Публична дискусия по концепцията за нов ЗА
Home Actualité Публична дискусия по концепцията за нов ЗА

Публична дискусия по концепцията за нов ЗА

There are no translations available.

Уважаеми колеги,

Днес - 14.01.2021г. от 14 часа до 17 часа ще се проведе поредната публична дискусия по концепцията за нов Закон за адвокатурата, организирана от Софийския адвокатски съвет съвместно с ОСА и ФОБА.

Дискусията е под формата на уебинар и ще се разисква следната тема: Упражняване на адвокатската професия; Дефиниране на изключителна адвокатска дейност; Реклама; Повишаване професионалната квалификация на адвоката; Специални правила за закрила упражняването на адвокатската професия.

Софийски адвокатски съвет

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021