Home

Софийска Адвокатска Колегия

Магистърска програма „Защита на основните права“ - ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага за първа година магистърска програма „Защита на основните права“. Тя е посветена на най-важните и най-актуални въпроси, свързани с правата на човека в българското, международното и европейското право. В програмата преподават водещи специалисти от теорията и практиката в областта на теорията на правото, конституционното и сравнителното конституционно право, международното публично право, международното частно право и правото на ЕС. Програмата има подчертана практическа насоченост.

Студентите в нея ще бъдат запознати с правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища, на Конституционния съд, на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Предлагат се изключително актуални теми, свързани с правата на човека в глобалното информационно общество и новите технологии, хоризонталното действие на правата на човека в частноправни отношения, защитата на потребителите и др.

Магистърската програма „Защита на основните права“ има продължителност от два семестъра. Кандидатстването започва на 1 август 2020г. Обучението започва на 1 октомври 2020г.

Брошурата с подробна информация за магистърската програма можете да намерите на сайта на ЮФ на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ и да изтеглите от тук: https://www.law.uni-sofia.bg/sites/default/files/03%20Master/Brochure%20MA%20human%20rights.pdf

                                                                                        Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

ПОЗИЦИЯ

Печат PDF

До:

Президента на Република България
Главния прокурор на Република България
Висшия съдебен съвет
Висшия адвокатски съвет

 

П О З И Ц И Я

Софийският адвокатски съвет изразява силна тревога  от факта, че задържането на адвокати на подсъдими, чиито дела са широко отразени в медиите, все повече се превръща в опасен прецедент.

Преди месеци бяхме свидетели на задържане на адвокат - пълномощник на привлечения към наказателна отговорност Цветан Василев. Сега сме свидетели на задържане на адвокат на обвиняемия Васил Божков.

Публичността и допускането на орган, призван да защитава интересите на адвокатите до непосрествена информация и до участие в процеса  е гаранция за прозрачност и избягване на съмненията, че се извършва произвол.

В неделя на 05.07.2020г.  в закрито съдебно заседание, без да се допусне представител на Софийската адвокатска колегия в лицето на Секретаря на Софийски адвокатски съвет и на журналисти, спрямо адвокат Славчо Марков е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Софийският адвокатски съвет като професионална организация, призвана да защитава честта и достойнството на членовете на Софийската адвокатска колегия, изразява своето дълбоко притеснение от задържането на адвокат от Софийската адвокатска колегия в непрозрачна процедура.

Законът допуска и в случаите, когато делото се разглежда при закрити врати, съдът да разреши присъствие на лица (чл. 264, ал. 1 НПК). В случая съдът не е обсъдил искането на секретаря на Софийския адвокатски съвет да присъства и е разпоредил да напусне съдебната зала.

Изразяваме силната си загриженост от информацията, изнесена в медиите, за нарушения при претърсването и задържането на адвоката от Софийската адвокатска колегия и от обстоятелството, че информация по делото се изнася само от прокуратурата.

В заседание на 07.07.2020г. Софийският адвокатски съвет възложи на председателя и секретаря на съвета да предприемат действия за изясняване на случая и присъствие в съдебното заседание по мярката за неотклонение на адвокат Славчо Марков от САК пред Апелативния специализиран наказателен съд.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Покана за работна среща

Печат PDF

SRS 1

SRS 2

SRS 3

SRS 4

SRS 5

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г.(смени 3, 4 и 5)

Печат PDF

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г. - смени 3, 4 и 5 вижте тук

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г.(смени 1 и 2)

Печат PDF

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г. - смени 1 и 2 вижте тук

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени.
Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 17.06.20 г.

 

Продължение...

Децата на фокус

Печат PDF

200410 Plakat Informacioni Sesiy

Уважаеми адвокати,

 

Всеки вторник от 16 до 18 ч. и всеки четвъртък от 18 до 20 ч. се провеждат безплатни информационни сесии с медиатор за родители, намиращи се в конфликт. Сесиите се организират по проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“ по ОПДУ до 10.08.2020 г. Участието в тях би помогнало на вашите клиенти да разберат как конфликтът се отразява на тяхното дете, какво е здравословната комуникация с другия родител, какво представлява споделената грижа, как медиацията помага в решаването на родителски конфликти, респ. да намерят общ път с другия родител към решаване на спора.

 

Десетки родители се включиха в информационна сесия през последните два месеца. Участието е напълно безплатно, еднократно и при спазване на пълна конфиденциалност.

Сесиите се провеждат онлайн, като скоро ще бъдат организирани такива и на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 30, партер.

За записване следва единствено да бъде изпратен мейл на: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Повече информация ще намерите на www.deca.pamb.info, както и във Фейсбук – www.facebook.com/ChildrenOnFocus.
Отправяме молба да споделите тази възможност със своите клиенти в родителски спор.

Конкурс за реферати

Печат PDF

KonkursReferati 2020

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

        
Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени.
Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 08.06.20 г.

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с новия режим на работа на съдилищата, прокуратурите, следствените служби, досъдебното производство, ЧСИ и нотариусите, наложен заради пандемията КОВИД - 19, приканваме всички колеги, които имат желание, да споделят проблемите, които срещат в своята работа и да направят конкретни предложения за тяхното решаване.

Всички Ваши предложения ще бъдат разгледани и обобщени от Софийския адвокатски съвет и изпратени на съответните институции. След това съветът ще инициира срещи с ръководствата на тези институции за решаване на поставените проблеми от адвокатите от Софийска адвокатска колегия.
Моля да подавате своите писмени предложения на следната ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 15.06.2020г.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ ни уведоми. че ще обработва само отчети, подадени  на хартиен носител.           

Софийски адвокатски съвет

Сезон 2020 г. в базата на САК в с.Лозенец

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на САС от 19.05.2020 г. за откриване на летния сезон в ОД „Лозенец”, уведомяваме адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата собственост на САК в с. Лозенец, област Бургас през сезон 2020 г., че следва да подадат бланка-заявление по образец от 21.05.2020 г. до 10.06.2020 г. включително. Заявление може да получите от администрацията на САК /бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2 „Регистратура” или и в Търговския дом, бул. „Витоша” № 1, ет. 3/ или да го изтеглите от сайта на колегията. Попълненото от Вас заявление се подава в регистратурата на САК на бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2. Всички подадени заявления в срок, ще бъдат разгледани от комисията за социална политика и подпомагане.


СМЕНИТЕ ЗА СЕЗОН 2020 г. СА КАКТО СЛЕДВА:
I смяна от 01.07.2020 г. до 14.07.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване - 15.07.2020 г.
II смяна от 16.07.2020 г. до 29.07.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 30.07.2020 г.
III смяна от 31.07.2020 г. до 13.08.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 14.08.2020 г.
IV смяна от 15.08.2020 г. до 28.08.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 29.08.2020 г.
V смяна  от 30.08.2020 г. до 12.09.2020 г. вкл.


Оздравителният дом разполага с:
32 стаи с 2 легла;
21 стаи с 3 легла (третото е разтегателен фотьойл);
2 стаи с 4 легла;
3 апартамента (спалня и разтегателен диван)

1.    ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИТЕ КОМИСИЯТА СЕ СЪОБРАЗЯВА:
 1)    Кандидатите да нямат задължения по чл. 49 от ЗА, както и липсата на дисциплинарни наказания.
 2)    Продължителността на адвокатския стаж в САК.
 3)    Неползването на базата от адвокати или членове на семействата им през сезон 2019 г.
2.    НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ.
 1)    Документ за настаняване ще се издава срещу заплащане на вноската за ползване на базата лично на лицето, чиeто заявление е уважено.
 2)   Преотстъпването на документа за настаняване не е позволено. Приносител на документ за настаняване, различен от лицето, на чието име е издаден документа, няма да бъде настаняван, с изключение на приносител - член на семейството.
 3)    Настаняването се извършва в деня на започване на смяната от 10.00 ч. до 17.00 ч.
 4)    Нощувка в междинния ден НЕ СЕ ДОПУСКА поради необходимостта от пълната дезинфекция на базата.
 5)    Освобождаването на стаята трябва да стане най-късно до 11.00 часа в последния ден на смяната.
 6)    При престой по-малък от заплатената вноска, неизползваната част не се възстановява.
 7)   Отказ от предоставена карта за почивка, следва да бъде заявен не по-късно от 7 работни дни преди започване на смяната. След този срок, внесената вноска не се възстановява.
3.    СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИТЕ И ВНАСЯНЕ НА ВНОСКИТЕ.
 1)    Краен срок за подаване на заявления – до 10.06.2020 г. вкл.
 2)    Разглеждане на заявленията до 15.06.2020 г. вкл.
 3)    Срок за плащане на вноските за първа смяна е до 26.06.2020 г., а за останалите до 10.07.2020 г.

Забележка:
1. След крайния срок за внасяне на вноските стаите, които не са заплатени ще бъдат предоставени на следващите в списъка кандидати.
2. Адвокатите, чиито молби са удовлетворени, следва да заплатят членския си внос и за месеца, през който подават заявление за ползване на базата.

Във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната, САС е предприел мерки за спазването на всички санитарно-хигиенни и дезинфекционни изисквания в базата за осигуряване на спокойна и приятна почивка.
Заявлението можете да изтеглите от тук

Ceni ODZ Lozenez

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги,
Можете да се запознаете с текста на Заповед № АС – 175 от 15.05.2020 г., която Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал на следния линк

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че Софийската адвокатска колегия от 18.05.2020 г. (понеделник) се възобновява достъпа на адвокати и граждани до офисите и помещенията си на бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и ет.3 и на бул. „Витоша“ №1А, Търговски дом, ет.1 и ет.3 при въвеждане на следните противоепидемични мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната с Решение №325/14.05.2020 г. на Министерския съвет. 1. Всички посетители в помещенията на Софийската адвокатска колегия ще се допускат само с предпазна маска покриваща носа и устата - от основата на носа до брадичката или шлем и след третиране на ръцете с дезинфектант.

2. ПРЕПОРЪЧВА СЕ подаването на всякакъв вид документи да продължи да се извършва по електронен път или чрез пощенски или куриерски услуги.

3. Справки по движението на документите ще продължат да се извършват на обявените на интернет страницата на САК телефони и на електронна поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

4. ПРЕПОРЪЧВА СЕ адвокатите, вписани в НРПП, да извършват справки по телефона и чрез портала „Служебни защити“. Приемането на подаваните от тях отчети ще се извършва по електронен път с електронен подпис и чрез пощенски или куриерски услуги, както и на място в отдел „Правна помощ” на САК.

5. В „Паричните салони” ще се допускат само до двама души едновременно.

6. ПРЕПОРЪЧВА СЕ при възможност членският внос да се заплаща по банков път - IBAN: BG 61 UBBS 8888 1000 8713 92 - членски внос

7. За Ваше удобство и предвид начина на работа на паричните салони на САК и ОК “Адвокат“ ВИ НАПОМНЯМЕ, че по време на обявената в страната извънредна епидемична обстановка ПРЕПОРЪЧВАМЕ при възможност всеки член на ОК “Адвокат“да внася осигурителната си вноска по сметката на ОК “Адвокат“ чрез електронно банкиране или с вносна бележка във всеки офис на ОББ .

За Ваше удобство, Ви предоставяме банковата сметка на ОК “Адвокат“ за внасяне на осигурителните вноски:

IBAN: B G 9 5 U B B S 8 8 8 8 1 0 0 0 5 8 6 3 7 6     BIC: U B B S B G S F

ОББ АД, Осигурителна каса „Адвокат“

Моля, вписвайте периода за който се отнася съответната вноска, трите имена и ЕГН! Към размера на осигурителните вноски следва да се добави и сумата от 6,10 лв. – членски внос за ОК“Адвокат“.

За тези от Вас, които желаят да знаят размера на вноската си, напомняме, че могат да направят справка на място и на обявените телефони в часовия интервал от 8.30 до 13.00 часа и от 13.45 до 17 часа всеки делничен ден и на посочените телефони:

Паричен салон – (0879) 29 22 32; 02/9048009; 02/9048011; 02/9048013 и 02/9048024 ;

Зам.гл.счетоводител – (02) 904 80 16

Гл.счетоводител - (02) 904 80 14; (0879) 29 22 44;

и на е-mail:  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Моля, адвокатите , които имат болнични листове и все още не са внесли осигурителните си вноски да изпратят сканирани болничните си листове на следния имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ! В рамките на 2 работни дни на всеки ще бъде изчислен размера на осигурителните вноски и ще бъде изпратена обратно необходимата информация, за да извърши плащане.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Актуализирани препоръки с цел намаляване на риска от разпространение на коронавирусната инфекция

Печат PDF

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,

Във връзка с обявената с решение на Министерски съвет от 13 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. , въведените със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., приетите с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и издадените конкретни заповеди на административните ръководители на съдилищата в страната, относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19 и най-вече с оглед спецификата на ежедневната адвокатска дейност, неограничена от контакти с клиенти и служители на всякакви институции, вкл. посещение на обществени сгради, и с цел опазване на здравето и безопасността на всички граждани, които са поверили на адвокат защита на правата и законните им интереси, на сътрудниците и служителите в адвокатските кантори, на служителите в Адвокатските колегии, Висшият адвокатски съвет препоръчва на всички Адвокатски съвети и адвокати създаване на вътрешна организация и ред в канцелариите на Адвокатските колегии , в отделните адвокатски кантори и при работа в съдилищата, включващи следните мерки с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от заразяване, включващи:

І. Мерки за превенция в деловодствата и другите помещения на Адвокатските колегии :

 • Адвокатските съвети, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние) или работа на дежурни служители по график, като останалите извършват задълженията си дистанционно.
 • Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, Адвокатските съвети да организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

а) дезинфекция на работните помещения в АК, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г.;

б) недопускане до работните помещения на АК на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

в) инструктаж на служителите на АК за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между служителите в АК най-малко от 1,5 м;

д) осигуряване на лични предпазни средства на служителите в АК в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (предпазни паравани, защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.), както и условия за тяхното задължително изпползване.

 • При непосредствено обслужване на адвокати и граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице, ръкавици или предпазен шлем. По изключение да се допуска обслужване на адвокати и граждани без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 • Служителите в администрацията на АК са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г.;
 • Да не се допуска струпване в деловодствата и помещенията на Адвокатските колегии при обслужване на адвокати и граждани на повече от двама човека.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите /адвокати и граждани/ и служителите най-малко от 1,5 метра.
 • Да се осигури за всички адвокати и граждани възможност за подаване и получаване на документи и справки по електронен път.
 • Да се поставят диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места в деловодствата на АК.
 • Да не се провеждат семинари, конференции и др. форми на масови събирания.

ІІ. Мерки за превенция в адвокатските кантори.

 • Да не се допуска струпване на хора в помещенията за обслужване на клиентите и да се приемат само лицата, които имат предварително уговорен и записан час за консултация при адвоката или имат спешна и неотложна във времето нужда от правна защита и съдействие. /преценката за лична среща с клиента или дистанционна консултация чрез възможни и използвани електронни средства е отговорност на всеки адвокат, като последната е препоръчителна/.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите, адвоката, сътрудниците и служителите в адвокатската кантора.
 • Посетителите на адвокатските канторите да бъдат предупреждавани да ползват лични предпазни средства, при наличие на такива.
 • Да се проветряват и дезинфекцират работните помещения по възможност след всеки отделен клиент; почистване с препарати на всички повърхности – под, мебели, дръжки, електрически ключове и други ползвани средства и материали - телефони, клавиатури и други.
 • Всеки клиент да бъде приеман в адвокатската кантора, само след напускане на предишния.
 • При възможност да се ограничат разплащанията в брой.
 • Адвокатските съвети да проведат с административните ръководители на съдилищатапо местасрещиотносно необходимостта от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път (вкл. чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване).

III. Мерки за превенция при посещение и работа в съдилищата:

 • Адвокатските съвети да публикуват на интернет страниците на адвокатските си колегии Правилата и мерките, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., както и всички заповеди на административните ръководители на съдилищата от съответния съдебен район относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19 и приетите конкретни мерки от съответнитесъдилища , вкл. да изпращат същите по електронен път засведение до всички адвокати от АК.
 • Адвокатите даинформират клиентите си за мерките относно :
  • достъп до регистратура и съдебни деловодства ;
  • режима на достъп до съдебната зала и провеждане на открити съдебни заседания ;
  • подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път; Информация по електронен път или по телефон ;

Настоящите препоръки на Висшия адвокатски съвет са съобразени с указанията на Световната здравна организация за подготовка на работното място за борба с вируса COVID-19 и цитираните по-горе решения и актове.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Моля да се запознаете с текстовете на двете Заповеди, които Председателят на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов е издал:

ЗАПОВЕД № РД-08-2002 от 13.05.2020 г.,

„ДА СЕ ОТСРОЧАТ откритите съдебни заседания насрочени в периода 18.05.2020 г. - 22.05.2020 г. вкл., с изключение на заседанията в производствата посочени в Приложение към чл.3, т.1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.“

и ЗАПОВЕД № РД-08-2004 от 13.05.2020 г.

Моля да се запознаете и с текстовете на двете Заповеди, които Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов е издал:

ЗАПОВЕД № АС - 168 от 13.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № АС - 169 от 13.05.2020 г.

Министерски съвет взе решение в България да бъде обявена извънредна епидемична обстановка (ИЕО) за един месец – до 14 юни. Във връзка с това здравният министър Кирил Ананиев издаде общо четири заповеди, които влязоха в сила от 00.00 ч. на 14 май.

Първата е за противоепидемичните мерки, втората е за преминаването през ГКПП и ограниченията там, третата е за карантината и изолацията на хората при заболяване и контакт с болни, а четвъртата е какво ще остане да работи и кои дейности и заведения няма да функционират.

Според министър Ананиев в заповедите по същество няма нищо ново – „каквото е било забранено, остава забранено, което е било разрешено – остава такова“, обобщи на брифинг той.

С текстовете на заповедите можете да се запознаете тук:

ЗАПОВЕД № РД – 01 - 262 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 263 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 264 от 14.05.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 01 – 265 от 14.05.2020 г.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

 

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е
        
Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 29.05.20 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела, отложени от 25.03.20 г. срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Copyright © sak-sas.bg 2020