Адвокатски избори 2014
Home Le Barreau Les organes de l’Ordre Assemblée générale Lawyer elections 2014

Адвокатски избори 2014

Filtrer par titres      Affichage #  
# Titre de l'article Clics
1 Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 02.02.2014г. 8020
2 Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА 7473
3 Препис – извлечение от Протокол от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА от 26.01.2014г. 7891
4 Протокол от заседание на ИК по чл.99, ал.2 във вр. с чл. 101 от ЗА 7336
5 Протокол на ИК за избори на делегати на САК, произведени на 25 и 26.01.2014г. 7976
6 Отчет по бюджет 2013 и прокто бюджет за 2014 8289
7 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от САК 12921
8 П Р О Т О К О Л от заседание на Избирателната комисия по чл. 99, ал. 2 във връзка с чл. 101 от ЗА 14853
9 Списък на кандидатите за делегати на годишното събрание на адвокатите в страната 13647
10 Доклад относно възможностите за освобождаване на САК от притежавания лек автомобил марка "Ягуар" 11731

Copyright © sak-sas.bg 2021