Home

Софийска Адвокатска Колегия

COVID-19: Заповед №45

Печат PDF

Zapoved 45

COVID-19: Заповеди на председателите на Софийските съдилища

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Във връзка със снощното решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет председателите на Софийски районен съд, Върховен касационен съд,
Върховен административен съд и Административен съд София – град днес са издали заповеди, с които можете да се запознаете на сайта на САК.

Софийски районен съд - Заповед № АС–97/16.03.2020 г. - http://www.srs.justice.bg/

Върховен касационен съд – http://www.vks.bg/novini/covid-19-2.html

Върховен административен съд – Заповед от 10.03.2020 г. - http://www.sac.government.bg/pages/bg/M%D0%B5ssage

Административен съд София – град – Заповед № А3-26/16.03.2020 г. - http://admincourtsofia.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0.aspx

Моля следете сайта на колегията за повече информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на САК
адв.Ивайло Данов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е COVID-19

Печат PDF

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Уважаеми колеги,
    Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, и предприемане на мерки за ограничаване струпването на много хора на едно място моля, да се запознаете с предприетите мерки от следните институции:

Софийски градски съд - Заповед № РД-08-1670 от 10.03.2020, касаеща дейността на Софийски градски съд при създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Софийски районен съд - Заповед № АС-90/10.03.2020 на председателя на съда, предвид създадената епидемична обстановка

Софийски апелативен съд

Съобщение
Във връзка с предприети допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, както и на други вирусни заболявания, Апелативен съд-София приканва страните и техните процесуални представители да извършват отдалечени справки, като такива могат да бъдат извършвани както чрез сайта на съда, така и на телефони: за граждански дела – тел. 02/9219 755; 02/ 9219 823; за наказателни дела- тел. 02/ 9219 753, 02/9219 830; за търговски дела - тел. 02/ 9219 766, 02/9219 831; за регистратура за класифицирана информация - тел. 02/9219 723.
Достъп до регистратурите и деловодствата съгласно заповед 244
 Достъп до адвокастка стая съгласно заповед 246
Отлагане на открити съдебни заседания съгласно заповед 247
Съгласно Заповед № А-249/11.03.2020г. се преустановява приема на граждани в приемните часове на административния ръководител до следващо нареждане.
Справки по дела в Софийски апелативен съд се извършват както следва:
В Гражданско, Наказателно и Търговско деловодство - от понеделник до петък от 09.00ч. до 15.00ч.
В Адвокатска стая - от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
По мерки за процесуална принуда - в Наказателно деловодство от понеделник до петък от 09.00ч. до 17.00ч.
Мерки за неотклонение се разглеждат ВТОРНИК и ЧЕТВЪРТЪК от 10.00ч.


Софийски окръжен съд

Съобщение
Във връзка с епидемиологична обстановка, и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и на короновирусна инфекция (covid-19) виж

Върховен административен съд http://www.sac.government.bg/news/bg/2020310-1

Административен съд София – град

Във връзка с допълнително предприетите мерки срещу разпространението на коронавирус е възможно да бъдат отсрочвани дела по преценка на съдията. Моля следете за това на страницата на АССГ в раздел пресцентър - съобщения на съда.
С цел намаляване на риска от възникване на нови случаи на грип и коронавирус се препоръчва:
Запознаването с дела, извършването на справки и преписи по дела, да се осъществява в адвокатска стая при максимално допустим брой посетители - трима души едновременно и деловодство - по един.
Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ.

Върховен касационен съд  - http://www.vks.bg/novini/dela-vks.html

Прокуратура на Република България - https://www.prb.bg/bg/news/aktualno/syob-sht-enie-54

Софийски адвокатски съвет

ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ на Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 година на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на (COVID - 19) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, Адвокатска академия “За това, което не пише в учебниците по право” преустановява присъственото провеждане на семинарите в сградата на Търговския дом в гр.София, бул. ”Витоша” № 1А, пред публика до последващо решение.
Лекциите на 13 март 2020 г. по предварително обявената програма, ще бъдат излъчени онлайн.

За да може да гледате лекциите, трябва предварително да свалите на своя компютър или телефон безплатно приложението ZOOM и да създадете свой профил. След това следвайте линка https://zoom.us/j/366246254, за да можете да наблюдавате лекциите на 13.03.2020 г. от 14 часа.
Можете да гледате лекциите и във Фейсбук профила на адв.Светозар Зафиров – Zafirov Svetozar. Изпратете покана и тя ще бъде приета.

За начина на провеждане на следващите лекции от плана на Адвокатска акдемия очаквайте допълнителни съобщения.

Допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 в СРС

Печат PDF

Уважаеми колеги,
    
Моля да се запознаете със съобщението, качено на главната страница на Софийския районен съд, относно предприетите допълнителни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19 тук

Продължение...

Скъпи дами, честит 8-ми март!

Печат PDF

rozaЖелаем ви смелост - за да мечтаете и дързост - за да осъществите мечтите си!

Бъдете здрави, обичани и много щастливи!

Софийски адвокатски съвет

Становище

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Становище на Софийския Адвокатски Съвет по законопроекта за изменение и допълнение на наказателният кодекс 054-01/31.01.2020г. внесени от група народни представители може да видите тук

Софийски адвокатски съвет

ПРОТОКОЛ ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2020 г.

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Протоколът  от  отчетно-изборното събрание на Софийската адвокатска колегия, проведено на 25 януари 2020 г., може да видите тук.

Софийски адвокатски съвет

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СЕРТИФИКАТИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА”

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че застрахователните сертификати по застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ са готови и могат да бъдат получени от Вас в БИБЛИОТЕКАТА на САК на бул. "Витоша" №1А /Търговски дом/ от служителите на САК Лъчезар Спасов и Венета Велчева с телефони за контакт: 02 9048020 и 0879 292217 в часовите интервали от 8.30 до 13 часа и от 13.45 до 17 часа.

Софийски адвокатски съвет

Дневен ред за 04.03.2020

Печат PDF

Dneven Red 2020 03 04

 

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет  Ви уведомява, че на основание чл.34, ал.1 от ЗПП заявления за вписване  в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 23.03.2020г.(понеделник), включително.
 
Софийски адвокатски съвет                                                                                 

Честит 3-ти март, българи!

Печат PDF

3rdMarchДнес е датата, на която не трябва да забравяме тези, които са дали живота си за България!

Нека сведем глави и отдадем почит на тези, които със своите кръв, храброст и саможертва показаха силата на единството и извоюваха свободата ни!

Наш дълг е да помним!

Нека да помълчим в памет на онези българи, които отстояха Шипка и гордо да пазим най-чистия завет – „Свобода или смърт!”.

 

Българио, за тебе те умряха,
една бе ти достойна зарад тях,
и те за теб достойни, майко, бяха
И твойто име само кат мълвяха,
умираха без страх.
Иван Вазов – „Сливница”

Честит празник, уважаеми колеги!


Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 5-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 25.03.20 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

Обявления на ДС

Печат PDF

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

        Дисциплинарният съд при САК – 4-ти състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 20.03.20 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша“ 1 А, ет.3 ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу  следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Продължение...

IN MEMORIAM

Печат PDF

СОФИЙСКИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ поднася своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на починалия на 29 февруари 2020 г. адв.Хари Андреев Владимиров, който 39 години беше член на Софийската адвокатска колегия.

Адв.Хари Владимиров 12 години беше член на Софийския адвокатски съвет, 2 години - член на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия и 3 години - член на Висшия дисциплинарен съд.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Готови читателски карти за НБКМ

Печат PDF

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че читателските карти на адвокатите от САК подали заявления за издаване на такива карти от Националната  библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, са готови и могат да бъдат получени от гише „Регистратура” в НБКМ срещу представяне на адвокатска карта всеки работен ден от 08.30 до 19.00 часа (телефон за връзка 02 918 32 16).

Поради огромния интерес колегите, които не са успели да заявят своята карта при първоначалното подаване на заявления, могат да заявят издаване на читателски карти до края на м.март 2020 г.

Желаещите могат да заявят своите читателски карти, като подадат заявление свободен текст до Софийския адвокатски съвет, съдържащо три имена, дата на раждане на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , считано от днес до 31 март 2020 г.

Софийски адвокатски съвет

Честита Баба Марта

Печат PDF

CBMНека Баба Марта

ви донесе много здраве, щастие, късмет, успех и много берекет!

Софийски адвокатски съвет

ОТГОВОР НА СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Печат PDF

COA Reply 1

COA Reply 2

COA Reply 3

 

ПРОГРАМА НА АДВОКАТСКА АКАДЕМИЯ „ЗА ТОВА, КОЕТО НЕ ПИШЕ В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ПРАВО” Месец март , 2020 г.

Печат PDF

Време на провеждане – петък, от 14 до 17 часа.

Формат -2 лекционни часа по 80 мин. с кафе-пауза от 20 минути.
Предварителното записване– при библиотекаря на САК Лъчезар Спасов всеки работен ден между 9:30 – 16:30 ч. в сградата на САК в Търговския дом, бул.”Витоша” № 1 А, София  или на телефон  0879 292 217.    

ТЕМИТЕ
6 Март, 2020 г.
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЯТА

Продължение...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ТЕМА „МЕДИАЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“

Печат PDF

Софийската адвокатска колегия /САК/, Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС /ЦСМ/ и Професионалната асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ със съдействието на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ и на Патентното ведомство на Република България /ПВ/ организират международен семинар на тема: „МЕДИАЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ“.

Като гост-лектори в семинара ще участват международните експерти г-н Теофил Маргелос, председател на Апелативните състави на СЕСИС, г-н Свен Щюрман, председател на 2-ри Апелативен състав и г-н Гордън Хъмфрис, председател на 5-ти Апелативен състав.

Семинарът ще се проведе на 20 март 2020 год. /петък/ от 10.30 до 17.30 часа в гр. София, в зала „Юстиция“ на СРС - НК на бул. Скобелев № 23.

Записване за участие можете да направите на имейл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. в срок до 10 март 2020 г., чрез заявление свободен текст, в което следва да посочите своите имена, личен адвокатски номер, имейл адрес и телефон за обратна връзка.

Предварителната програма на семинара можете да видите ТУК

Местата са ограничени. Регистрирането се извършва до изчерпване на местата.

Работните езици на семинара са български и английски. Осигурен е симултанен превод. На участниците ще бъдат предоставени информационни материали.

Семинарът е без такса за участие.

За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Десислава Кандeва, тел. 0893711778 , e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Copyright © sak-sas.bg 2020