Home Новини Сезон 2019г. в базата на САК в с. Лозенец

Сезон 2019г. в базата на САК в с. Лозенец

Уважаеми колеги,

Стартът на летния туристически сезон наближава, а с него и предварителното разпределяне на смените за сезон 2019г. в базата на САК в с. Лозенец. Своевременната подготовка на смените ще осигури необходимия комфорт на Вас и Вашето семейство по време на почивката Ви. Предвид това молим всички колеги, които желаят да ползват базата на САК в с. Лозенец, област Бургас през сезон 2019 г., да подадат заявление по образец в срок до 23.05.2019 г. - включително. Заявленията може да получите от администрацията на САК /бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2., ст. 4 или и в Търговския дом, бул. „Витоша” № 1, ет. 3/ или да ги изтеглите от сайта на колегията. Попълнените от Вас заявления се подават в регистратурата на САК , бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2, ст. 4. Всички заявления, които са подадени в срок, ще бъдат разгледани от комисията за социална политика и подпомагане.

Базата на САК в с. Лозенец може да се ползва както от всички адвокати, членове на САК и техните семейства, така и от адвокати от страната.

СМЕНИТЕ ЗА СЕЗОН 2019 г. СА КАКТО СЛЕДВА:
I смяна от 16.06.2019 г. до 29.06.2019 г. вкл.
Междинен ден за почистване-30.06.2019 г.
II смяна от 01.07.2019 г. до 14.07.2019 г. вкл.
Междинен ден за почистване - 15.07.2019 г.
III смяна от 16.07.2019 г. до 29.07.2019 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 30.07.2019 г.
IV смяна от 31.07.2019 г. до 13.08.2019 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 14.08.2019 г.
V смяна от 15.08.2019 г. до 28.08.2019 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 29.08.2019 г.
VI смяна от 30.08.2019 г. до 12.09.2019 г. вкл.
Оздравителният дом разполага с:
32 стаи с 2 легла;
21 стаи с 3 легла (третото е разтегателен фотьойл);
  2 стаи с 4 легла;
  3 апартамента (спалня и разтегателен диван)

1. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ вноски ЗА I и VI СМЯНА:
ЗА  АДВОКАТИ - ЧЛЕНОВЕ НА С А К  И ОТ СТРАНАТА:
Стая с две легла – 240лв.
Стая с три легла – 290лв.
Стая с четири легла – 345лв.
Апартамент – 490лв.
За самостоятелно ползване от деца на адвокати-членове на САК, навършили 30г. вноските за I и VI смяна са с 20лв. над горепосочените.
ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА :
Стая с две легла – 320лв.                   
Стая с три легла – 390лв.
Стая с четири легла – 430лв.
Апартаменти – 550лв.
2. ВНОСКИ ЗА II – V  СМЯНА / вкл. /
ЗА  АДВОКАТИ - ЧЛЕНОВЕ НА С А К И ОТ СТРАНАТА:
Стая с две легла на I етаж - 310лв.
Стая с две легла на II и III етаж - 330лв       
Когато стаята се ползва самостоятелно: 250лв.
Стая с три легла на I етаж - 380лв.          
Стая с три легла на II и III етаж - 400лв.
Стая с четири легла на II и III етаж – 460 лв.            
Апартамент – 560лв.
За самостоятелно ползване от деца на адвокати-членове на САК, навършили 30г. вноските за II - V смяна са с 25лв. над горепосочените.                    
ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА :
Стая с две легла – 420 лв.                        
Стая с три легла – 500 лв.
Стая с четири легла – 600 лв.
Апартамент – 700 лв.
3. ПРИ  РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА  МОЛБИТЕ КОМИСИЯТА СЕ  СЪОБРАЗЯВА:
1) Кандидатите да нямат задължения по чл. 49 от ЗА, както и липсата на дисциплинарни наказания.
2) Продължителността на адвокатския стаж в САК.
3) Неползването на базата от адвокати или членове на семействата им през сезон 2018 г.
4. НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ.
1) Документ за настаняване ще се издава срещу заплащане на вноската за ползване на базата за пълна смяна/14 дни/ лично на лицето, чиeто заявление е уважено.
2) Преотстъпването на документа за настаняване не е позволено. Приносител на документ за настаняване, различен от лицето, на чието име е издаден документът, няма да бъде настаняван, с изключение на приносител - член на семейството.
3) Настаняването се извършва в деня на започване на смяната от 10.00ч. до 17.00 ч.
4) Право на нощувка в междинен ден имат само почиващите, заплатили вноска за ползването му,  чиято смяна започва, като настаняването е след 14.00 часа .
5) Освобождаването на стаята трябва да стане най-късно до 10.00 часа в междинния ден, следващ последния ден на смяната.
6) При престой по-малък от 14 дни неползваната част от вноската не се възстановява.
7) Отказ от предоставена карта за почивка, следва да бъде заявен не по-късно от 7 работни дни преди започване на смяната след този срок, внесената вноска не се възстановява.
5. СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИТЕ И внасяне НА ВНОСКИТЕ.
1) Краен срок за подаване на заявления –  до 22.05.2019 г. вкл.
2) Разглеждане на заявленията до 30.05.2019 г. вкл.
3) Срока за плащане на вноските за първа смяна е до 12.06.2019 г., а за останалите до 28.06.2019 г.

След изтичане на крайния срок свободните стаи ще бъдат предоставени незабавно на следващите в списъка кандидати. Адвокатите, чиито молби са удовлетворени, следва да заплатят членския си внос и за месеца, през който подават заявление за ползване на базата.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022