Home

Софийска Адвокатска Колегия

In MEMORIAM: Напусна ни адвокат Георги Леков

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С прискърбие Ви съобщаваме, че на 19.10.2021 г. след тежко боледуване ни напусна нашият колега и приятел адвокат Георги Леков.

Адвокат от 1999 г., в периода юни 2017- март 2021 г. Георги Леков е член на Софийски адвокатски съвет. В работата си като адвокат и член на Съвета на САК Георги Леков и остави у нас спомен за дисциплиниран и отговорен колега, всеотдаен, добър и почтен човек.

Изказваме искрени съболезнования и съпричастност към семейството му и всички близки.

Поклонението ще се извърши на 23.10.2021 г.от 11.30 ч.в църквата „Света София“.

Софийски адвокатски съвет

Отмяна на обучение - 22.10.2021 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Обучението, насрочено за 22.10.2021 г. на тема „Конкуренция между наказателната и административнонаказателната отговорност“, с лектор Радослава Йорданова, се отменя, поради новите противоепидемиологични мерки, наложени от здравните власти.

Ще бъдете уведомени допълнително за новата дата на обучението след отпадане на мерките.

Софийски адвокатски съвет

Дневен ред за 20.10.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 20.10.2021 г., от 14.00 ч.

 

1. Прием на адвокати и младши адвокати.
2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.
3. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.
4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.
5. Произнасяне по заявление с вх. № 4231/06.07.2021 г. и приемане на решение за поредността на погасяване на просрочени вноски за членски внос при упражнен от адвоката избор по реда на чл. 76, ал. 1 ЗЗД.
6. Обсъждане на доклад на новоназначения управител на Хижа „Адвокат“ за състоянието на обекта и необходимите действия за подготовката и за есенно-зимния сезон, както и предложение за промяна на условията за ползване на обекта.
7. Вземане на решение за преместване на библиотеката на САК в кантора 203 в Търговския дом.
8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.
9. Разглеждане на дисциплинарни преписки.
10. Обсъждане на предложения на Комисията за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения за обръщение към ръководителите на съдилищата по получени сигнали от адвокати от САК.
11. Информация за събираните суми от САК за проучване и проверка по сигнали и жалби, постъпващи в САК, размер и условия за плащане на встъпителни вноски и други плащания, получавани въз основа на решения на Съвета на САК.
12. Отмяна на решение на САС за предоставяне на дела по ЗПП на адвокат.
13. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

 

Националното бюро за правна побощ обявява конкурс за адвокати

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ обявява конкурс за избор на 40 адвокати за нуждите на Националния телефон за правна помощ.

С пълния текст на обявлението и подробности за процедурата може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Намалено работно време в СРС и отменени заседания

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че от 19.10.2021 г. до 29.10.2021 г. деловодствата, служби архив и адвокатските стаи в сградите на Софийски районен съд, ще работят с намалено работно време от 9 до 12 ч.

Ограниченията в работното време са въведени със Заповед на Председателя на СРС от 18.10.2021 г.

В периода от 20.10.2021 г. до 29.10.2021 г. в сградата на Наказателно отделение на Софийски районен съд (на гр. София, бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23) няма да се разглеждат дела, насрочени в отгрити съдебни заседания, с изключение на производствата изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 ЗСВ.

Ограничението е въведено със Заповед на Председателя на СРС от 19.10.2021 г. 

Софийски адвокатски съвет

Отговор от Софийски апелативен съд на искане за проверка

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Както вече Ви информирахме от Съвета на Софийската адвокатска колегия беше отправено искане до председателя на Софийски апелативен съд за проверка на условията, при които се осъществява достъпът до съдебните зали, в които се провеждат открити съдебни заседания на състави на Софийския апелативен съд в условията на епидемична обстановка и наложилата се практика в условията на действащи противоепидемични мерки да не се използват аудиоуредбите за покана на изчакващите пред залата адвокати и други участници в съдебните производства.

В свое писмо-отговор до Съвета, изпратено и до специализиран правен сайт, председателят на Софийския апелативен съд съдия Даниела Дончева уведомява Съвета, че при извършената от нея проверка не е установено съдебният състав, за който САпС бе сезиран, да е допуснал разглеждане на дела, без адвокатите и страните по тях да са извикани в залата.

След сигнала на САК председателят на САпС разпоредил незабавна проверка по случая, при която са били изискани становище от председателя на съдебния състав и от съдебния секретар, възложена била и проверка на сигналните уредби на залите. Съдия Даниела Дончева посочва, че проверката е установила, че съдия е извикал през сигналната уредба делата за 10.30 ч. и повторно е извикал номерата на делата, а сигналната уредба в зала №2 била в изправност, което се потвърждавало и от звукозаписа, където ясно се чувало нейното използване.

В писмото си до САС председателят на Софийския апелативен съд посочва също, че ходът по същество на двете дела, обявени за решаване, е бил отменен и съставът ги е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание „с цел запазване и защита интереса на страните по делата“.

(Пълния текст на писмото вижте тук)

Със свое писмо вх. №1292/18.10.2021 г. по регистъра на Софийския апелативен съд Съветът на Софийската адвокатска колегия благодари на председателя на САпС съдия Даниела Дончева за извършената проверка и предприетите бързи действия за изясняване на случая, в резултат на което е бил отменен ходът по същество, даден в двете съдебни заседания на 06.10.2021 г., и са били охранени правата на страните по делата. Очакваме сигналните уредби в съдебните зали да се поддържат в изправност и да се използват така, че не само в залата да става ясно кое дело се разглежда, но това да се разбира и от всички, които изчакват пред залата, съобразявайки се с издадената от председателя на САпС Заповед А-487/06.10.2021 г. относно прилаганите противоепидемични мерки, се посочва още в писмото до председателя на Софийския апелативен съд.

Предприетите от Съвета действия по сигнали на столични адвокати от 06.10.2021 г. са изцяло в рамките на законоустановено правомощие на адвокатския съвет в защита на професионалните права на адвокатите (чл. 89, т. 5 ЗА). Поради това тези действия не биха могли да уронят престижа на съдебната власт. Спазването на професионалните права на адвокатите е гаранция, че предвидената в Конституцията задача на съдебната власт – да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 от Конституцията), ще бъде постигната. Именно затова адвокатурата е конституционна част от съдебната власт – защото без адвокатура и адвокати, чиито професионални права се зачитат и спазват, не може да бъде реализирана задачата съдебната власт и на правосъдието, отбелязва в писмото си Софийският адвокатски съвет.

(Пълния текст на писмото вижте тук)

Софийският адвокатски съвет призовава членовете на колегията да го информират за проблеми с достъп до съдебни или административни сгради и за действия, нарушаващи или заплашващи да нарушат правата на адвокатите и по този начин да увредят интересите на страните по делата. Съветът ще продължи да сезира съответните административни ръководители за извършване на проверки по подаваните сигнали, тъй като счита, че това ще допринесе за подобряване на качеството на правосъдието – особено във време, когато динамичните противоепидемични мерки поставят под въпрос ефективния достъп до съд и правото на защита на правата и законните интереси на физическите и юридическите лица.

Важно за адвокатите, вписани НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че крайният срок за подаване на заявления за дежурни и/или резервни защитници за 2022г. е 15.12.2021г. (сряда) включително. При възможност ще бъдат съобразявани заявените предпочитания за дежурства през конкретни месеци, като може да се посочат два месеца, по един от първо и второ полугодие.

Заявлението, което може да изтеглите от тук, може да изпратите на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , подписано с Квалифициран електронен подпис.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF
Номер Име Kaрта номер Личен номер
*Адвокати* ----- -----
1 А.Ц.А. SAK10693 1500140310
2 Б.В.П. SAK10694 1200757210
3 В.Х.Г. SAK10695 1600757110
4 В.П.В. SAK10696 1000755910
5 В.С.Х. SAK10697 1900757310
6 Д.Х.М. SAK10698 1300594810
7 Е.И.А. SAK10699 1000757010
8 Е.М.Й. SAK10700 1400064510
9 З.И.Г. SAK10701 1100755610
10 К.М.К. SAK10702 1200756810
11 М.Н.К. SAK10703 1000756610
12 Н.М.Д. SAK10704 1000754710
13 Н.С.Д.-П. SAK10705 1700756410
14 Н.В.И. SAK10706 1600407410
15 Н.Д.К. SAK10707 1600167710
16 П.Р.К. SAK10708 1000754410
17 Р.К.В. SAK10709 1700649710
18 С.Е.Т. SAK10710 1600756710
19 С.К.Ч. SAK10711 1500757410
20 Т.Г.Ч. SAK10712 1300756510
21 Т.И.Т. SAK10713 1400666610
22 Х.А.М. SAK10714 1200374910
23 Ю.Ю.С. SAK10715 1100757510
*Младши* ----- -----
1 А.К.П. SAK10716 4500202310
2 В.В.Д. SAK10717 4100202410
3 В.С.И. SAK10718 4400202610
4 Д.П.П. SAK10719 4000202710
5 Д.М.Р. SAK10720 4700202810
6 Д.С.М. SAK10721 4300202910
7 Ж.И.С. SAK10722 4400203010
8 И.В.П. SAK10723 4700203210
9 И.П.Н. SAK10724 4600203510
10 М.В.П. SAK10725 4500203810
11 Р.И.Ж. SAK10726 4100203910
12 С.Й.С. SAK10727 4200204010
13 Т.Г.Т. SAK10728 4900204110
14 Т.Д.К. SAK10729 4500204210
15 Ц.С.Г. SAK10730 4100204310
16 Ц.Г.Г. SAK10731 4800204410
17 Ц.Й.М. SAK10732 4400204510
*Асистенти* ----- -----
1 В.И.К. SAK10733 5100167210
2 Г.В.Р. SAK10734 5500167110
3 Е.Т.Е. SAK10735 5000165910
4 К.К.В. SAK10736 5900167010
5 Л.И.Х. SAK10737 5700166110
6 М.И.М. SAK10738 5000166010
7 М.Й.С. SAK10739 5800166910
8 П.К.М. SAK10740 5300166210

Искания за подобряване достъпа на адвокати до заседанията на САС и КЗК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Една от целите ни като членове на Съвета на САК е подобряване на комуникацията с различните институции, с които адвокатите влизат в контакт в работата си, за да се подобрят условията за упражняване на професията ни.

Организираме и провеждаме регулярни срещи за обсъждане на принципни въпроси, касаещи работата на всички адвокати в съдилищата и различните институции в гр. София. Намираме обаче, че по-голяма ефективност може да се постигне когато сезираме институциите по повод конкретни проблеми, с които се сблъскват адвокатите в работата си и по този повод да настояваме за принципни разрешения. През изминалата седмица по повод постъпили сигнали от колеги бяха отправени искания до председателя на Софийски апелативен съд и председателя на Комисията за защита на конкуренцията, в отговор на които очакваме положителна промяна в достъпа до съдебни зали в Софийски апелативен съд и съответно до заседанията на Комисия за защита на конкуренция.

Призоваваме Ви да ни уведомявате за проблемите, които срещате при упражняване на професията. Постъпилите сигнали ще бъдат разглеждани своевременно и Съветът на САК ще предприеме всички възможни действия за разрешаването им в рамките на правомощията си да защитава професионалните права на всички адвокати пред съдилищата и институциите в страната.

Софийски адвокатски съвет

Международна програма за повишаване на квалификацията в областта на правото

Печат PDF

Уважаеми колеги,

University of California, Davis School of Law предлага Международна програма за повишаване на квалификацията в областта на правото. Повече информация за програмата през 2022 г. може да намерите на https://law.ucdavis.edu/international/.

Университетът организира и уебинари - https://law.ucdavis.edu/international/about/online-events.html., които да Ви подпомогнат в избора на най-подходящото обучение.

На този линк ще намерите и брошурата на програмата за 2022 г. - UC Davis School of Law - International Legal Studies at King Hall - about - Brochures & Applications)

Обучение на тема: „Конкурентно право, първа част – Забранени споразумения“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 15.10.2021 г., петък, от 14 до 17 ч. ще се проведе обучение на тема

„Конкурентно право, първа част – Забранени споразумения“, с лектор: Румяна Карлова, бивш член на КЗК

Обучението ще се проведе онлайн посредством платформата Zoom, като достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/83563201788?pwd=STI1dkR1citjSXNxZ3BOSXFqMzluZz09

Meeting ID: 835 6320 1788

Passcode: 029491

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. За получаване на електронен адрес следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основаниеРешение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира и предстоящите обучения през м. юли, може да бъде намерена и на интернет страницатаwww.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Информационен бюлетин на Софийска адвокатска колегия

Печат PDF

Уважаеми колеги,

От месец октомври 2021 г. Софийска адвокатска колегия започва издаването на периодичен информационен бюлетин, с който ще бъдете осведомявани за дейността на колегията, за решенията на Съвета на САК, както и за други новини и предстоящи събития, които са от значение за работата на адвокатите от САК.

Предоставянето на актуална информация за работата на Софийския адвокатски съвет и улесняването на достъпа на адвокатите от САК до нея е в изпълнение на поетия ангажимент за прозрачност в работата на Съвета на Софийската адвокатска колегия, както и за осигуряване на възможност за активно участие на повече адвокати в дейността на Колегията. Разчитаме на Вашата инициативност и очакваме Вашите идеи и предложения. 

Информационният бюлетин ще се издава в електронен формат два пъти месечно - всеки първи и трети понеделник от съответния календарен месец и ще бъде достъпен на сайта на колегията. Бюлетинът ще се изпраща и на посочените в единния адвокатски регистър електронни адреси на адвокатите от САК. 

За да получавате електронния бюлетин, трябва да имате обявен в адвокатския регистър актуален електронен адрес. В случай че електронният Ви адрес в регистъра не е актуален или не сте посочили такъв, можете да подадете заявление за вписване на електронен адрес на e-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като попълните съответния формуляр. За да решим дългогодишния проблем с липсващите или неактуални електронни адреси на някои от колегите и за да подобрим информираността на всички членове на САК, Ви призоваваме да информирате всички Ваши близки адвокати от колегията за информационния бюлетин и ако те не го получават – да ги призовете да посочат актуален електронен адрес.

Бюлетинът е достъпен и в секцията Новини/Бюлетин на сайта на Софийска адвокатска колегия.

Съвет на Софийската адвокатска колегия

Дневен ред за 06.10.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 06.10.2021 г., от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

Докладва: адв. Албена Пенова.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

Докладва: адв. Десислава Миразчийска.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

Докладва: адв. Десислава Миразчийска.

5. Обсъждане на Решение на Контролния съвет на САК от 10.08.2021 г. и предприемане на действия в съответствие с него.

Докладва: адв. Стефан Марчев.

6. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

Докладват: членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

7. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние.

Докладва: адв. Лидия Дикова

8. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

Докладват: членове на съвета, на които е възложено изготвяне на доклади.

С уважение,

Адв. Стефан Марчев

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2021 г.

Печат PDF

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2021 г.

Уважаеми колеги,

До края на м. октомври в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.10.2021 г. – адв. Христо Хинов;

04.10.2021 г. – адв. Александър Андонов;

05.10.2021 г. – адв. Пламен Кирилов;

06.10.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

07.10.2021 г. – адв. Александър Машев;

08.10.2021 г. – адв. Ваня Стоянова;

11.10.2021 г. – адв. Лили Лозанова;

13.10.2021 г. – адв. Ива Згурова-Шопова;

14.10.2021 г. – адв. Александър Машев;

15.10.2021 г. – адв. Ива Згурова-Шопова;

18.10.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

19.10.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

20.10.2021 г. – адв. Петьо Славов;

21.10.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

22.10.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

25.10.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

27.10.2021 г. - адв. Мариана Вълкова;

28.10.2021 г. – адв. Антон Стефанов;

29.10.2021 г. – адв. Валентина Бакалова

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. октомври на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. ноември 2021 г

Софийски адвокатски съвет

Списък на дежурните адвокати за 01.10.2021 до 31.10.2021

Печат PDF

Списък на дежурни адвокати за периода 01.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Продължение...

Списък на адвокати, членове на САК и вписани в НРПП, подали заявления до 17.03.2021г. за работа в Регионалния център за консултиране при САК към НБПП

Печат PDF

Списък на адвокати, членове на САК и вписани в НРПП, подали заявления до 17.03.2021г. за работа в Регионалния център за консултиране при САК към НБПП

Продължение...

Дневен ред за 29.09.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за извънредно заседание на Съвета на САК

на 29.09.2021 г., от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания,  промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

5. Финансови въпроси.

Вземане на решение за възлагане изработването на нов сайт на Софийска адвокатска колегия.

6. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

7. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно.

8. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

9. Обсъждане на промени в щатното разписание на длъжностите и поименното щатно разписание на служителите в САК и свързаните с него документи, както и определяне на допълнителни трудови възнаграждения.

Проведена среща с представители на ВСС по въпросите на ЕПЕП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 17.09.2021 г. (петък), членове на Съвета на САК и представители на Висшия адвокатски съвет проведоха среща, инициирана от Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" (ПКИТ) при Висшия съдебен съвет, по повод възможностите за надграждане и оптимизиране на работата с ЕПЕП.

На проведената среща участваха членовете на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ при ВСС, други членове на Висшия съдебен съвет, запознати с изпълнението на проектите по изграждане на ЕПЕП и ЕИСС, както и специалисти по информационни технологии при ВСС. Застъпихме становището, че електронните дела в ЕПЕП би следвало да са идентични с хартиените дела, включително с опция за хронологична подредба на процесуалните действия на съда и страните от образуване на делото, електронен достъп до азбучниците и описните книги на съда, и не на последно място получаване на достъп до подробна информация за дела, по които адвокатът не е пълномощник. Наред с това бе обсъдена необходимостта в най-спешен порядък да се осигури техническа възможност за създаване на потребителски профил за адвокатите по електронен път и достъп до портала чрез КЕП.

Поради отсъствието на представители на изпълнителя на проекта за разработване на ЕПЕП „Информационно обслужване“ АД, Висшият съдебен съвет прие да изпрати нарочно запитване до изпълнителя кои от предложенията на САС могат да бъдат реализирани спешно, както и да вземе предвид при разработване на предстоящо надграждане на портала проблемите и препоръките, описани от САС в Отвореното писмо до ВСС и изложени по време на срещата.

Срещите с представителите на Комисията „ПКИТ“ при ВСС ще продължат и Софийският адвокатски съвет ще запознае членовете на ВСС детайлно с желаните от адвокатите промени във всяка една функционалност на ЕПЕП, в това число електронния обмен на документи и извършване на процесуални действия през ЕПЕП, електронното призоваване и разширението на портала за подаване на заявление по чл. 410 ГПК.

Своевременно ще ви информираме за всички дискусии по време на срещите и възможните резултати.

Софийски адвокатски съвет

Обявление свободни работни места в Хижа Адвокат

Печат PDF

ОБЯВЛЕНИЕ

Софийска адвокатска колегия обявява конкурс по документи за заемане на следните длъжности:

1. Длъжността „Управител на хижа“ с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша (локация).

Основните задължения за длъжността са управление и стопанисване на хижа “Адвокат”, обработване на приетите заявки за ползване на легловата база и помещенията на хижата, съхранение и отчитане на ценности и имущество, посрещане на посетителите, поддръжка на територията около хижата, зареждане на хижата с необходимите стоки и консумативи, и др. Подчинени служители: Камериер-домакин; Пряк ръководител: Председател на САК.

2. Длъжността “Камериер-домакин” с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша.

Основните задължения и отговорности за длъжността са стопанисване, почистване и поддръжка на помещенията на хижа „Адвокат“, предоставяне на бельо и други принадлежности и консумативи на посетителите, подготовка на помещенията за нови посетители, регистриране на посетителите и обслужването им, и др.

По отношение на двете длъжности е възможна работа при удължен работен ден или плаващо работно време, поради което Работодателят може да осигури трайно настаняване на назначените с конкурса служители в жилищни помещения на територията на хижата, докато е налице трудово правоотношение.

Изисквания за заемане на длъжностите: образование средно или средно специално, добри комуникационни умения, шофьорска книжка, опит на същата или сходна позиция е предимство.

Документи /автобиография, мотивационно писмо, доказателства, удостоверяващи опит на подобна длъжност или позиция и СУМПС/ могат да се подават в срок до 17 ч. на 30.09.2021 г. на адрес: София 1309, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2, Регистратура, или на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че обработва Вашите лични данни само за целите за извършване на процедура по подбор на кандидати за работа по обявената от работодателя вакантни позиции. Представените от кандидатите документи и предоставени данни се обработват в съответствие с обявената от администратора Политика за поверителност, която е обявена на сайта на САК (http://www.sak-sas.bg/bg/gdpr) и Правила за обработване на лични данни от автобиографии и се съхраняват в законоустановения срок.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Софийски адвокатски съвет

Програма за провеждане на обучения от САК в периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Печат PDF

Програма за провеждане на обучения от Софийска адвокатска колегия в периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

 

Дата и час на провеждане на семинара

Тема

Лектор

септември

1.

27.09.2021 г., 14-17 ч.

Диференциранипроцедури.Член78аотНК. Споразумението. Съкратеното съдебно следствие

съдия МирославаТодороваисъдияКалин Калпакчиев

октомври

2.

01.10.2021 г., 11-17 ч.

Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.

д-р Гергана Върбанова, адвокат

проф. д-р Георги Димитров, адвокат

3.

15.10.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, първа част – Забранени споразумения

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

4.

22.10.2021 г., 14-17 ч.

Конкуренция между наказателната и административнонаказателната отговорност

съдия Радослава Йорданова

5.

28.10.2021 г., 14-17 ч.

Актуални въпроси на производството по търговски спорове

д-р Борислав Ганчев, адвокат, главен асистент по Граждански процес

ноември

6.

11.11.2021 г., 14-17 ч.

Защита при дружествени спорове (иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ и иск за установяване на нищожност на решение)

доц. д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

7.

16.11.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, втора част – Злоупотреба с господстващо положение

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

8.

в процес на уточняване

Обучение в областта на Наказателното право (темата е в процес на уточняване)

9.

23.11.2021 г., 14-17 ч.

Търговско право, първи модул – ООД в практиката на ВКС

доц. Д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

декември

10.

02.12.2021 г., 14-17 ч.

Търговско право, втори модул - АД в практиката на ВКС

доц. д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

11.

14.12.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, трета част – Нелоялна конкуренция

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

12.

17.12.2021 г., 14-17 ч.

Проблеми на изпълнително производство:

1.Въпросът дали е допустима отмяна на влязло в сила постановление на съдебния изпълнител за възлагане на недвижим имот, предмет на публичната продан в изпълнителния процес по ГПК

2.Проблеми във връзка с обжалване на разпределението

Валентина Попова, адвокат в Софийската адвокатска колегия, професор в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

13.

в процес на уточняване

Обучение в областта на Наказателното право (темата е в процес на уточняване)

Семинари в процес на уточняване на месец на провеждане

14.

Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС

доц. д-р Станислав Костов, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

15.

Преглед на практиката на ВАС по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

съдия Соня Янкулова, ВАС

16.

Отговорност на държавата и общините за вреди по ЗОДОВ

в процес на уточняване

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2021