Home

Софийска Адвокатска Колегия

ПРОТОКОЛ №12 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №12

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

           

            Днес, 01.02.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

 

            Председателят откри заседанието и предложи следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №11 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №11
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

Днес, 28.01.2019 г. в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

РЕШЕНИЕ №23/27.01.2018 г.

Печат PDF

РЕШЕНИЕ
23/27.01.2019 г.

относно: избор на делегати на Софийската адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите от страната

Избирателната комисия на Софийска адвокатска колегия, на основание чл. 106, ал.3 от Закона за адвокатурата, и въз основа на получените данни от протоколите на Избирателните бюра, на 27.01.2019 г. в 19 ч.

ОБЯВИ следните резултати от избора:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №10 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №10
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите в страната

 

Днес, 27.01.2019 г. в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:         Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения. Председателят откри заседанието и предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

Продължение...

ПРОТОКОЛ №9 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на 26 – 27.01.2019 г. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия

 

 

Днес 27.01.2019 г. в 18.45 часа Избирателната комисия в състав:

 

                                   Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова

                                   Членове:       1. Елисавета Стоименова Иванова

                                                           2. Маргарита Иванова Калпушкова

състави този протокол за отчитане на резултатите от гласуването за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на Софийска адвокатска колегия.

Изборът започна в 15.00 часа на 26.01.2019г. и приключи в 14.00 часа на 27.01.2019г. г.

    

При отваряне на избирателните кутии присъстваха:

 

  1. 1.Силвия Паунова
  2. 2.Людмила Вълчева

-      Членове на САК неангажирани в избирателния процес

 

I. ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №8

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 27.01.2019 г., в гр. София, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №7 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №7

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

                        Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

            На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

            Председател:   Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

            Членове:          Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

           Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №6 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF
ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на 
избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната
 
 
Днес, 26.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.
 
На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:
 
Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;
Членове: Елисавета Стоименова Иванова;
Маргарита Иванова Калпушкова.
 
  Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Продължение...

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА САС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г.- 31.12.2018г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По традиция отчетният доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет /САС/ през изминалата година започва със статистика, която дава яснота за членския състав на Софийска адвокатска колегия /САК/, а именно:

Членовете на САК към 31.12.2018 г. са били 6 073, от които 3 264 жени и 2 809 мъже.

Най-младият адвокат - член на колегията е Николай Йорданов Павлевчев, а най-младият младши адвокат – член на колегията е Славомир Тодоров Буюклиев.
           
В САК през 2018-та година са вписани 162 младши адвокати, 90 адвокати, 143 сътрудници, 44 адвокатски дружества, 90 адвокатски съдружия.

Променили статута си от младши адвокати в адвокати са 296 колеги, а прехвърлени адвокати от други колегии, в това число младши адвокати са 27 души.

Временно преустановили адвокатска дейност са 8 адвокати.

Продължение...

ПРОТОКОЛ №5 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на

избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

          

            Днес, 25.01.2019 г., в гр. София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., чиито брой и състав е определен по реда на чл.101, ал.1 от ЗА.

 

Продължение...

Съобщение от ИК на САК

Печат PDF

Anouncement IK SAK

Проекто бюджет на САК за 2019 година

Печат PDF

Budget 2019

 

ПРОТОКОЛ №4 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

 

ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 18.01.2019 г., в гр.София, бул.„Витоша“№1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

Членове:

Елисавета Соименова Иванова

Маргарита Иванова Калпушкова.

Продължение...

Приложение №1 към Протокол №3 - ИБ ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИ В СТРАНАТА

Печат PDF

Изтегли Приложение №1

П Р О Т О К О Л

 

 

 

на Избирателно бюро № .............

 

от произведения на ……………….. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на ……………………… адвокатска колегия

 

 

 

 

 

Днес ............... г. в ........ часа Избирателно бюро № …….. в състав:

 

 

 

Председател: .........................................................

 

Членове:       1. .....................................................

 

                       2. .....................................................

 

Продължение...

Приложение №2 към Протокол №3 - ИК ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ НА САК НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Печат PDF

Изтегли Приложение №2

                                                                                                     

П Р О Т О К О Л

 

на Избирателна комисия

от произведения на ……………….. избор за делегати за общо събрание на адвокатите от страната на …………………………… адвокатска колегия

 

 

Днес ............... г. в ............ часа Избирателната комисия в състав:

 

Председател: .....................................................

Членове:       1. .................................................

                       2. .................................................

Продължение...

Приложение №3 към Протокол №3 - СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Приложение №3

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., моля да имате предвид следното:

1)Адвокат, който не е изпълнил задълженията си за заплащане на дължимите вноски към Софийския адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи, на основание чл.49, ал.2 от ЗА.

2)Адвокати и младши адвокати от САК, които не са изпълнили задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА, могат да гласуват на избора за делегати на САК, насрочени за 26-27 януари 2019 г., в качеството им на пълномощници на адвокати от САК, които са изпълнили своевременно задължението си по чл.49, ал.1 от ЗА.

 

3)Вписаните в регистрите на САК през месец декември и януари 2019 г. адвокати и младши адвокати могат да гласуват на избора за делегати на САК.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №3 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия

за провеждане на избори за делегати за Общото събрание

на адвокатите от страната

 

 

Днес, 14.01.2019 г., в гр.София, бул.„Тодор Александров “№ 137, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №2 от заседание на Избирателната комисия

Печат PDF

ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

Днес, 09.01.2019 г., в гр. София, бул. „Витоша“ №1А, се проведе заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия (ИК на САК) по чл. 99, ал. 2 от Закона за адвокатурата (ЗА), за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г., избрана на основание чл.101, ал.1 от ЗА.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

            Членове:

                                    Елисавета Стоименова Иванова;

                                    Маргарита Иванова Калпушкова.

 

Продължение...

ПРОТОКОЛ №2 / Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK

Печат PDF

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на изборите за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 26-27.01.2019 г.

 

I. БЮЛЕТИНА И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

            1. Гласуването се извършва с обща (интегрална) бюлетина и непрозрачен плик по образец, утвърдени от Избирателната комисия.

            2. Общата (интегрална) бюлетина за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия се отпечатва на бяла хартия - формат А4.

            3. Бюлетината съдържа най-отгоре наименованието: „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ СОФИСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ”, както и следните реквизити:

Продължение...

Приложение №1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

Печат PDF

Изтегли Приложение №1

Приложение №1

 

ДО

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА

 

от.....................................................................................................................................

(трите имена)

личен №..................................................... в регистрите на САК

адрес за кореспонденция:...........................................................................................

тел.:………………………...., електронен адрес: ……………………………….

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ,

 

Предлагам кандидатура за делегат на Софийската адвокатска колегия в Общото събрание на Адвокатурата на страната, както следва:

 

1.................................................................................................................................................

(трите имена)

личен №..................................................... в регистрите на САК.

 

 

Прилагам Декларация за съгласие на предложения от мен кандидат.

 

 

 

 

Дата: ......................                                                 Подпис: ……………………….