Home Правна помощ Съобщения Списък адвокати Правна Помощ - 02.2013

Списък адвокати Правна Помощ - 02.2013

Article Index
Списък адвокати Правна Помощ - 02.2013
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
All Pages

В изпълнение решение на САС от 09.10.2012г.,Протокол № 29 от същата, Адвокатският съвет ще предоставя достъп до информация на колегите от САК, осъществяващи правна помощ, на които да се предоставя ежемесечно списък на делата по служебните защити, в които са отразени получените брой дела на всеки един адвокат, вписал се в правната помощ и осъществяващ правна помощ по ЗПП.

 

 Сортиран списък на адвокати

 

scan0001Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021