Home

Софийска Адвокатска Колегия

Списък на дежурните адвокати за 01.10.2021 до 31.10.2021

Печат PDF

Списък на дежурни адвокати за периода 01.10.2021 г. до 31.10.2021 г.

Продължение...

Списък на адвокати, членове на САК и вписани в НРПП, подали заявления до 17.03.2021г. за работа в Регионалния център за консултиране при САК към НБПП

Печат PDF

Списък на адвокати, членове на САК и вписани в НРПП, подали заявления до 17.03.2021г. за работа в Регионалния център за консултиране при САК към НБПП

Продължение...

Дневен ред за 29.09.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за извънредно заседание на Съвета на САК

на 29.09.2021 г., от 14.00 ч.

1. Клетва.

2. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания,  промени в статута, дружества и съдружия.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

5. Финансови въпроси.

Вземане на решение за възлагане изработването на нов сайт на Софийска адвокатска колегия.

6. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

7. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно.

8. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

9. Обсъждане на промени в щатното разписание на длъжностите и поименното щатно разписание на служителите в САК и свързаните с него документи, както и определяне на допълнителни трудови възнаграждения.

Проведена среща с представители на ВСС по въпросите на ЕПЕП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 17.09.2021 г. (петък), членове на Съвета на САК и представители на Висшия адвокатски съвет проведоха среща, инициирана от Комисия "Професионална квалификация и информационни технологии" (ПКИТ) при Висшия съдебен съвет, по повод възможностите за надграждане и оптимизиране на работата с ЕПЕП.

На проведената среща участваха членовете на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ при ВСС, други членове на Висшия съдебен съвет, запознати с изпълнението на проектите по изграждане на ЕПЕП и ЕИСС, както и специалисти по информационни технологии при ВСС. Застъпихме становището, че електронните дела в ЕПЕП би следвало да са идентични с хартиените дела, включително с опция за хронологична подредба на процесуалните действия на съда и страните от образуване на делото, електронен достъп до азбучниците и описните книги на съда, и не на последно място получаване на достъп до подробна информация за дела, по които адвокатът не е пълномощник. Наред с това бе обсъдена необходимостта в най-спешен порядък да се осигури техническа възможност за създаване на потребителски профил за адвокатите по електронен път и достъп до портала чрез КЕП.

Поради отсъствието на представители на изпълнителя на проекта за разработване на ЕПЕП „Информационно обслужване“ АД, Висшият съдебен съвет прие да изпрати нарочно запитване до изпълнителя кои от предложенията на САС могат да бъдат реализирани спешно, както и да вземе предвид при разработване на предстоящо надграждане на портала проблемите и препоръките, описани от САС в Отвореното писмо до ВСС и изложени по време на срещата.

Срещите с представителите на Комисията „ПКИТ“ при ВСС ще продължат и Софийският адвокатски съвет ще запознае членовете на ВСС детайлно с желаните от адвокатите промени във всяка една функционалност на ЕПЕП, в това число електронния обмен на документи и извършване на процесуални действия през ЕПЕП, електронното призоваване и разширението на портала за подаване на заявление по чл. 410 ГПК.

Своевременно ще ви информираме за всички дискусии по време на срещите и възможните резултати.

Софийски адвокатски съвет

Обявление свободни работни места в Хижа Адвокат

Печат PDF

ОБЯВЛЕНИЕ

Софийска адвокатска колегия обявява конкурс по документи за заемане на следните длъжности:

1. Длъжността „Управител на хижа“ с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша (локация).

Основните задължения за длъжността са управление и стопанисване на хижа “Адвокат”, обработване на приетите заявки за ползване на легловата база и помещенията на хижата, съхранение и отчитане на ценности и имущество, посрещане на посетителите, поддръжка на територията около хижата, зареждане на хижата с необходимите стоки и консумативи, и др. Подчинени служители: Камериер-домакин; Пряк ръководител: Председател на САК.

2. Длъжността “Камериер-домакин” с плаващо работно време и място на работа: “Хижа Адвокат на Софийската адвокатска колегия”, парк Витоша.

Основните задължения и отговорности за длъжността са стопанисване, почистване и поддръжка на помещенията на хижа „Адвокат“, предоставяне на бельо и други принадлежности и консумативи на посетителите, подготовка на помещенията за нови посетители, регистриране на посетителите и обслужването им, и др.

По отношение на двете длъжности е възможна работа при удължен работен ден или плаващо работно време, поради което Работодателят може да осигури трайно настаняване на назначените с конкурса служители в жилищни помещения на територията на хижата, докато е налице трудово правоотношение.

Изисквания за заемане на длъжностите: образование средно или средно специално, добри комуникационни умения, шофьорска книжка, опит на същата или сходна позиция е предимство.

Документи /автобиография, мотивационно писмо, доказателства, удостоверяващи опит на подобна длъжност или позиция и СУМПС/ могат да се подават в срок до 17 ч. на 30.09.2021 г. на адрес: София 1309, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2, Регистратура, или на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че обработва Вашите лични данни само за целите за извършване на процедура по подбор на кандидати за работа по обявената от работодателя вакантни позиции. Представените от кандидатите документи и предоставени данни се обработват в съответствие с обявената от администратора Политика за поверителност, която е обявена на сайта на САК (http://www.sak-sas.bg/bg/gdpr) и Правила за обработване на лични данни от автобиографии и се съхраняват в законоустановения срок.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Софийски адвокатски съвет

Дневен ред за 15.09.2021

Печат PDF

ДНЕВЕН РЕД

за редовно заседание на Съвета на САК

на 15.09.2021 г., от 14.00 ч.

1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПрП.

2. Прием на адвокати и младши адвокати.

3. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

4. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

5. Обсъждане и приемане на становище по постъпилите от адвокати заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ, с оглед изтичане на дадения срок и изпращане на списъка в НБПП. /чл.33, ал.3 ЗПП/.

6. Финансови въпроси.

6.1. Приемане на решение за сключване на договор с дружество, включено в одобрения списък от МФ на дружествата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператори на ваучери за храна за служителите, както и даване на съгласие да се извърши плащане на сумата от 7 000 лв. по договор с избраната фирма.

6.2. Приемане на решение за продажба на лек автомобил Ягуар на лицето, спечелило обявения търг за продажба на автомобила, приключил на 09.09.2021 г.

7. Обсъждане на програма за обучения за периода до края на 2021 г.

8. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата.

9. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно.

10. Обсъждане на промени в щатното разписание на длъжностите и поименното щатно разписание на служителите в САК и свързаните с него документи, както и определяне на допълнителни трудови възнаграждения.

11. Приемане на решение за образуване на дисциплинарни преписки срещу адвокати от САК по списък с длъжници къ САК и ВАС за второто тримесечие на 2021 г.

12. Разглеждане на дисциплинарни преписки.

Покана за кръгла маса "Бъдещето на семейната медиация в България и в Европа"

Печат PDF

ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА "БЪДЕЩЕТО НА СЕМЕЙНАТА МЕДИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА"

Българската секция на международната организация GEMME - Магистрати за медиация, в която членуват съдии и медиатори, Ви кани на ОНЛАЙН КРЪГЛА МАСА, която ще се състои на 30 септември 2021г. от 14-17ч българско време, чрез ZOOM, с лектори и гости от Италия, Франция, Белгия и България.

Отварянето на посочения по- долу линк, Ви отвежда на страницата на GEMME, с подробна информация на английски, френски и български език, с възможност да се запишете за събитието, като попълните формуляра:

https://gemmeeurope.org/en/sep30

Събитието е безплатно за съдии, адвокати, медиатори и преподаватели, с интереси в семейното право и медиацията.

Кръглата маса ще се проведе на английски и френски език като ще има симултантен превод към тези езици.

Очакваме Ви!

Онлайн курсове по юридически английски език

Печат PDF

КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ОНЛАЙН

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим (ИДЛО) организира за осемнадесета поредна година специализирани курсове по Юридически английски. Обученията се водят по специално разработени отделни програми от адвокат Албена Симеонова.

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

Делнична група: с начало 12 октомври 2021 г. Провежда се във вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2022 година.

Съботна група: с начало 09 октомври 2021 г. Провежда се от 12.30 до 14.30 часа. Курсът продължава до края на месец юни 2022 година.

II. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Програмата е направена с изцяло практическа насоченост. Подходяща е за преминалите основния курс на обучение, а също така и за юристи, които имат добро ниво на общ английски и практика в работата с документи. Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – провеждат се дискусии, обсъждат се казуси, извършват се преводи на документи (съдебни решения, договори и др.).

Делнична група: с начало 13 октомври 2021 г. Провежда се в сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2022 година.

Съботна група: с начало 09 октомври 2021 г. Провежда се от 10.30 до 12.30 часа.Курсът продължава до края на месец юни 2022 година.

Такса за участие: 580 лева при пълно заплащане на курса или две вноски по 300 лева при плащане на два пъти. Групите да запълват по реда на записването. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието. При плащане на две вноски втората вноска се дължи до 01 декември 2021г.

За адвокати на САК се предоставят 15% отстъпка от таксата за обучение, като при избран вариант за плащане на два пъти отстъпката се прилага при втората вноска.

След успешно завършеното обучение Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификати на курсистите.

За информация и записване:

Българска ИДЛО Алумни Асоциация

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

тел : 0887 423 336

www.bgidlo.org

Банкова сметка:

ОББ

BG62UBBS88881000117587

BIC: UBBS BG SF

Българска ИДЛО алумни асоциация

Обучение на тема: „Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 01.10.2021 г., петък, от 11 до 17 часа ще се проведе обучение на тема:

„Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“, с лектори д-р Гергана Върбанова, адвокат и проф. д-р Георги Димитров, адвокат

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom при следната програма:


11:00 ч. – 12.30 ч.
– правна уредба на електронни документи;
– видове електронни документи;
– субекти на електронни изявления;
– релевантни факти във връзка с електронните изявления;

12:30 ч. – 13.30 ч. почивка

13:30 ч. – 15:00 ч.
– електронен подпис и видове електронни подписи;
– квалифицирана електронна препоръчана поща;

15:00 ч. - 15:30 ч. почивка


15:30 ч. – 17:00 ч.
– представяне и оспорването на електронни документи в съдебните производства;
– доказателствената тежест и особености при разпределянето й при оспорване на електронен документ;
– обезпечаването на електронни доказателства в гражданския процес;
– възможностите за упражняване на процесуални права по електронен път;
– особености на производството по връчването на адвокат по електронен път;
– производства по Глава единадесета "а" ГПК - Процесуални действия и актове в електронна форма.

С оглед осигуряване на комуникация с лекторите и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Обучение на тема "Диференцирани процедури. Член 78а от НК. Споразумението. Съкратеното съдебно следствие“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 27.09.2021 г., понеделник, от 14 до 17 часа ще се проведе обучение на тема:

"Диференцирани процедури. Член 78а от НК. Споразумението. Съкратеното съдебно следствие“, с лектори съдия Мирослава Тодорова и съдия Калин Калпакчиев.

Обучението ще се проведе присъствено в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ и онлайн посредством платформата Zoom.

С оглед осигуряване на комуникация с лектора и ползотворно протичане на обучението, е желателно участниците да са с включени камери.

Заявки за регистрация може да се подават на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . В заявката следва да се посочи предпочитания начин на участие – присъствено или онлайн. Поради противоепидемиологичните мерки присъствено участие мога да вземат до 30 участника, които първи са заявили желание за присъствено обучение.

Заявилите участие ще получат съобщение с потвърждение за начина на участие в обучението, линк и парола за достъп до обучението.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. попълнение анкетни карти, ще получават сертификат за преминато обучение. Образец на анкетна карта може да бъде открит на сайта на САК. За получаване на сертификат следва в чата по време на обучението да посочите имената си, личен номер и електронен адрес, на който желаете да получите сертификата за обучение. Обучението ще бъде зачетено като изпълнение на задължението на адвокатите за поддържане и повишаване на квалификацията в не по-малко от осем учебни часа годишно в избрана от тях форма и тематика по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз на Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ за преминаване на не по-малко от двадесет часа годишно обучение на основание Решение № 266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийска адвокатска колегия организира може да бъде намерена и на интернет страницата www.sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м. септември 2021г., Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 14.09.2021г.(вкл.)

Софийски адвокатски съвет

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021

Печат PDF

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2021 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме Ви, че от 01.09.2021 г. до 15.09.2021 г. включително по пощата или куриер можете да подавате документи до Софийска адвокатска колегия за есенната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

- в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

- нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.30 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79.

Уведомяваме Ви, че след приключване на есенната изпитна сесия за 2021г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2021 г.

Печат PDF

График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. септември 2021 г.

31 август 2021 г.

Уважаеми колеги,

До края на м. септември в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

01.09.2021 г. – адв. Христо Хинов;

02.09.2021 г. – адв. Мариана Вълкова;

03.09.2021 г. – адв. Вера Даскалова;

08.09.2021 г. – адв. Александър Андонов;

09.09.2021 г. – адв. Ивайло Костов;

10.09.2021 г. – адв. Петьо Славов;

13.09.2021 г. – адв. Ваня Траянова;

15.09.2021 г. – адв. Златка Стефанова;

16.09.2021 г. – адв. Жана Кисьова;

17.09.2021 г. – адв. Маргарита Димитрова;

20.09.2021 г. – адв. Александър Тонев;

21.09.2021 г. – адв. Евгения Гечева;

23.09.2021 г. – адв. Силвия Спасова;

24.09.2021 г. – адв. Валентина Бакалова;

27.09.2021 г. – адв. Лидия Дикова;

28.09.2021 г. – адв. Мирослав Мичев ;

29.09.2021 г. – адв. Антон Стефанов;

30.09.2021 г. – адв. Лили Лозанова

Въпроси и предложения към адвокатския съвет или дежурните членове на съвета, с които желаете да се срещнете, може да отправяте предварително на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

До края на м. септември на сайта на САК ще бъде обявен и график за приемно време на членовете на съвета на САК за м. октомври 2021 г

Софийски адвокатски съвет

Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Патентно ведомство на Република България Ви уведомява, че на 14 и 15 септември 2021 г. в онлайн формат в платформата Zoom ще се проведе „Курс по интелектуална собственост за адвокатски помощници /Paralegals/“. Обучението е безплатно, организирано от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и се провежда на английски език.

Курсът е разработен в отговор на обратната връзка получена от предходни обучения. Обучението ще има практически подход, включващо демонстрации, примери и упражнения, които да предоставят на участниците задълбочени познания за актуализациите в практиките на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Дневният ред включва и две панелни дискусии – едната обхваща защитата на марката в онлайн средата, а другата обхваща инициативи в подкрепа на МСП - (ускорено и ефективно разрешаване на спорове, безплатни услуги, лесно електронно подаване, корнер за МСП).

Онлайн регистрацията ще бъде отворена до 9 септември 2021 г.

Повече информация относно обучението и регистрацията можете да намерите на следния линк: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-course-for-paralegals-2021

Софийски адвокатски съвет

Отворено писмо по проблемите на електронното правосъдие

Печат PDF

Уважаеми колеги,

С оглед на невъзможността в условията на пандемия гражданите и адвокатите, които ги представляват, да получат предвидения в закона достъп до пълното електронно дело посредством ЕПЕП, а от 30.06.2021 г. – и да извършват процесуални действия в електронна форма, Софийски адвокатски съвет се обърна с отворено писмо към Пленума на Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието като органи, на които е възложено изграждането и поддържането на ЕПЕП, с настояване да бъдат поканени ръководителите на Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски Апелативен съд и ВКС, както и на представители на органите на Адвокатурата, пред Пленума на Висшия съдебен съвет или работна група по ЕПЕП и ЕИСС при ВСС, за да бъдат изслушани проблемите на съда и адвокатурата при работа с двете системи и да бъде начертана пътна карта със спешни мерки и срокове за тяхното решаване.

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет

Продажба на лек автомобил Ягуар, собственост на САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет обявява за продажба следния лек автомобил, собственост на Софийска адвокатска колегия, а именно: марка ЯГУАР, модел ХФ 2.7 Д, с рег. № САК 01 САС, първа регистрация 06.11.2008 г.

Автомобилът е закупен от Софийска адвокатска колегия като нов и към момента е на 127 800 км.

Автомобилът е застрахован със застраховка гражданска отговорност, валидна до 08.11.2021 г., с действаща застраховка „Каско+“, валидна до 01.11.2021 г., с Удостоверение за техническа изправност, валидно до 06.10.2021 г. и платена годишна Винетка, валидна до 24.02.2022 г. (линк към документите)

Автомобилът може да бъде огледан всеки работен ден между 9:30 ч. и 16:30 ч. в сградата на бул. „Тодор Александров“ № 137, като уговорка за оглед е необходимо да бъде направена с Иван Митев, тел: 0884352545а снимки на автомобила могат да бъдат разгледани и тук.

Всеки, който желае да закупи автомобила, може да направи наддавателно предложение за закупуване при цена не по-ниска от начална цена в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) с включен ДДС, платима изцяло в 7-дневен срок от избора на купувач.

Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т. Александров“ № 137, ет. 2, в срок до 17 ч. на 09.09.2021 г., в запечатан бял плик с посочване на плика на наддавача и надпис „наддавателно предложение“, който съдържа:

1.Заявление за закупуване на автомобила в свободен текст, съдържащо индивидуализиране на кандидата и цена, която кандидатът е готов да заплати за придобиване на автомобила, не по-ниска от началната цена.

2.Документ за платен задатък в размер на 500 лв. по следната банкова сметка на Софийската адвокатска колегия:

IBAN: BG30UBBS88881000586479

BIC: UBBSBGSF

При банка: ОББ АД

В петък, 10.09.2021 г., в 11:00 ч., в заседателната зала на Софийския адвокатски съвет в гр. София, бул. „Т.Александров“ № 137, ет. 3, в присъствието на явилите се наддавачи, ще бъдат отворени постъпилите предложения за закупуване на автомобила по реда на постъпването им.

За купувач се обявява този, който е предложил най-висока цена. В случай, че най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се избира чрез жребий.

Ако при обявяването на наддавача с най-високата цена или на избрания чрез жребий за купувач някой от явилите се други наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, се пристъпва към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък до достигане на цена, предложена само от един наддавач.

Обявяването на купувача се извършва с вписването му в протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията по бюджет и финанси и председателя на Софийския адвокатски съвет.

Обявеният за купувач следва да внесе предложената цена в 7-дневен срок от обявяването му за купувач по посочената по-горе банкова сметка на Софийската адвокатска колегия, като се приспадне внесеният задатък.

Ако обявеният за купувач не внесе в срок предложената цена, с протокол на комисията по бюджет и финанси за купувач се определя наддавачът, направил следващото по размер наддавателно предложение. Ако и той не внесе предложената цена в 7-дневен срок от уведомяването му, че е обявен за купувач, по същата процедура се обявява за купувач наддавачът със следващото по размер наддавателно предложение и така до изчерпване на наддавачите, дали предложения по-високи или равни на началната цена.

Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок обявяването му за купувач, съответно от уведомяването му, че е обявен за купувач, губи внесения за участието в наддаването задатък, който остава в полза на Софийската адвокатска колегия. След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесените задатъци се връщат на наддавачите, които не са били обявени за купувачи в 10-дневен срок по сметката, от която са били преведени.

Софийски адвокатски съвет

Проведена среща с Председателя на СГС относно проблемите на адвокатите при работа с ЕПЕП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с отправено писмо от Софийски адвокатски съвет до ръководството на Софийски градски съд, на 05.08.2021г. се проведе среща между представители на Софийски адвокатски съвет и ръководството на Софийски градски съд в лицето на председателя Алексей Трифонов и замeстник председателите на съда, ръководители на отделения в съда, на която бяха подробно обсъдени поставените писмено от нас въпроси и искания.

От страна на Софийски градски съд бе споделено притеснението на адвокатите от Софийска адвокатска колегия от невъзможността да се достъпват електронните дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), като след обсъждане на конкретните причини се изясни, че решението на проблемите, на които това се дължи, са извън практическата и законова възможност на Софийски градски съд да съдейства за разрешаването им. Софийски градски съд е предприел действия по ангажиране на техническия и човешки ресурс за сканиране на голям обем документи по делата, включително и чрез провеждане на обществена поръчка за закупуване на сканиращи устройства. Независимо от издаването на съдебни актове в електронна форма в Единната информационна система за съдилищата обаче, както съдебните актове, така и другите сканирани документи, не са достъпни за страните и техните адвокати в Портала за електронно правосъдие (ЕПЕП). Доколко между двете информационни системи – EИСС и ЕПЕП, съществува надлежна връзка, която е технически обезпечена за да осигури достъп до пълните електронни дела, включително и за обема дела, разглеждани в СГС и СРС, ще настояваме да установи Висшият съдебен съвет след проверка на системите съвместно с изпълнителя „Информационно обслужване“ АД.

Независимо от това, на срещата се постигна съгласие за спешното предприемане на съвместни действия от страна на Софийската адвокатура и съдилищата в Софийския съдебен район. Ръководството на САК запозна по-късно ръководството на съда с намерението да изготви искане до Пленума на Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието за предприемане на незабавни действия по осигуряване на възможност за продължаване на работата на съдилищата през предходните информационни системи (работили преди ЕИСС), създаване на възможност за мигриране на данните и информацията за делата към тези предходни системи и създаване на служебен достъп през специални профили за адвокатите до предходните информационни системи с цел получаване на структурирана информация в хронологичен ред за процесуалните действия по делата и за проверка на дела по ЕГН и имена на физически лица с цел бъдещо възлагане от клиенти. Целта е изслушване на административните ръководители на съдилищата и представители на изпълнителя „Информационно обслужване“ АД за причините поради които двете системи не функционират синхронизирано, както и изслушване становището на представители на Адвокатурата за практическата непригодност на ЕПЕП. Ще настояваме и за приемане на пътна карта за подобряване функционирането на информационните системи ЕИСС и ЕПЕП, както и за създаване на условия в спешен порядък, за осигуряване на технологична връзка между ЕИСС и ЕПЕП, която да позволи преливане (или достъпност) на цялата необходима информация и от най-натоварените съдилища като СРС и СГС.

По отношение на повдигнатите въпроси, касаещи депозирането на електронни документи по реда на Глава единадесета „а“ от ГПК, от страна на Софийски градски съд са предприети действия по изготвяне и приемане на Вътрешни правила за приемане и удостоверяване на електронно подписване на кореспонденция в Софийски градски съд, които предстои да бъдат разгледани от ръководството на съда и приети, като с това ще се постигне търсената от адвокатите и страните по делата сигурност в получаването и изпращането на електронни изявления до съда. Проектът на правила беше предоставен на Софийски адвокатски съвет за отправяне на предложения, които ще бъдат адресирани в най-скоро време до ръководството на Софийски градски съд.

На проведената среща и при обсъждане на проекта за Правила, поставихме на вниманието на ръководството на СГС редица въпроси, които също се нуждаят от регламентация, като: 1) необходимостта да се уточнят файловите формати и големината на файловете, които ще се приемат по електронен път; 2) необходимостта да се подписват с КЕП само последната страница на електронното изявления и приложените доказателства; 3) необходимостта да се приемат адвокатски пълномощни под формата на електронни документи, подписани с КЕП или сканирани и заверени за вярност с КЕП; 4) необходимостта да се дава възможност на страната подател на електронното изявление да представи допълнително хартиени преписи за връчване на другите страни, в случай, че държавната такса, която страната е задължена да внесе за снемане на тези преписи е висока и неприемлива; 5) изискването за връщане на съобщение дали подаденото електронно изявление е прието за валидно и редовно, или следва да се отстранят недостатъци и редица други въпроси.

Междувременно, имаме уверението на Председателя на СГС, че електронни изявления до съда се приемат и администрират в съответствие с правилата на ГПК и ЗЕДЕУУ, като с оглед осигуряване на добър ред и проследимост в деловодната система на съда, от ръководството на Съда се обърнаха с призив към всички адвокати до приемането на вътрешните правила, всички електронни изявления да бъдат адресирани до е-мейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет

Решение на САС за подкрепа протеста на СРС срещу неефективната ЕИСС

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На свое заседание от 04.08.2021 г. Софийски адвокатски съвет обсъди подробно съществуващите проблеми с информационните системи на съдилищата, липсващите функционалности и модули на ЕПЕП, и пречките за дейността на адвокатите поради невъзможност да се осъществява дистанционен достъп до информация за делата в условията на епидемична обстановка и данни за нарастване на заболеваемостта от Ковид-19. В тази връзка Съветът прие свое решение, с което подкрепи призива на съдиите от Софийски районен съд за протест срещу неефективната Единна информационна система на съдилищата и уведомяване на Висшия съдебен съвет за свързаните с това проблеми при работа с ЕПЕП.

На 05.08.2021 г. членове на Съвета на САК проведоха продължителна среща с Председателя на Софийски градски съд съдия Алексей Трифонов и заместник-председателите съдия Стефан Кюркчиев и съдия Руси Алексиев по повод отправено от съвета на САК Предложение за подобряване на условията за работа на адвокатите в електрона среда. В хода на срещата бяха изслушани предложенията и исканията на адвокатите от САК, като бяха дадени подробни разяснения и информация относно генезиса на проблемите и възможностите за разрешаването им, за което благодарим на ръководството на СГС.

Подробна информация за срещата ще публикуваме допълнително.

Софийски Адвокатски Съвет

Прекратяване на процедура за отдаване под наем на кантора в Търговския дом

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че процедурата по получаване на оферти за отдаване под наем на Кантора 203 в Търговския дом, оповестена на интернет сайта на САК с Обявление от 27.07.2021 г., е прекратена с Решение на Софийски адвокатски съвет от 04.08.2021 г.

Софийски адвокатски съвет

Почивна станция на САК в с. Лозенец - незаети помещения

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че към 03.08.21 г. има незаети помещения за ползване на почивната станция на САК в с. Лозенец, както следва:

1. За пета смяна от 15.08 до 28.08. – 16 незаети помещения;

2. За шеста смяна от 30.08 до 12.09. – 6 помещения.

Желаещите да ползват почивната станция могат да подават заявления на електронния адрес на САК – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в деловодството на САК, бул. „Тодор Александров” 137, ет.2.

За допълнителна информация тел. 0879 292215 Петко Генчев.

Софийски адвокатски съвет

Copyright © sak-sas.bg 2022