Обявления на ДС
Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Juridiction disciplinaire Actualité Обявления на ДС

Обявления на ДС

There are no translations available.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 06.07.15 г.

1   КАЛИН СТИЛИЯНОВ ВЕЛЕВ                                     ДД 72

2. ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОРОМАНОВА                                    ДД 62

3. БОЖИДАР КЪНЕВ МАЛЕВСКИ                                             ДД 56

4. ВЕЛИНА МАРТИНОВА МАРТИНОВА                                  ДД 58

5. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ТЕКЕМСКИ                                            ДД 68

6. ЙОРДАН БУДЬОНОВ ДИМИТРОВ                                        ДД 71

7 .ВАНЬО КОНСТАНТИНОВ МИЛАНОВ                                  ДД 57

8 .ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА                                          ДД 64

9. ДИМИТЪР БОРИСОВ ЗАРАЛИЕВ                                          ДД 65

10. ДАНИЕЛА СЕРГЕЕВА КУЦЕВА                                            ДД 63

11. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЯНЕВ                                                            ДД 60

12. ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА                         ДД 70

13. КАМЕЛИЯ МЕТОДИЕВА КАСАБОВА                                 ДД 73

14. ЖАНА ХРИСТОВА ФОТЕВА                                     ДД 67

15. БЛАГОЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ                                                   ДД 55

16. АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ                           ДД 53

            С настоящето обявление да се смятат за редовно уведомени горепосочените адвокати.

            Настоящето е публикувано на страницата на ДС при САК .

06.07.2015 г.                                                               Деловодител на ДС:

                                                                                                                        К.Капчева                             

Imprimer PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021