Home Регистър

Регистър адвокати

Тези от Вас, които търсят контакт с друг колега от САК, могат да използват официалния регистър, поддържан от Висшия адвокатски съвет на електронен адрес: http://www.bar-register.bg/public/ Служителите на САК ползват същия източник, когато искате от тях информация по телефона.

Регистрите на адвокатурата са създадени на основание разпоредбите на чл.147-148 от Закона за адвокатурата и Наредба №3 на Висшия адвокатски съвет от 29.10.2004 за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети.

Достъпът за вписване на обстоятелства в регистрите е ограничен само за служителите по вписванията от адвокатските съвети и от Висшия адвокатски съвет.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021