Home

Софийска Адвокатска Колегия

Становище

Печат PDF

ProektEdinniVutreshniPravila 1

ProektEdinniVutreshniPravila 2

Здравна профилактика за адвокатите от САК през 2020 година

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет, Ви уведомява, че е продължено действието на сключените договори с Медицински центрове „Лора” ЕООД и „Санус 2000” ЕООД за здравна профилактика на всички адвокати и младши адвокати от Софийска адвокатска колегия до края на 2020 година.
За контакти и записване:

Медицински център „ЛОРА” ЕООД

Профилактичните медицински прегледи в МЦ „ЛОРА” включват:

ПАКЕТ ЗА ЖЕНИ:

Профилактични прегледи
•    Терапевт – кардиолог с ЕКГ (електрокардиограма)
•    Ехография на щитовидна жлеза
•    Ехография на млечни жлези
•    Ехография на коремните органи
•    Изследване на костна плътност

Клинико – лабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина (18 показателя)
•    Урина – със седимент
•    Кръвна захар

Липиден профил
•    Холестерол
•    Триглицериди
•    HDL
•    LDL

Чернодробни проби
•    ASAT
•    ALAT
•    CA – 19 – 9 – туморен маркер на дебелото черво

ПАКЕТ ЗА МЪЖЕ:

Профилактични прегледи
•    Терапевт – кардиолог с ЕКГ (електрокардиограма)
•    Ехография на простатната жлеза
•    Ехография на коремните органи

Клинико – лабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина (18 показателя)
•    Урина – със седимент
•    Кръвна захар

Липиден профил
•    Холестерол
•    Триглицериди
•    HDL
•    LDL

Чернодробни проби
•    ASAT
•    ALAT
•    PSA (free) – туморен маркер на простатна жлеза
•    CA – 19 – 9 – туморен маркер на дебелото черво

Прегледите и клиничните изследвания се провеждат в „Лора – Медицински център” ЕООД и Медико-диагностична лаборатория „Лора” ООД, находящи се на адрес: гр.София, ул.”Позитано” № 10.

Вземането на кръв и даването на урина за изследване става на място в Медико-диагностична лаборатория „Лора” ООД, ул.”Позитано” № 10, етаж 6.

За вземане на кръв за предвидените изследвания е необходимо адвокатите да се явяват на гладно без прием на кафе, чай, сокове и др.напитки освен вода. Освен това е желателно предишната вечер да бъдат ограничени приемът на мазни храни и алкохол с оглед обективността на кръвните резултати на лицата. Ехография на пикочо-половата система (при прегледа от уролог) е желателно да се прави на пълен пикочен мехур. Ехография на коремни органи се прави на гладно (за визуализация на жлъчния мехур).

Медицинските прегледи се провеждат в ехографския кабинет на „Лора – Медицински център” ЕООД на адрес – ул. „Позитано” № 10 след записан предварително час на телефона на регистратурата: 02/980 80 65 вътр.20.

„Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД е определена дата – 29.08.2020 г. (събота) от 9.00 до 15.00 часа.

Медицински център „САНУС 2000” ЕООД

Профилактичните медицински прегледи в МЦ „САНУС 2000” ООД включват:

ПАКЕТ ЗА ЖЕНИ:

Профилактични прегледи
•    Ехография на коремните органи
•    Ехомамография или ехография на щитовидна жлеза (по избор)
•    Преглед от Терапевт/Кардиолог (12 отвеждания) с ЕКГ и RR
•    Преглед от офталмолог с компютърна авторефрактометрия или преглед от невролог (по избор)
•    АГ преглед с цитонамазка

Лабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина
•    Кръвна захар
•    Мастен (липиден профил): общ холестерол, HDL, LDL, триглицериди
•    Чернодробни ензими (ASAT, ALAT)
•    Пълно изследване на урина

ПАКЕТ ЗА МЪЖЕ:

Профилактични прегледи
•    Ехография на коремните органи
•    Ехография на простата
•    Преглед от Терапевт/Кардиолог (12 отвеждания) с ЕКГ и RR
•    Преглед от офталмолог с компютърна авторефрактометрия или преглед от невролог (по избор)
•    Туморен маркер на простата PSA

Lабораторни изследвания
•    Пълна кръвна картина
•    Кръвна захар
•    Мастен (липиден профил): общ холестерол, HDL, LDL, триглицериди
•    Чернодробни ензими (ASAT, ALAT)
•    Пълно изследване на урина

Вземането на кръв и даването на урина за изследване става на място в МЦ „САНУС 2000” – филиал „Иван Гешов” № 50, находящ се на адрес: гр.София, бул.”Иван Гешов” № 50.

За вземане на кръв за предвидените изследвания е необходимо адвокатите да се явяват на гладно без прием на кафе, чай, сокове и др.напитки освен вода. Освен това е желателно предишната вечер да бъдат ограничени приемът на мазни храни и алкохол с оглед обективността на кръвните резултати на лицата. Ехография на пикочо-половата система (при прегледа от уролог) е желателно да се прави на пълен пикочен мехур. Ехография на коремни органи се прави на гладно (за визуализация на жлъчния мехур).

Медицинските прегледи се провеждат в МЦ „САНУС 2000” – филиал „Иван Гешов” № 50, находящ се на адрес: гр.София, бул.”Иван Гешов” № 50 след записан предварително час на телефона на регистратурата: 02/9501122.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Софийски адвокатски съвет - отворено писмо и позиция

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 28.07.2020г. Софийският адвокатски съвет взе решение да се присъедини към отворено писмо на група адвокати относно функционирането на правовата държава у нас и да изпрати приложената към него позиция до Народното събрание, Министерския съвет  и Министерството на външните работи на Република България.

С текста на отвореното писмо можете да се запознаете тук, а с текста на позицията-тук.

Софийски адвокатски съвет

ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Висшият адвокатски съвет със свое решение от 24.07.2020 година е приел ПРОЕКТ на ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в изпълнение на задълженията по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП.

В приложения линк  или от сайта на Висшия адвокатски съвет на адрес www.vas.bg можете да се запознаете с тяхното съдържание.

Във връзка с приетия проект, Софийският адвокатски съвет уведомява всички колеги, че могат да изразят становища и мнения по проекта в срок до 03.08.2020 година до Висшия адвокатски съвет, на адрес - гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а или на електронната поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Софийски адвокатски съвет

Акценти по проект на Висшия адвокатски съвет за Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Печат PDF

При извършената през 2017 година Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, приета в Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент, е очертана рамката в Европейския съюз, относно борбата с изпирането на пари по отношение на упражняващите тези професии лица, които са освободени от задълженията да докладват при защитата на клиенти в съдебен процес.

Важното да се подчертае е, че съгласно нея, спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма не засяга по какъвто и да било начин прилагането на принципа на професионалната тайна, в случая с адвокатите – адвокатската тайна.

Европейската комисия е идентифицирала 40 продукта или услуги, които се смятат за потенциално уязвими за рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма, засягащи вътрешния европейски пазар. Те включват 11 професионални сектора, включително финансовите институции и нефинансовите организации, каквито са и адвокатите.

Европейската наднационална оценка на риска сочи, че индивидуалният адвокат очевидно не може да разполага с инструментариума, присъщ например на финансовите институции, както и на лицата, на които държавата е възложила със закон изпълнението на определени властнически функции – нотариуси, ЧСИ и пр. Изграждането на капацитет у индивидуалния адвокат е свързано не само с обучение, но и с наличието на определен финансов ресурс, който не всеки може да си позволи – в противен случай цялото време на адвоката има опасност да бъде заето от анализ дали определена сделка, която той консултира, не води до възникване на опасност от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

В изпълнение на чл. 97, ал. 2 от ЗМИП, междуведомствена работна група създадена с решение на Министерския съвет на Република България, на основание чл. 96 от ЗМИП, е приела Национална оценка на риска, части от която (които не съдържат класифицирана информация) са публикувани на 09.01.2020 г. на интернет страницата на ДАНС.

В Националната оценка на риска са регистрирани общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм.

Междуведомствената работна група е приела обобщен списък на установените основни рискови събития, в който е посочила, че рисково събитие № 30 е рискът: „Подпомагане на изпирането на пари от лица, предоставящи юридически услуги“.

При отчитане на дейностите, осъществявани от адвокатите, като задължени лица по чл. 4, т. 15 от ЗИМП, голяма част от описаните в Националната оценка на риска фактори за присъща заплаха се явяват заплаха и към дейността на адвокатите.

Висшият адвокатски съвет, в изпълнение на задължението си по чл. 100 от ЗМИП, извърши секторната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в която бяха отчетени нивото на риска в дейността на адвокатите към изпирането на пари, критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти. Висшият адвокатски съвет отчете, че адвокатите са потенциално уязвими от това да бъдат използвани и така неволно да подпомагат дейностите на престъпниците в прането на пари, в извършването на определени правни дейности, които да предадат легитимно лустро на престъпни финансови, корпоративни сделки и сделки с недвижими имоти, както в използването на изтънчени и сложни методи за насочване на незаконни финансови средства във и през финансовата система.

В приетата на 24.07.2020 година Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, Висшият адвокатски съвет посочи видовете адвокатски дейности, при които следва да се прилагат мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, а именно:

   1. Опериране със средства на клиент.
   2. Консултиране при покупка и продажба на недвижими имоти.
   3. Създаване на дружества.
   4. Управление на компании.
   5. Действия като номинален собственик.

При приемането на Секторната оценка на риска, Висшият адвокатски съвет отчете, че съществува едно вътрешно противоречие и напрежение между спазването на задълженията за прилагане на някои от мерките срещу прането на пари и задълженията за опазване на адвокатската тайна, конфиденциалност и лоялност, които адвокатът дължи на своите клиенти. Изисквайки адвокатите да уведомяват за съмнителни сделки за своите клиенти, ЗМИП рискува да застраши независимостта на професията, тъй като, ако докладват за съмнителни операции и сделки на своите клиенти пред властите, адвокатите на практика се превръщат в агенти на държавата. Изискване за разкриване на информация, което забранява на адвокатите, които би трябвало да подават доклади за съмнителни сделки, да информират клиента си, че са го направили, допълнително ще навреди на доверието на клиентите към техните адвокати и извършваните от тях дейности, като в крайна сметка това ще повлияе на правораздаването.

Висшият адвокатски съвет отчете, че комуникациите между адвокати и клиенти при предоставянето на правни съвети и представителство в предстоящи, настоящи или бъдещи досъдебни, административни и съдебни производства, са защитени от адвокатска тайна, която е неприложима само при определени обстоятелства, предвидени в закона.

Противоречието между едновременното спазване на мерките срещу прането на пари и задълженията за запазване на адвокатската тайна, е решено и чрез разяснителната бележка към Препоръка 23 на Международната работна група за финансови действия (FATF), която изключва задължение за адвокатите да съобщават за съмнителни сделки и операции, когато получават информация, която представлява професионални тайна. Това е информация, която адвокатите получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на или след приключване на производството. Същото законово решение е възприел и в българския ЗМИП в чл. 72, ал. 9.

Висшият адвокатски съвет отчете, че всички задължения на адвокатите, възникващи по силата на факта, че те са адвокати, следва да се тълкуват в светлината на ролята, която членовете на адвокатската професия трябва да играят в обществото. Прието бе, че тази роля не включва създаване на бариери, които могат да бъдат злоупотребявани от лица, занимаващи се с пране на пари и финансиране на тероризъм за постигане на тяхната престъпна печалба. Общо разбираемо е, че адвокат не трябва да помага на клиент в престъпна дейност. Ключовият момент е, че е жизненоважно адвокатите да не улесняват криминалните финансови потоци, а да действат в съответствие със закона, включително като предупреждават клиентите си за последствията на планираното от тях правно действие или сделка. В тази насока е и превантивната функция на адвокатите при елиминирането на потенциални случаи на нарушение на закона, които могат да доведат до изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Висшият адвокатски съвет прие за безспорно, че огромна част от функциите на адвокатите в практическата им дейност се свеждат до представляване на лица, които са заподозрени или обвинени в извършване на престъпна дейност (например в наказателни производства и съдебни дела). По подобен начин адвокатите често предоставят съвети на клиентите дали определени действия могат да бъдат престъпни и/или незаконни (например предоставят съвет дали данъчна схема, предложена от клиента, е законна и не води до противозаконно отклонение от данъчно облагане, укриване на данъци или данъчна измама). Ролята, която адвокатът играе при предоставянето на такива видове съвети има превантивен характер и не противоречи, нито на основните етични и законови изисквания за спазване на адвокатска тайна, нито на принципите на ЗМИП.


В приетата от Висшия адвокатски съвет Секторна оценка на риска от прането на пари и финансирането на тероризма бе очертана и основната ѝ цел, а именно: да предостави информация и насоки на адвокатите, които несъзнателно или неволно могат да бъдат замесени в пране на пари и финансиране на тероризъм, като конкретното й проявление да намери отражение в изготвени и приети от Висшия адвокатски съвет Вътрешни правила.


Предложените за обсъждане Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (приложими от адвокатите, членове на адвокатски колегии, при осъществяване на дейност по чл. 4, т. 15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари) са изготвени на основание чл. 101, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като е отчетена спецификата на адвокатската дейност, посочена в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския съвет и Парламента, както и въз основа на приетата на 24.07.2020 година Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в случаите при които те са задължени на прилагат мерките за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм

В тази връзка бихме искали да обърнем внимание, че предвидените във вътрешни правилата мерки за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма следва да се прилагат от адвокатите, само в предвидените в закона и правилата случаи, когато в своята дейност те по занятие извършват правни консултации, при това в изчерпателно изброени хипотези в чл. 4, т. 15 от ЗМИП, при наличието на определен стойностен праг на съответната сделка (над 15 000 евро) или елемент на продължителност, в случаите на установяване на делови отношения.

Вътрешните правила целят да предпазят адвокатите от това да бъдат използвани от свои клиенти или от лица, желаещи да им станат клиенти и така неволно да подпомагат дейностите на участници в прането на пари и финансирането на тероризма. Важно да се подчертае, че Вътрешните правила, а и ЗМИП предвиждат изключение от задължението за докладване на информация, в случаите, когато тя е получена преди, по време на или след съдебно производство, или в процеса на определяне на правното положение на клиент, като при това изцяло са съобразени и приложени разпоредбите на Закона за адвокатурата отнасящи се до запазването на адвокатската тайна, като в никакъв случай чрез тях не се създават ред и условия за разкриване на специализираните служби на информация, която адвокатите са получили от и за клиентите си.

В заключение трябва да посочим, че приетия от Висшия адвокатски съвет проект на Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, е обявен на всички адвокати, които могат да изложат своите становища и да направят своите предложения преди окончателното им приемане в определените в ЗМИП срокове.

Магистърска програма „Защита на основните права“ - ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага за първа година магистърска програма „Защита на основните права“. Тя е посветена на най-важните и най-актуални въпроси, свързани с правата на човека в българското, международното и европейското право. В програмата преподават водещи специалисти от теорията и практиката в областта на теорията на правото, конституционното и сравнителното конституционно право, международното публично право, международното частно право и правото на ЕС. Програмата има подчертана практическа насоченост.

Студентите в нея ще бъдат запознати с правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища, на Конституционния съд, на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Предлагат се изключително актуални теми, свързани с правата на човека в глобалното информационно общество и новите технологии, хоризонталното действие на правата на човека в частноправни отношения, защитата на потребителите и др.

Магистърската програма „Защита на основните права“ има продължителност от два семестъра. Кандидатстването започва на 1 август 2020г. Обучението започва на 1 октомври 2020г.

Брошурата с подробна информация за магистърската програма можете да намерите на сайта на ЮФ на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ и да изтеглите от тук: https://www.law.uni-sofia.bg/sites/default/files/03%20Master/Brochure%20MA%20human%20rights.pdf

                                                                                        Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

ПОЗИЦИЯ

Печат PDF

До:

Президента на Република България
Главния прокурор на Република България
Висшия съдебен съвет
Висшия адвокатски съвет

 

П О З И Ц И Я

Софийският адвокатски съвет изразява силна тревога  от факта, че задържането на адвокати на подсъдими, чиито дела са широко отразени в медиите, все повече се превръща в опасен прецедент.

Преди месеци бяхме свидетели на задържане на адвокат - пълномощник на привлечения към наказателна отговорност Цветан Василев. Сега сме свидетели на задържане на адвокат на обвиняемия Васил Божков.

Публичността и допускането на орган, призван да защитава интересите на адвокатите до непосрествена информация и до участие в процеса  е гаранция за прозрачност и избягване на съмненията, че се извършва произвол.

В неделя на 05.07.2020г.  в закрито съдебно заседание, без да се допусне представител на Софийската адвокатска колегия в лицето на Секретаря на Софийски адвокатски съвет и на журналисти, спрямо адвокат Славчо Марков е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Софийският адвокатски съвет като професионална организация, призвана да защитава честта и достойнството на членовете на Софийската адвокатска колегия, изразява своето дълбоко притеснение от задържането на адвокат от Софийската адвокатска колегия в непрозрачна процедура.

Законът допуска и в случаите, когато делото се разглежда при закрити врати, съдът да разреши присъствие на лица (чл. 264, ал. 1 НПК). В случая съдът не е обсъдил искането на секретаря на Софийския адвокатски съвет да присъства и е разпоредил да напусне съдебната зала.

Изразяваме силната си загриженост от информацията, изнесена в медиите, за нарушения при претърсването и задържането на адвоката от Софийската адвокатска колегия и от обстоятелството, че информация по делото се изнася само от прокуратурата.

В заседание на 07.07.2020г. Софийският адвокатски съвет възложи на председателя и секретаря на съвета да предприемат действия за изясняване на случая и присъствие в съдебното заседание по мярката за неотклонение на адвокат Славчо Марков от САК пред Апелативния специализиран наказателен съд.

Софийски адвокатски съвет

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Покана за работна среща

Печат PDF

SRS 1

SRS 2

SRS 3

SRS 4

SRS 5

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г.(смени 3, 4 и 5)

Печат PDF

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г. - смени 3, 4 и 5 вижте тук

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г.(смени 1 и 2)

Печат PDF

Справка за одобрените заявления и свободните места за ОД „ЛОЗЕНЕЦ” през сезон 2020 г. - смени 1 и 2 вижте тук

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени.
Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 17.06.20 г.

 

Продължение...

Децата на фокус

Печат PDF

200410 Plakat Informacioni Sesiy

Уважаеми адвокати,

 

Всеки вторник от 16 до 18 ч. и всеки четвъртък от 18 до 20 ч. се провеждат безплатни информационни сесии с медиатор за родители, намиращи се в конфликт. Сесиите се организират по проект „Децата на фокус в реформата на съдебната система“ по ОПДУ до 10.08.2020 г. Участието в тях би помогнало на вашите клиенти да разберат как конфликтът се отразява на тяхното дете, какво е здравословната комуникация с другия родител, какво представлява споделената грижа, как медиацията помага в решаването на родителски конфликти, респ. да намерят общ път с другия родител към решаване на спора.

 

Десетки родители се включиха в информационна сесия през последните два месеца. Участието е напълно безплатно, еднократно и при спазване на пълна конфиденциалност.

Сесиите се провеждат онлайн, като скоро ще бъдат организирани такива и на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 30, партер.

За записване следва единствено да бъде изпратен мейл на: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Повече информация ще намерите на www.deca.pamb.info, както и във Фейсбук – www.facebook.com/ChildrenOnFocus.
Отправяме молба да споделите тази възможност със своите клиенти в родителски спор.

Конкурс за реферати

Печат PDF

KonkursReferati 2020

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

        
Съобщаваме  Ви че,  решенията  по изброените ДД са изготвени.
Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 08.06.20 г.

Продължение...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с новия режим на работа на съдилищата, прокуратурите, следствените служби, досъдебното производство, ЧСИ и нотариусите, наложен заради пандемията КОВИД - 19, приканваме всички колеги, които имат желание, да споделят проблемите, които срещат в своята работа и да направят конкретни предложения за тяхното решаване.

Всички Ваши предложения ще бъдат разгледани и обобщени от Софийския адвокатски съвет и изпратени на съответните институции. След това съветът ще инициира срещи с ръководствата на тези институции за решаване на поставените проблеми от адвокатите от Софийска адвокатска колегия.
Моля да подавате своите писмени предложения на следната ел.поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 15.06.2020г.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО ЗА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Националното бюро за правна помощ ни уведоми. че ще обработва само отчети, подадени  на хартиен носител.           

Софийски адвокатски съвет

Сезон 2020 г. в базата на САК в с.Лозенец

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на САС от 19.05.2020 г. за откриване на летния сезон в ОД „Лозенец”, уведомяваме адвокатите - членове на САК и адвокатите от страната, които желаят да ползват базата собственост на САК в с. Лозенец, област Бургас през сезон 2020 г., че следва да подадат бланка-заявление по образец от 21.05.2020 г. до 10.06.2020 г. включително. Заявление може да получите от администрацията на САК /бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2 „Регистратура” или и в Търговския дом, бул. „Витоша” № 1, ет. 3/ или да го изтеглите от сайта на колегията. Попълненото от Вас заявление се подава в регистратурата на САК на бул. „Т. Александров” № 137, ет. 2. Всички подадени заявления в срок, ще бъдат разгледани от комисията за социална политика и подпомагане.


СМЕНИТЕ ЗА СЕЗОН 2020 г. СА КАКТО СЛЕДВА:
I смяна от 01.07.2020 г. до 14.07.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване - 15.07.2020 г.
II смяна от 16.07.2020 г. до 29.07.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 30.07.2020 г.
III смяна от 31.07.2020 г. до 13.08.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 14.08.2020 г.
IV смяна от 15.08.2020 г. до 28.08.2020 г. вкл.
Междинен ден за почистване – 29.08.2020 г.
V смяна  от 30.08.2020 г. до 12.09.2020 г. вкл.


Оздравителният дом разполага с:
32 стаи с 2 легла;
21 стаи с 3 легла (третото е разтегателен фотьойл);
2 стаи с 4 легла;
3 апартамента (спалня и разтегателен диван)

1.    ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИТЕ КОМИСИЯТА СЕ СЪОБРАЗЯВА:
 1)    Кандидатите да нямат задължения по чл. 49 от ЗА, както и липсата на дисциплинарни наказания.
 2)    Продължителността на адвокатския стаж в САК.
 3)    Неползването на базата от адвокати или членове на семействата им през сезон 2019 г.
2.    НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СТАИ И АПАРТАМЕНТИ.
 1)    Документ за настаняване ще се издава срещу заплащане на вноската за ползване на базата лично на лицето, чиeто заявление е уважено.
 2)   Преотстъпването на документа за настаняване не е позволено. Приносител на документ за настаняване, различен от лицето, на чието име е издаден документа, няма да бъде настаняван, с изключение на приносител - член на семейството.
 3)    Настаняването се извършва в деня на започване на смяната от 10.00 ч. до 17.00 ч.
 4)    Нощувка в междинния ден НЕ СЕ ДОПУСКА поради необходимостта от пълната дезинфекция на базата.
 5)    Освобождаването на стаята трябва да стане най-късно до 11.00 часа в последния ден на смяната.
 6)    При престой по-малък от заплатената вноска, неизползваната част не се възстановява.
 7)   Отказ от предоставена карта за почивка, следва да бъде заявен не по-късно от 7 работни дни преди започване на смяната. След този срок, внесената вноска не се възстановява.
3.    СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИТЕ И ВНАСЯНЕ НА ВНОСКИТЕ.
 1)    Краен срок за подаване на заявления – до 10.06.2020 г. вкл.
 2)    Разглеждане на заявленията до 15.06.2020 г. вкл.
 3)    Срок за плащане на вноските за първа смяна е до 26.06.2020 г., а за останалите до 10.07.2020 г.

Забележка:
1. След крайния срок за внасяне на вноските стаите, които не са заплатени ще бъдат предоставени на следващите в списъка кандидати.
2. Адвокатите, чиито молби са удовлетворени, следва да заплатят членския си внос и за месеца, през който подават заявление за ползване на базата.

Във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка в страната, САС е предприел мерки за спазването на всички санитарно-хигиенни и дезинфекционни изисквания в базата за осигуряване на спокойна и приятна почивка.
Заявлението можете да изтеглите от тук

Ceni ODZ Lozenez

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Copyright © sak-sas.bg 2020