще бъде излъчен репортаж „Избрани моменти от събития на САК през 2019 г.”

Софийски адвокатски съвет

ДЕКЛАРАЦИЯ

Печат PDF

Софийският адвокатски съвет изразява силното си безпокойство от изнесените днес в медиите данни за съмнения от колегата ни адв.Ирен Савова, че станалият снощи пожар в бащината й къща в гр.Ихтиман е умишлен акт. Ако това е истина, то този пожар е поредният акт на престъпно посегателство срещу адвокат Савова.

Ние, представителите на Софийската адвокатура, настояваме компетентните служители в структурите на Прокуратурата и Министерството на вътрешните работи да предприемат незабавни действия по установяване на причината за пожара и в случай, че същият е умишлено деяние, да бъдат взети всички възможни мерки за установяване на извършителите и поръчителите му.

Недопустимо е в 21-ви век на територията на Европейския съюз едно лице да бъде преследвано и заплашвано заради работата му като защитник, а държавата да стои безучастна.

Адвокатурата като обединител на професионалните защитници на човешките и гражданските права и свободи на българите никога няма да приеме нарушаването им заради лично и обществено положение или имуществено състояние, а още по-малко заради заета позиция по дело или досъдебно производство от български адвокат, вършещ работата си в защита на клиент.

Заявяваме, че за нас посегателството върху адвокати, независимо с какви подбуди, е посегателство срещу правовата държава и настояваме за приоритетно и задълбочено разследване, както и че ще следим за развитието му и след като вече не е част от „новините на деня“.

Призоваваме също така компетентните органи да излязат с информация за развитието на разследванията по предходните посегателства срещу имуществото и личността на адв. Ирен Савова.

Софийският адвокатски съвет категорично заявява, че застава изцяло зад адвокат Савова и ще я подкрепи по всички възможни и разрешени от закона начини. В основата на адвокатската професия стои защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Вярваме, че за да упражняват свободно и достойно професията си, българските адвокати трябва да бъдат защитавани от правозащитните органи не само в качеството си на граждани, но и в качеството си на професионалисти.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

Продължение...

Здравна профилактика за адвокатите от САК през 2020 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На вчерашното си заседание Софийският адвокатски съвет взе решение да бъде продължено действието на сключените договори с Медицински центрове „Лора” ЕООД и „Санус 2000” ЕООД за здравна профилактика на всички адвокати и младши адвокати от Софийска адвокатска колегия до края на 2020 година.

За контакти и записване:
МЦ „ЛОРА” ЕООД тук
МЦ „САНУС 2000” ЕООД тук

Софийски адвокатски съвет

ОСИГУРИТЕЛНА КАСА „АДВОКАТ”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 01.01.2020 г. минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 610 лв. Напомняме, че до 31 януари всяко самоосигуряващо се лице може да заяви в ТД на НАП София промяна на процента си на осигуряване за 2020 г., като от по-нисък процент на осигуряване може да премине към по-висок такъв, включващ осигуряване за Общо заболяване и майчинство, или от по-висок процент на осигуряване може да премине към по-нисък такъв, изключващ осигуряване за Общо заболяване и майчинство.

Уважаеми, колеги членове на Осигурителната каса, в случай, че някой от Вас желае да бъде осигуряван на доход по-висок от минималния (610 лева), молим в срок до 30 /тридесети/ януари 2020 г. да заяви това свое желание в касата, за да може да бъде настроена програмата по неговата лична партида.

За тези от Вас, които в предишни години са заявили осигурителни доходи, по високи от 610 лв., при липса на ново заявление, ще бъдат прилагани заявените по-рано осигурителни доходи.

Молим, колегите, членове на ОК, които желаят да направят промени в процента си на осигуряване за 2020 г. да заявят това в касата до 30 /тридесети/ януари 2020 г. като представят уведомление до ТД.

Осигурителна каса „Адвокат“, Ви пожелава спорна и успешна Нова Година!

Приемен ден на Председателя за м. януари 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ден на Председателя на САК – адв. Ивайло Данов за м. януари 2020 г. ще бъде на 22.01.2020 г. /сряда/ в часовите интервали от 11.00 до 13.00 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Моля да се запишете предварително на тел.02 9048015.

Първи клуб на адвоката

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Софийската адвокатска колегия е сключила договор, по силата на който всички адвокати от САК и техните компании ще ползват 10 % (десет процента) отстъпка (без обедното меню) в ресторант „ЗАФО” (гр.София, ул. „Цар Асен I-ви“ №2Б) при предоставяне на адвокатска карта с валиден стикер за съответната година. При група от десет и повече човека ще имате възможност да ползвате 20 % (двадесет процента) отстъпка.

Предстои сключване на договори между САК и други заведения при промоционални условия за членовете на колегията.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОК „АДВОКАТ”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Осигурителна каса „Адвокат”, уведомява всички свои членове във връзка с подаваните от тях молби, заявления, жалби и други документи, свързани с предоставянето на услуги от осигурителната каса по възникване, изменение или прекратяване на осигурителните права и задължения на осигурените лица, както и представяне на документи за изплащане на парични обезщетения от НОИ, същите да бъдат адресирани само до Осигурителна каса „Адвокат”, а не до други органи на Софийската адвокатска колегия, поради изключителната компетентност на осигурителната каса по извършване и предоставяне на дейности, свързани с осигурителните случаи на членовете и.

При възникнали въпроси моля да се обръщате към:
 - адв.Тодор Филипов (Управител на осигурителна каса „Адвокат”) 0879/292238.

Приемна осигурителна каса Адвокат:
 - Славка Иванова – 02/9048016;
 - Николай Игнатов – зам.гл.счетоводител и заверяващ осигурителен стаж пред НОИ и болнични – 02/9048016.

ОК „АДВОКАТ”

Снимки от детското коледно парти на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

снимките на всички деца от детското коледно парти от 19.12.2019 година на Софийската адвокатска колегия вече са налични на хартиен носител и могат да бъдат получени от служителя Людмила Тодорова - „Регистратура” на САК в сградата на бул. "Тодор Александров"137, ет.2 в работно време (от 8,30 ч. до 13ч. и от 13,45 ч. до 17 ч.)

Секретар на САК
адв.Пейчо Пейчев

Обучителен семинар по Хартата за основните права на ЕС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 20-ти, 21-ви и 22 февруари 2020 година в Аула Магна и Салон Валенте в Съдебната палата на Милано ще се проведе семинар (на английски и италиански език) по прилагането на Хартата на основните права на ЕС, организиран в рамките на европейския проект Lawyers4Rights („Адвокати за права”). Проектът се реализира с безвъзмездна помощ в подкрепа на проекти за международно обучение по гражданско право, наказателно право или основни права (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017).

Трите дни на обучението ще бъдат посветени на задълбочаване познаването на разпоредбите на Хартата, сравнително-правен анализ на нейното прилагане и съдебната практика на Съда на ЕС в областта на основните права на ЕС.

Темите, върху които семинарът ще се фокусира, са борбата с тероризма и събиране на семейства в контекста на миграцията, които поставят нови предизвикателства пред защитата на основните права в ЕС.

Можете да кандидатствате за обучението, като попълните формуляра на сайта  https://lawyers4rights.eu/application-form/ и изпратите свое CV и мотивационно писмо на английски език.

В обучението в Милано е предвидено участието на 10 български адвокати. Разноските за път и настаняване ще бъдат платени по проекта.

Селекцията ще бъде извършена от комисия, като сред критериите за подбор са нивото на владеене на английски език и професионалния опит на кандидатите.

Крайният срок за кандидатстване е 12-ти януари 2020 г.

Одобрените кандидати ще бъдат писмено уведомени най-късно до 22-ри януари 2020 г.

icon-pdf Повече информация и програмата можете да намерите в приложените файлове (български).

icon-pdfПовече информация и програмата можете да намерите в приложените файлове (италиански).

Софийски адвокатски съвет

Весело посрещане на новата 2020 година!

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Успешна, щастлива и благодатна 2020 година!

NY2020
                                
Софийски адвокатски съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че Софийска адвокатска колегия на 31.12.2019 година ще работи до 13 часа, като в паричните салони на бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.2 и в Търговския дом на бул. ”Витоша” №1А, ет.3 ще се приема само заплащане на членски внос.

Напомняме Ви, че на 25 и 26 януари 2020 година ще се проведе отчетно изборно събрание на САК, повече подробности може да видите ТУК

Напомняме Ви, и че съгласно разпоредбите на чл.49, ал.2 от Закон за адвокатурата: Адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по  ал.1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

Софийски адвокатски съвет

Благословена да е Коледа!

Печат PDF

Скъпи колеги,

Нека Коледа изпълни домовете ви с обич, радост, мир и благоденствие.

Благословена да е Коледа!

Софийски адвокатски съвет

Koleda 2020

ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

ПРОТОКОЛ №8
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

            Днес, 27 Декември 2019 г., в гр. София, бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.3, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 25-26.01.2020г.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

            Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

            Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Разглеждане на постъпилите предложения за органи на САК;

2. Обявяване на списъка на кандидатите за органи на САК;

            3. Разни.

            Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

            ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и прие следните решения:

По т.1 от Дневния ред:

Разглеждане на постъпилите предложения за органи на САК:

Председателят докладва всички предложения за членове на органи на САК, по реда на тяхното постъпване, съгласно утвърдения Регистър за вписване на предложенията за кандидати за избор на органи на САК.

            Комисията констатира, че са постъпили общо 77 предложения за избор на членове на органи на САК.

            След преглед на постъпилите предложения Комисията констатира че:

1) Предложение с входящ №8490 от 27.12.2019 г. от адв. Стефан Йорданов Стефанов, с което предлага адв. Любомира Костадинова Карпузова за член на ДС и адв. Даниела Иванова Никифорова за член на САС и

         2) Предложение с входящ №8491 от 27.12.2019 г. от адв. Любомира Костадинова Карпузова, с което предлага адв. Стефан Йорданов Стефанов за член на САС и член на ДС на САК и адв. Бригита Емилова Костова –Атанасова за член на САС и член на ДС на САК,

         са подадени в деловодството на САК на 27.12.2019 г. – извън законоустановения срок.

Съгласно чл.103, ал.1 от ЗА, всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до Избирателната комисия кандидатури за председател на адвокатския съвет и Дисциплинарния съд и за членове на органите на колегията в 30-дневен срок преди датата на избора, а именно: до 25.12.2019 г.включително .

          С оглед на което и на основание чл.102, ал.1 от ЗА във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗА, ИК на САК прие следното

                                                           РЕШЕНИЕ №14

             Оставя без разглеждане: предложение с входящ №8490 от 27.12.2019 г. от адв. Стефан Йорданов Стефанов и предложение с входящ №8491 от 27.12.2019 г. от адв. Любомира Костадинова Карпузова.

ГЛАСУВАЛИ:

• За: 3

• Против: 0

По т.2 от Дневния ред:

Обявяване на списъка на кандидатите за органи на САК:

            След преглед на постъпилите предложения Комисията констатира следното по отношение изпълнение изискванията за допустимост, на кандидатите, съгласно ЗА:

            1. За Председател на САС:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на САС, установени в ЗА.

            2. За Членове на САС:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на САС, установени в ЗА.

            3. За Членове на Контролния съвет:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на САС, установени в ЗА.

            4. За Председател на Дисциплинарния съд:

            Не бяха констатирани несъответствия с изискванията за допустимост на кандидатите за членове на ДС, установени в ЗА.

            5. За членове на Дисциплинарния съд:

            Предложеният кандидат Асен Ромилов Атанасов - не отговаря на изискванията на чл.96, ал.2 от ЗА, тъй като има адвокатски стаж от 1 година и 11 месеца, при нормативно устоновено изискване за наличието на най-малко 5 години адвокатски стаж.

            Комисията установи, че всички останали кандидати отговарят на изискванията на Закона за адвокатурата за съответните органи на САК, за които са предложени, с оглед на което и на основание чл.102, ал.1 от ЗА във връзка с чл. 49, ал.2, чл. 86, ал.3, чл. 91, ал.1, чл. 94, ал.2 и чл.96, ал.2 от ЗА, ИК на САК прие следното

                                                           РЕШЕНИЕ №15

            Обявява списъка на кандидатите за членове на органи на САК по реда на постъпване на предложенията, както следва:

I. Кандидати, предложени за Председател на САС:

Александър Димитров Машев

Пламен Илиев Джуров

Петър Антонов Антонов

Стефан Николаев Марчев

Райна Иванова Аврамова

Владислав Александров Янев

II. Кандидати, предложени за членове на САС:

Христо Иванов Христов

Александър Димитров Машев

Мариана Иванова Якимова

Пламен Илиев Джуров

Милена Валентинова Калчева

Снежинка Атанасова Стойкова

Миглена Вълчева Тошева

Цветелина Георгиева Здравкова

Надежда Димитрова Василева

Валентин Петров Маринов

Здравко Андонов Стойчев

Милен Ангелов Дюлгеров

Наталия Иванова Георгиева

Мариана Славчева Митова

Юлия Георгиева Николова

Лидия Георгиева Георгиева

Милчо Александров Занев

Петър Антонов Антонов

Стефан Николаев Марчев

Златка Стефанова Динева

Валентина Драйчева Бакалова

Ивайло Кръстев Костов

Албена Василева Пенова

Лидия Въчева Дикова

Мирослав Тодоров Мичев

Катерина Владимирова Граматикова

Христо Владов Хинов

Десислава Методиева Миразчийска

Лили Николова Лозанова

Ваня Траянова Стоянова

Александър Ивайлов Тонев

Жана Иванова Кисьова

Маргарита Руменова Димитрова

Александър Андреев Андреев

Силвия Йорданова Спасова

Вера Руменова Даскалова

Мариана Емилова Вълкова

Александър Андонов Бояджиев

Ива Иванова Згурова-Шопова

Петьо Димитров Славов

Пламен Кирилов Киров

Евгения Петрова Гечева

Антон Йорданов Стефанов

Силви Тошков Гаврилов

Гинка Христова Тодорова

Андрей Вячеславович Чекунов

Вержиния Калинова Дакова

Десислава Богданова Кадин

Димитър Сергиев Янков

Евелина Златева Младенова

Ефемия Ганчева Чаушева-Ескандари-Фард

Ивайло Софрониев Ставрев

Кристина Калинова Трингова

Максим Рафаел Таджер

Николай Димитров Рангелов

Райна Иванова Аврамова

Росица Василева Гълъбова

Христо Георгиев Чолаков

Цветелина Георгиева Атанасова

Цветелина Миткова Димитрова-Узунова

Владислав Александров Янев

Христо Ценов Каленски

Светослав Светославов Иванов

Богдан Костадинов Петров

Мария Димитрова Вълканова

Константин Петров Димитров

Васил Георгиев Киров

Детелина Димитрова Попова

Динела Иванова Велкова

Жанет Георгиева Желязкова

Георги Цветанов Леков

Христо Иванов Христов

Роман Стефанов Стоянов

Гинка Христова Тодорова

Катерина Костадинова Кондакчиева

Христо Николаев Копаранов

Георги Димитров Вълчанов

Менко Петров Менков

Силви Тошков Гаврилов

Валери Славчев Стойков

Валентин Кирилов Савов

Лилия Симеонова Георгиева

Елиза Николаева Николова

Илона Петкова Георгиева

Емил Григоров Николов

Ангел Владимиров Стамболийски

III. Кандидати, предложени за членове на Контролния съвет (КС):

Ивайло Димитров Данов

Пейчо Йорданов Пейчев

Румяна Кирилова Стоева - Сидерова

Владимир Радославов Дончев

Станислава Димитрова Райчева

Любомира Костадинова Карпузова

Милчо Александров Занев

Любомир Николаев Владикин

Вася Тодорова Илиева

Бойко Атанасов Войнов

Бойко Славенов Матеев

Румен Василев Котов

София Николова Разбойникова

Александър Атанасов Великов

Вержиния Калинова Дакова

Максим Рафаел Таджер

Мария Петрова Колева

Милена Тодорова Атанасова

Емил Георгиев Йорданов

Любка Цветанова Здравкова

Иван Николаев Иванов

Стоян Митев Желев

IV. Кандидати, предложени за Председател на Дисциплинарния съд (ДС):

Пламен Йорданов Ангелов

Милена Валентинова Калчева

Милчо Александров Занев

Трендафил Бонев Трендафилов

Павлин Янчев Куюмджиев

V. Кандидати, предложени за членове на Дисциплинарния съд (ДС):

Милена Валентинова Калчева

Ангел Петков Петков

Иван Тодоров Грошев

Миглена Вълчева Тошева

Асен Ромилов Атанасов

Валентин Петров Маринов

Здравко Андонов Стойчев

Анна Илчева Серафимова

Христина Валериева Танчева

Владимир Тодоров Петков

Силвия Първанова Любенова

Христо Владов Хинов

Мирослав Тодоров Мичев

Мария Димитрова Тончева

Делина Павлова Павлова

Калина Иванова Кавалджиева

Даниела Георгиева Хаджова

Екатерина Спосова Методиева

Радослав Иванов Тонев

Любка Младенова Ценова

Ненка Иванова Иванова

Тодорка Димитрова Ангелова

Иван Веселинов Ангелов

Евелина Златева Младенова

Кирил Димитров Петров

Павлин Янчев Куюмджиев

Яника Красимирова Симова-Апостолова

Даниела Иванова Никифорова

Анета Костадинова Ангелова

Здравко Андонов Стойчев

Светлана Лазарова Стоименова

Емил Митков Йошев

Валентин Петров Маринов

Марина Иванова Маврова

Теодор Траянов Марковски

Бригита Емилова Костова-Атанасова

Стефан Йорданов Стефанов

Николай Илиев Николов

Таня Пеева Иванова

Панчо Димитров Радев

Румен Илиев Ангелов

Милена Тодорова Атанасова

Никола Николов Касабов

            Съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗА настоящото решение може да бъде обжалвано пред Висшия адвокатски съвет, в тридневен срок от обявяването му в канцеларията на САК.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

Членове:         Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

Списък на дежурни адвокати за 01.01.2020 до 31.01.2020

Печат PDF

Списък на дежурни адвокати за период
От дата: 01.01.2020 г. До дата: 31.01.2020 г.

 

Продължение...

Съобщение

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 23.12.2019 година регистратурата на САК (бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.2 ) ще работи до 17 часа, а администрацията и паричните салони на бул. ”Тодор Александров” № 137, ет.2 и в Търговския дом на бул. ”Витоша” №1А, ет.3 до 13 часа.

Софийски адвокатски съвет

Телевизионно и радио предаване

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 21-ви декември, събота след новините от 20.30 ч., и неделя, 22-ри декември, след 10.30 ч. в предаване „Кариера” по ТВ Европа и по „Радио Европа - новините сега” (105.6 MHz за София), ще бъдат излъчени последните две събития на САК – Тържествената клетва на млади и младши адвокати и Коледното тържество за най-малките.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2020