ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА за адвокати от САК, членове на семействата им и адвокатски сътрудници

/


Софийска Адвокатска Колегия

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в края на месец март 2023 г. предстои да бъде сключена медицинската застраховка (тип „допълнително здравно осигуряване“) при преференциални за адвокатите от САК условия с Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие“ с период на действие от 01.04.2023 г. до 31.03.2024 г.

Застрахователната премия възлиза на 368.42 лева годишно.

Застрахователното покритие включва извънболнична и болнична помощ, както и възстановяване на разходи за медицински изделия и консумативи с лимити както следва:

-до 2000 лева за извънболнична помощ,

-до 10 000 лева за болнична помощ

-300 лева за медицински изделия.

С офертата и с подробности относно застрахователните лимити, списък на лечебни заведения и други условия на застраховката, можете да се запознаете на сайта на САК: https://www.sak-sas.bg/bg/news/zastraxovka-doplnitelno-zdravno-osiguryavane-za-advokati-ot-sak-texni-strudnicisluziteli-i-clenove-na-semeistvata

Осигурена е възможност при същите условия да могат да се застраховат и адвокатски сътрудници, както и членовете на семейството на адвокатите от САК (съпруг и деца до 18 годишна възраст или до 25 годишна възраст в случай на обучение във висше учебно заведение в редовна форма).

Ако желаете Вие, член на Вашето семейство или Ваш адвокатски сътрудник да бъде застрахован, е необходимо в срок до 27.03.2023 г. да подадете заявлението, приложено към настоящия имейл и достъпно като електронен формуляр в закритата секция на сайта на САК (тук) с посочване на трите Ви имена, ЕГН и личен адвокатски номер, както и три имена и ЕГН на всички други лица, които евентуално бихте желали да бъдат застраховани с посочване на тяхното качество на електронен адрес: office@bigcom.eu.

В същия срок (до 27.03.2023 г.) е необходимо да заплатите застрахователните премии съобразно броя на лицата, които желаете да застраховате по следната банкова сметка:

- IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79

- BIC: UBBS BGSF

- Титуляр: Софийска адвокатска колегия.

За улеснение при обработването на данните на желаещите да бъдат застраховани, Ви молим заедно със заявлението да изпратите и копие от платежното нареждане за застрахователната премия.

За извършените плащания на посочения електронен адрес ще получите фактура, издадена от САК.

При въпроси може да се обръщате към Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, на телефон: +359 884 01 69 44, електронен адрес: office@bigcom.eu

С уважение:

Софийски адвокатски съвет


© 2023 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне