Home

Софийска Адвокатска Колегия

Обучение на тема: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет Ви кани на обучение на тема: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“, което ще се проведе на 07.10.2020г. /сряда/ от 14.00 ч. до 17.00 ч., с лектор адвокат Мария Шаркова.

Обучението ще бъде организирано под формата на уебинар – дистанционно обучение чрез платформата Zoom и е част от програмата за обучения на адвокати от Софийска адвокатска колегия в периода м.октомври – м.декември 2020г., в рамките на която Софийският адвокатски съвет ще проведе в седмиците до края на годината серия от обучения с дистанционна и смесена форма на участие.

Участието във уебинара ще се осъществява през следният линк:
https://us02web.zoom.us/j/82201654710?pwd=QmNvc1BQc2ZJNUVkOUpxYmYvZWJXZz09

Алтернативно, за вече регистрирани потребители на Zoom, може да ползвате следните детайли, за да участвате в уебинара:
Meeting ID: 822 0165 4710
Passcode: 665256

За колегите, които няма да имат възможност да се включат, при съгласие на лектора ще бъде осигурен запис на обучението на сайта на САК.

За улеснение на колегите прилагаме и кратка инструкция за работа с платформата Zoom, която може да изтеглите на следния линк: кратка инструкция

Презентационните материали по уебинара може да намерите на следният линк: „Медицински деликти – актуални материалноправни и процесуалноправни въпроси от съдебната практика“

Софийски адвокатски съвет

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за „Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД е определена допълнителна дата – 11.10.2020 г. (неделя).

Прегледите ще се извършват в МЦ „Лора” от 09.30 часа до 17.00 часа на ул. „Позитано” №10 при д-р Радулов.

Желаещите да преминат на преглед следва предварително да се запишат на място в МЦ „Лора” (ул. „Позитано” №10) или на телефон: 02/980 80 65, вътр.20.

Софийски адвокатски съвет

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че вчера Софийският адвокатски съвет с огромно болшинство взе решение, с което отмени събираните по решение на предходен съвет суми за разходи за обработка на документи на адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества и адвокатски съдружия, вписани в регистрите на САК.

Решението влиза в сила от 14.10.2020г.

                                     Софийски адвокатски съвет

АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Въпреки обявената в Република България извънредната епидемиологична обстановка, Софийският адвокатски съвет продължава дейността си за повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК.

Ето защо, Ви каним  в срок до 13ч. на 28.09.2020г./понеделник/  да изразите своето мнение като попълните приложената по-долу кратка анкетна карта, свързана с обучителната програма на съвета до края на настоящата година.

АНКЕТНА КАРТА повишаване на професионалната квалификация на адвокатите от САК

Софийски адвокатски съвет

Уважаеми колеги, честит празник!

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На 22.09.2020г. отбелязваме едно от най-паметните исторически събития в българската история – обявяването Независимостта на България.

Нека на този ден отдадем почит на всички българи, които са отвоювали мечтата ни за независимост.

Нека да се преклоним пред нашите деди, съхранили българщината в тежки за България времена.

Днес повече от всякога трябва да помним, че нашата независимост е национално постижение и че България е над всичко!

Честит празник!

Председател на САК
адв.Ивайло Данов

Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че приемният ми ден за м.септември 2020 г. ще бъде на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 14.00 до 17.00 часа.

Моля да си запишете предварително час на тел.: 02/9048002 и да носите предпазна маска.

                                                                                                                              Председател на САК
 

                                                                                                                              адв.Ивайло Данов

ДЕКЛАРАЦИЯ от СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

ДО

ПЛЕНУМА на

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

За подкрепа на Декларация от съдии от Софийски районен съд с искане

за отлагане въвеждането на

Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС)

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Софийският адвокатски съвет се присъединява към призива на съдиите от Софийски районен съд, отправен към Пленума на Висшия съдебен съвет за отлагане процеса на внедряване в съдилищата у нас на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Адвокатурата и цялото обществото има интерес от създаване на електронно правосъдие. Без ефективна и улесняваща работата на съдилищата ЕИСС, която се ползва с доверието на магистратите и съдебните служители, е невъзможно създаването на ефективна и полезна за гражданите и адвокатите ЕПЕП, респ. създаването на реално и работещо електронно правосъдие.

Техническите слабости на ЕИСС, установен от съдиите в Софийски районен съд и от магистрати от други съдилища, могат да компрометират идеята за електронно правосъдие, защото прибързаното въвеждане на несъвършена система, която затруднява ежедневната работа, вместо да я облекчава, носи на правосъдието повече негативи, отколкото ползи и може да затрудни защитата на правата и законните интереси на всички граждани.

Затова като се присъединява към позицията на съдиите от Софийски районен съд, Софийският адвокатски съвет призовава Пленума на Висшия съдебен съвет да подходи разумно и отговорно към цялото общество като вземе решение, с което да отложи временно въвеждането и използването на ЕИСС в съдилищата до отстраняване на констатираните недостатъци и проблеми.

Софийски адвокатски съвет

Работни срещи с ръководствата на съдилищата от софийски съдебен район

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради зачестили оплаквания на адвокати от САК по повод проблемите, които срещат в работата си в съдилищата от софийски съдебен район в условията на продължаваща извънредна епидемиологична обстановка, Софийският адвокатски съвет поиска провеждането на работни срещи с ръководствата на Софийски градски съд, Специализирания наказателен съд, Софийския апелативен съд, както и втора среща с ръководството на най-натоварения съд в гр. София - Софийския районен съд, на които срещи да се обсъдят условията за работа, проблемите и начините за тяхното разрешаване.

Покана за работна среща Софийски районен съд

Покана за работна среща Софийски градски съд

Работна среща Софийски апелативен съд

Работна среща Специализиран наказателен съд

Софийски адвокатски съвет

Приемен ден на Председателя за м. септември 2020 г.

Печат PDF

Уведомявамe Ви, че приемният ден на Председателя на САК - адв.Ивайло Данов за м.септември 2020 г. ще бъде на 24.09.2020 г. /четвъртък/ в часовия интервал от 14.00 до 17.00 часа.

Моля да си запишете предварително час на тел.: 02/9048002.

Петък 04.09.2020г - Намалено работно време за администрацията

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на дезинсекция на помещенията в сградата на Софийска адвокатска колегия, находяща на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет. 2 и ет. 3, на 04.09.2020г. /петък/ администрацията на съвета ще работи до 15.00 часа.
Касите, находящи се на бул.“Витоша“ № 1А, ще работят до 17.00 часа.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за „Изследване на костна плътност” от пакета за профилактични прегледи на жени от Медицински център „Лора” ЕООД е определена допълнителна дата – 12.09.2020 г. (събота).
Прегледите ще се извършват в МЦ „Лора” от 09.00 часа до 15.00 часа на ул. „Позитано” №10 при д-р Радулов.

Желаещите да преминат на преглед следва предварително да се запишат на място в МЦ „Лора” (ул. „Позитано” №10) или на телефон: 02/980 80 65, вътр.20.

Софийски адвокатски съвет

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 г.

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

          Уведомяваме Ви, че от 01.09.2020 г. до 15.09.2020 г. включително по пощата или куриер можете да подавате документи до Софийска адвокатска колегия за есенната изпитна сесия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

-         в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

-         нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

-         документ за платена такса в размер на 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79 и платежният документ също следва да бъде приложен към заявлението.

Уведомяваме Ви, че след приключване на есенната изпитна сесия за 2020 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 /шест/ месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 /пет/ години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

Уважаеми кандидати, на сайта на ВАдвС (www.vas.bg) можете да следите за актуална информация и за датите и мястото на които ще се проведат изпитите.

 

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили от Вас запитвания, Ви информираме, че освен на място в регистратурата на САК, на адрес: София 1309, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет. 2 /регистратура/,  можете да изпратите попълнената и подписана собственоръчно декларация-образец № 6 чрез пощенски или куриерски услуги на горепосочения адрес.

Софийски адвокатски съвет

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.34, ал.1 от ЗПП заявления за вписване  в Националния регистър за правна помощ ще се приемат в регистратурата на САК в гр.София, бул.“Тодор Александров“N 137, ет.2 или на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. до 18.09.2020г.(петък), включително.
 
Софийски адвокатски съвет                                                                                 


                                                         

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за членовете на ОК „Адвокат”

Печат PDF

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,    

На 19.08.2020 г. в сградата на ТД на НАП-София се проведе среща, на която присъстваха: Заместник-директора на ТД на НАП–София, Управителя на Осигурителна каса „Адвокат“ и главния счетоводител на САК.

Бяха обсъдени актуални проблеми, свързани с дейността на Осигурителна каса „Адвокат” и ТД на НАП-София.

Взе се решение да се направи актуализация на данните на членовете на Осигурителна каса „Адвокат“ за своевременно решаване на възникнали въпроси, свързани с осигуряването /пропуснати периоди, неотразени плащания и други/.

Във връзка с гореизложеното, в срок до 30.09.2020 г. е необходимо всички членове на Осигурителна каса „Адвокат” задължително да представят актуални данни за: електронна поща, стационарен телефон, мобилен телефон и адрес на кантора.

Данните може да предоставяте:
 - В Регистратурата на бул. „Тодор Александров” №137, ет.2, лично или чрез пощенски и куриерски услуги и  
 - На електронна поща - Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ОК „Адвокат“

ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП

Печат PDF

Уважаеми колеги,

В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал.3 от ППЗМИП всеки адвокат следва в 14–дневен срок, считано от датата на публикуване 13.08.2020 г. на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на интернет сайта на Висшия адвокатски съвет, да попълни, подпише и подаде Декларация по образец, представляваща Приложение, обр. N 6 към правилата до адвокатската колегия, в която е вписан.

Чуждестранните адвокати подават Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. N 6 към правилата, до адвокатската колегия, в която е вписан придружаващият адвокат.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, попълват и подписват с оригинален подпис Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 и я подават на хартиен носител в регистратурата на САК, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.
-    Адвокатите и чуждестранните адвокати, притежаващи електронен подпис, могат да подават Декларация по образец приложение № 6 и по електронната поща на САК ( Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ).

Моля, при подаване на Декларация с електронен подпис СЕРТИФИКАТА НА ПОДПИСА ДА Е ВКЛЮЧЕН В PDF ФАЙЛА.
Подписване на документ (файл) с приложение на InfoNotary може да се запознаете тук
-    14-дневния срок за подаване на Декларация по образец, представляваща Приложение – обр. № 6 започва да тече от 13.08.2020 г. и изтича на 27.08.2020 г. – включително.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПОЛЕТО „Л. №” ВПИСВАЙТЕ ЛИЧНИЯ СИ НОМЕР В СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, А НЕ НОМЕРА НА ЛИЧНАТА ВИ КАРТА.

Декларацията по образец, представляваща Приложение- обр. № 6 към правилата можете да изтеглите тук

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2020 ГОДИНА

Печат PDF

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Информираме Ви, че след приключване на Пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати, провеждана от Висшия адвокатски съвет за 2020 година, считано от 17.08.2020 година (понеделник)
- Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат удостоверението си и да изтеглят обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия.
- Кандидатите, които не са издържали успешно изпита следва да изтеглят в срок от шест месеца обратно подадените документи от Софийска адвокатска колегия.
След изтичането на този срок представените от кандидата документи в нотариално заверени преписи към заявлението за допускане до участие в пролетната изпитна сесия за 2020 г. ще бъдат унищожени.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

 

Продължение...

Готови адвокатски карти

Печат PDF

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят платежно и 1бр. снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на Висш Адвокатски Съвет - УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Продължение...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ С РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Печат PDF

            Уважаеми колеги,

           На 27 юли 2020 г. се проведе среща на председателя и членове на Софийския адвокатски съвет с ръководството на Софийски районен съд.

           Срещата беше организирана по инициатива на Софийския адвокатски съвет и имаше за цел обсъждане на въпроси и проблеми, срещани от адвокатите при работата им в сградите на Софийски районен съд след възобновяване на дейността на съдилищата и отмяната на извънредното положение.

           На срещата бяха обсъдени въпроси, които са важни за всички адвокати:

           1. Обособяване на отделен вход за адвокати в двете сгради на СРС:

           Двете сгради на Софийският районен съд – сградата на Наказателно отделение на бул. „Скобелев“ № 23 и на Гражданско отделение на бул. „Цар Борис III“ № 54, функционално позволяват обособяването на служебен вход/поставяне на втори скенер на сегашния вход на сградите, който да бъде използван като вход за лица, които имат право да ползват служебните входове в съдебните сгради съгласно Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти – адвокати, вещи лица, съдебни заседатели и хора с увреждания.

            Този въпрос е поставян многократно, искането на адвокатите от САК е подкрепено както от ръководството на СРС, така и от ВСС. Единствената пречка е липса на необходимия брой служители на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, които да обслужват скенерите през цялото работно време на съда. Направена справка по време на среща с Ръководството на СРС установи, че за нормалното функциониране на служебен вход за адвокати в двете съдебни сгради на СРС, е необходимо увеличаване на броя на служителите на ГД „Охрана“ с по 7 души за всяка от сградите.

           Ръководството на СРС изрази готовност да даде положително становище и да предприеме всички необходими действия за осигуряване на допълнителни 14 бройки служители на ГД „Охрана“ пред Министерство на правосъдието за сградите на СРС.

           2. По въпроса за насрочването на няколко дела за един и същ час, и струпването на множество чакащо пред съдебната зала.

           Бяхме уверени, че след края на извънредното положение съдиите в СРС при насрочване на дела се съобразяват с изискването да не насрочват за един и същ час повече от едно дело, включително с изискването за дезинфекция след разглеждането на всяко съдебно дело.

           Случаите на насрочени от един и същ начален час дела са все по дела, които са били насрочени преди началото на извънредното положение, като към момента случаите на дублиран начален час за разглеждане на дела практически са единици.

           3. Препоръка за ползване на електронен адрес за комуникация по дела с цел намаляване на необходимостта от физически посещения в сградата на СРС и ускоряване на процесуалните действия по дела.

           За избягване на затрудненията (и повишената опасност от заразяване) при физическо подаване на документи на място в сградите на Софийският районен съд е удачно да се използва създадената възможност съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. – за граждански дела и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. – за наказателни дела. Беше обсъдена възможността при всяко изпращане на електронно съобщение (съдържащо процесуални книжа) на електронните адреси на съда, да се получава автоматично потвърждение за получаване на съобщението, за да се създаде сигурност за ползвателите на услугата и да се увеличи броя на подаваните по електронен път книжа.

            Препоръчително е при подаване на процесуални книжа, както и в заявките за електронен достъп по дела, да бъде отбелязвано изричното желание за получаване на книжа по електронен път (на посочен електронен адрес за комуникация), което ще спести многократни посещения на сградата на съда, физическото посещение на съдебни служители до адвокатски кантори за връчване на книжа и ще ускори значително съдебните производства.

           Възстановяването на работата на съдилищата в условията на извънредна епидемиологична обстановка налага всеки един адвокат да бъде по-активен, включително в използването на електронните средства за комуникация със съдилищата, което освен превантивен ефект, ще ни подготви и доближи и до електронното правосъдие.

           4. По искането на адвокати за получаване на документи и протоколи от делата по електронен път, респ. за достъпност на съдебните актове, постановявани в хода на делото.

           Независимо от готовността на Софийският районен съд за предоставяне на подобен достъп, софтуерът за електронния портал не се изгражда от съда, а от ВСС, поради което и процесът е извън прекия контрол на Софийският районен съд. Въпреки това Председателят на СРС е възложил на системният администратор приоритетно да работи за създаване на възможност да бъдат достъпни по електронен път всички съдебни актове, постановявани в хода на делото, включително съдебни протоколи с автоматизирани данни, за да се спести нуждата от физически посещения в съда и да се създаде по-голяма ритмичност и бързина в работата по всички дела.

           5. Относно заседателните зали на сградата на СРС-НО стана ясно, че след въвеждането на извънредните мерки са поканени представители на РЗИ София за получаване на конкретни указания как да се организира прилагането на тези мерки, респ. как да се осигури вентилацията в сградата и в съдебните зали.

            При проверката е установено, че всяка съдебна зала в сградата на СРС-НО има отделна вентилация, чрез която в помещенията постъпва свеж въздух и се отвежда въздуха от залата директно извън сградата, която е различна и не е свързана с вентилационната система зали и помещения на съда. По този начин няма циркулация на въздух от едно помещение в друго помещение, а обменът със свеж въздух е осигурен за всяко помещение отделно.

           Наред с това в сградата на СРС, Наказателно отделение, също се спазва въведеното изискване за ненасрочване на дела за еднакъв или близък по време час за избягване на струпването на хора и намаляване броя на лицата, присъстващи едновременно в сградите.

            6. Искането за поставяне на автомати за вода в сградата на СРС, Гражданско отделение към момента не може да бъде разрешено поради засягане дейността на фирмите, предлагащи подобни услуги, от противоепидемичните мерки. Бяхме уверени, че след като противоепидемичните мерки позволят нормализиране тази дейност, ще се предприемат действия от ръководството на СРС за инсталиране на автомати за вода, за да се създадат нормални условия за посетителите в сградата на СРС, ГО.

           7. Относно искането за отваряне на второ изнесено гише на регистратурата на СРС, ГО, и за създаване на подходящи условия за изчакване пред съществуващото изнесено гише.

           За създаване на удобство на чакащите на изнесеното гише в сградата на СРС, Гражданско отделение, откъм улица „Баба Илийца“, освен поставянето на пейки, е била изградена и тента, която по време на буря е повредена

           В момента се изгражда по-солидна слънцезащитна конструкция, която ще осигури възможност изчакващите реда си адвокати и граждани да бъдат предпазвани от неблагоприятни атмосферни условия – силно слънце и валежи.

           Физическите дадености на сградата на СРС, ГО, не позволяват отварянето на второ изнесено гише, но на съществуващото изнесено гише ще бъде поддържана такава организация на работа (чрез присъствие на няколко съдебни служители), с което да се намали до минимум престоя на посетители пред сградата.

            Уважаеми колеги,

            Като Ви уведомяваме за получената информация от ръководството на Софийският районен съд по поставените от Вас въпроси, бихме искали да Ви приканим да ни уведомявате за затруднения, установени нередности или други проблеми както в Софийският районен съд, така и в другите съдилища на територията на гр. София, за да можем своевременно да предприемем действия за тяхното разрешаване.

Софийски адвокатски съвет

 

 

Copyright © sak-sas.bg 2020