Бюлетин №39 на САК за периода 11.10-12.11.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. С конференция на тема „Конституционната реформа на съдебната система и ролята на адвокатурата в нея“ и бал ще бъде отбелязан тази година Денят на адвоката22 ноември

По повод Деня на адвоката – 22 ноември, Софийски адвокатски съвет организира конференция на тема „Конституционната реформа на съдебната система и ролята на адвокатурата в нея “.

Конференцията ще се проведе на 22 ноември (сряда), в „Астория Гранд хотел София“ (бивш хотел „Родина“) от 14.00 до 18.00 ч. и ще бъде открита с доклад на тема „Какво не предвиждат предложенията за промени в Конституцията относно промените в съдебната власт?“ на проф. д-р Пенчо Пенев – един от авторите на действащата Конституция като член на Великото народно събрание и конституционен съдия (1991 – 1997). Форумът ще продължи с обсъждане на други аспекти на конституционната реформа, представени от проф. д-р Даниел Вълчев, доц. д-р Иван Стойнев и други юристи с опит в конституционната материя. Специално внимание ще бъде отделено на предложението за въвеждане на индивидуалната конституционна жалба и ролята на адвокатите при разширяване на контрола за конституционност.

Сред официалните гости, потвърдили участие в конференцията, са министърът на правосъдието доц. Атанас Славов, който ще представи накратко законопроекта за изменение на Конституцията, конституционни съдии, народни представители и представители на академичната общност, както и на чуждестранни адвокатури и на международни организации.

По покана на Софийска адвокатска колегия на събитието ще присъства и г-жа Джаклин Скот, президент на Международния съюз на адвокатите (UIA) – най-голямата международна адвокатска организация (линк).

Г-жа Джаклин Скот ще отговори и на въпроси, поставени от адвокатите от САК в специален „Подкаст – Да поговорим за предизвикателствата пред адвокатите днес“.

Разговорът с президента на Международния съюз на адвокатите (UIA) ще бъде излъчен на живо от 10.30 ч. на 22 ноември, в рамките на един час, чрез видеострийм на сайта на САК и на сайта на Центъра за обучение на адвокати.

Въпросите си към г-жа Джаклин Скот, на които тя ще отговори по време на подкаста, можете да отправите на електронните адреси на САК (register@sak-sas.bg) и ЦОА (coa@abv.bg).

Софийски адвокатски съвет кани адвокатите от САК да споделят професионалния празник и посветения на него тържествен форум от 14.00 ч на 22 ноември, като регистрацията ще се извършва на място пред залата.

От 20.00 ч. на 22 ноември 2023 г. ще се проведе и Бал на Софийска адвокатска колегия, който е с предварителни резервации.

2. Ново постъпление от юридическа литература обогати Библиотеката на САК

През септември 2023 г. фондът на Библиотеката на Софийска адвокатска колегия се обогати с ново попълнение от монографии, сборници с решения, коментари, съдебна практика в областта на наказателното, межународно и гражданско право. Новопостъпилата юридическа литература е каталогизирана и подредена и може да се заема за ползване в Библиотеката. Бюлетин с новопостъпилите заглавия можете да намерите тук.

Електронният каталог на Библиотеката съдържа 2700 библиографски записа на каталогизираните до момента книги и периодични издания от библиотечния фонд в областта на юридическата наука и практика. Търсенето може да се извършва по различни критерии – автор, заглавие, издателство, ключови думи, предметна рубрика, тема и др., което прави фондът на Библиотеката достъпен и лесен за използване. Достъпът до интернет каталога е чрез линк: http://78.130.168.70/abweb/public/.

3. Съветът на Софийска адвокатска колегия излъчи представителите на САК във Fédération des Barreaux d'Europe (FBE)

Със свое Решение №2404 по Протокол №24 от 18.10.2023 г. Софийски адвокатски съвет, като взе предвид доклада на Комисията за повишаване на професионалната квалификация за постъпили номинации и проведените събеседвания с кандидатите за участие в комисиите към Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d'Europe, FBE), определи следните представители на САК в постоянните комисии към FBE:

 • Комисията по координация действията на колегиите – адвокат Пенка Иванова Начкова;
 • Комисията по етика – адвокат Ася Велчева;
 • Комисията по достъп до правосъдие – адвокат Владимир Мирчев;
 • Комисия бъдещето на професията – адвокат Жана Кисьова;
 • Комисия за Средиземноморието – адвокат Веселина Кирилова-Стаменова;
 • Комисия за правата на човека – адвокат София Николова Разбойникова.

Представители на САК в постоянните комисии на FBE ще представят на всеки три месеца отчет за дейността, която са извършвали като членове на съответните комисии. Преди участието си в заседанията следва да информират Софийски адвокатски съвет за въпросите, които ще бъдат обсъждани, и да съгласуват позицията си, която изразяват в комисиите от името на Софийската адвокатска колегия.

4. Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия

От 11 септември 2023 г. всички задължения към Софийска адвокатска колегия могат да се заплащат през модул за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК на електронен адрес: pay.sak-sas.bg. При достъп с профила си от закрита секция в системата за разплащания адвокатът ще може по всяко време да се осведоми за извършени от него плащания и за дължими суми, както и да получи доказателство за плащанията и информация за различни услуги на САК. Новата платежна система е част от реорганизацията на финансовата дейност на Софийска адвокатска колегия и свързване на системата е-адвокатура (https://e-advokatura.vas.bg/bg) със закритата секция на сайта на САК (https://www.sak-sas.bg/bg/auth/api/login).

Ръководство за работа със системата, отговори на често задавани въпроси и видео-уроци са достъпни на сайта на САК: Плащане онлайн. Сигнали за неточности и проблеми при работата с новата система се подават на електронния адрес на САК: register@sak-sas.bg.

5. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

5.1. На 29 декември 2023 г. изтича срокът, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимите за 2023 г. членски вноски към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, могат да ползват същата отстъпка от 5% и при заплащане на разликата между предишния размер на членската вноска от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

5.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

6. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

С решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК с богат каталог с правни заглавия, принтер и скенер.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от Софийска адвокатска колегия, така и колеги от цялата страна.

7. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати за 2023 г.

7.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец ноември 2023 г., който е публикуван на сайта на колегията.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

7.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец ноември 2023 г., който ще бъде публикуван на сайта на САК.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

7.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа superdoc.bg (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

В предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги през 2023 г. са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

8. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg).

II. Обучение и квалификация

Предстоящи семинари на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

1.1. На 8 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Съдебна защита при обжалване на действия и откази на съдебния изпълнител“ с лектор съдия Красимир Машев от Софийски апелативен съд, Гражданска колегия.

1.2. На 9 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални въпроси на недействителността на потребителските договори по Закона за потребителския кредит (ЗПК)“ с лектор д-р Васил Александров, съдия в Софийски районен съд.

1.3. На 13 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение. Обжалване на разпределението“ с лектор съдия Красимир Машев от Софийски апелативен съд, Гражданска колегия.

1.4. На 14 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Свободата на изразяване в практиката на ЕСПЧ и българските съдилища – предизвикателства и тенденции“ с лектор адвокат Александър Кашъмов от Софийска адвокатска колегия.

1.5. На 15 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Дружество с променлив капитал“ с лектор проф. дюн Ангел Калайджиев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.6. На 16 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе първата част на хибриден семинар на тема „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ с лектор доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.7. На 20 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Деликти, осъществени чрез слово. Преглед на съдебната практика“ с лектор д-р Васил Александров, съдия в Софийски районен съд.

1.8. На 21 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Законът за защита от домашно насилие и правната помощ – предизвикателства и практически аспекти“ с лектор адвокат Елка Пороминска от Софийска адвокатска колегия.

1.9. На 23 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе втората част на хибриден семинар на тема „Проблеми на въззивното обжалване по ГПК. Анализ на актуална съдебна практика на ВКС по въпроси на въззивното обжалване“ с лектор доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от от Софийска адвокатска колегия.

1.10. На 27 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Охранителни производства по ЗН. Специални правила за наследяване от недееспособни лица“ с лектор съдия Светлана Калинова от Върховен касационен съд, Гражданска колегия.

1.11. На 28 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Нови моменти в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в сила от юли 2023 г. Практически аспекти“ с лектор адвокат Георги Денборов от Софийска адвокатска колегия.

1.12. На 29 ноември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Презентационни умения“ с лектор проф. д-р Даниела Илиева, изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Обучения за придобиване на правоспособност като медиатор

През ноември 2023 г. ще се проведе второто обучение за придобиване на медиаторска правоспособност, което също ще бъде в две части:

I-ва част – на 17, 18 и 19 ноември 2023 г.

II-ра част – на 24, 25 и 26 ноември 2023 г.

Лектори са доц. д-р Таня Градинарова и Десислава Монева, адвокати от Софийска адвокатска колегия. Обученията се провеждат в Центъра за обучение на адвокати на ул. „Калоян“ №8 в столицата. Те са организирани от Софийски адвокатски съвет, съвместно с ЦОА, след направено проучване за интерес сред адвокатите от Софийска адвокатска колегия за участие в обучение за придобиване на правоспособност като медиатор. Първото обучение, също в две части, се проведе в периода септември - октомври 2023 г.

3. Курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема „Насилие над жени и домашно насилие“

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира подбор на около 30 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема „Насилие над жени и домашно насилие“. Курсът ще започне на 19 декември 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. Атина, Република Гърция, при домакинството на Атинската адвокатска колегия.

Желаещите да участват следва да изпратят трите си имена, изписани на латиница, е-поща и CV на e-mail: coa@abv.bg в срок до 16 ноември 2023 г.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете в приложения файл (моля, кликнете върху текста).

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд

1.1. Тълкувателно дело относно присъждането на разноски в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс

Върховният касационен съд (ВКС) образува Тълкувателно дело №3/2023 г. за приемане на тълкувателно решение заради противоречивата съдебна практика по присъждане на разноски в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс. Очаква се Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да приеме тълкувателно решение по следния въпрос: „Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс?

2. Информация от Министерство на правосъдието

2.1. Министерство на правосъдието стартира изготвяне на Координационен механизъм за помощ на пострадалите от домашно насилие

На 31 октомври 2023 г. в Министерство на правосъдието започна работа експертна група, която до края на годината трябва да изготви Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. В последните изменения и допълнения на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) е предвидено механизмът да заработи ефективно в началото на 2024 г.

Координационният механизъм трябва да уреди основните процедури на взаимодействие между органите на изпълнителната власт, на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на ЗЗДН. Основният фокус е върху превенцията от домашно насилие.

Ръководител на междуведомствената работна група е заместник-министърът на правосъдието Георги Николов. В нея участват представители на повече от 30 държавни и общински институции, както и представители на неправителствени организации.

2.2. Промени в наредба въвеждат „надлежен ред“ за установяване на употреба на наркотици при шофиране

Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане изменения в Наредба №1 от 2017 г. за реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози. Основна цел на измененията е регламентирането на „надлежен ред“ за установяване на употреба на наркотици. През август Народното събрание гласува промени в чл. 343б от Наказателния кодекс, свързани с шофирането след употреба на наркотични вещества или техни аналози, като законодателят изрично регламентира установяването на тази употреба да става по „надлежен ред“.

Проектът е дело на три министерства – Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието.

Основните промени касаят хипотезата, при която е налице първоначален положителен резултат от полевия тест за употреба на наркотици зад волана и последвал отказ от даване на кръвна проба – в тези случаи вече се предвижда алтернативно изследване. Друго изменение в наредбата предвижда отказът от медицинско изследване и кръвна проба да се декларира на място, още по време на полицейската проверка, за да може да се пристъпи по-бързо към алтернативното изследване на взетите проби. Въвеждат се прагови стойности за част от установяваните при предварителното изследване наркотични вещества, описани в отделно приложение.

Проектът и мотивите към него можете да видите тук.

2.3. Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове

Министерството на правосъдието въведе няколко нови услуги за гражданите, бизнеса и администрацията последством Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

Информационната система позволява на всеки, чрез електронен подпис, да прави справки в реално време за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, и да получава информация във връзка с това. Системата допуска да участват в електронни публични търгове не само български, но и чужди граждани.

Електронни услуги във връзка със запорите:

1) Получаване в реално време, по електронен път, от всяко заинтересовано лице наинформация:

- има ли наложен запор върху движими вещи, подлежащи на регистрация (пътнотранспортни средства, земеделска и горска техника, пътностроителна техника, плавателни и въздухоплавателни средства);

- за запорирано имущество на лице – справки ще могат да се правят както по номер на изпълнително дело или идентификатор на вещта (регистрационен номер), така и по личните данни на собственика на запорираното имущество.

Таксата за граждани и бизнеса за тези две услуги е 5 лв., а за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и за лицата, осъществяващи публични функции – безплатно чрез Средата за междурегистров обмен RegiX.

2) Безплатно електронно ще се предоставят:

- първо уведомяваме за наложен запор;

- уведомяване при последваща промяна на състоянието на наложения запор върху имущество, съдържащи информация за наложения запор.

За получаване на тези услуги се изисква единствено регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Електронни публични търгове на движими и недвижими вещи

Участниците в електронните публични търгове на движими и недвижими вещи ще подават молба за участие по електронен път, ще получават електронно уведомяване за допускане до участие и електронно уведомяване за резултатите от провеждане на търга.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Те ще имат възможност да подадат документи за участие и на място при организатора на търга, който ще им създава регистрация в системата.

Във връзка със стартирането на Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове бяха направени промени в ГПК, с които се уреди изцяло нов институт в чл. 450б, регламентиращ информационната система за единна входна точка за запорите. Приета бе и влезе в сила Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

3. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

3.1. Агенцията по вписванията с Регистър на лицата, лишени от управленски права

Промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) предвиждат създаването на Регистър на лицата, лишени от управленски права. Проектозаконът е на Министерство на правосъдието и е публикуван за обществено обсъждане.

Регистърът ще се води от Агенцията по вписванията и ще съдържа електронна база данни, в която ще се вписват лица:

 • обявени в несъстоятелност;
 • които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 • на които е наложено наказание лишаване от право да упражняват търговска дейност или друга подобна санкция;
 • които са били управители, членове на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Предвижда се регистърът да не е публичен, а служебен достъп до него да имат съдилищата, прокуратурата и др. органи, определени със закон. Извън това всяко лице, респ. неговите наследници, ще има право да получи информация дали е вписано в регистъра и ако е – за сържащите се в делото му документи.

С реализирането на този регистър ще бъде изпълнено изискване на Директива 2019/1151 г. на Европейския съвет и на Парламента (Цифровата директива), за неизпълнение на което България е обект на започнала наказателна процедура.

3.2. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

Напомняме, че от 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) е към Агенция по вписвания (АВп). Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

Пропуски могат да се отстраняват в 3-(три) дневен срок, без заплащане на нова такса. Предоставя се възможност за извършване на повторно вписване, заличаване или обявяване, като се ползват вече издадените първоначално документи. Прецизирана е възможността да се подават документи с електронен подпис и е регламентиран начинът за откриване на персонална електронна партида на залогодателя.

3.3. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

При заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

Предстои подписването на споразумение между Софийски адвокатски съвет и областният управител на област Бургас за ОД „Лозенец“

Софийският адвокатски съвет е на път да реши съществуващ от години проблем с разликата в площта на закупен през 1999 г. имот, попадащ в границите на Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец, община Бургас, който е собственост на Софийска адвокатска колегия. Със Заповед №РД-12-12/05.10.2023 г. областният управител е одобрил да се извърши корекция на площта на имота както е по кадастрална карта. Софийска адвокатска колегия от своя страна следва да заплати сума в размер на 10 680 лева (без ДДС), определена в заповедта като цена за разликата от 102 кв. м между площта на имота по договора за продажба от 1999 г. (3500 кв. м) и тази по одобрената кадастрална карта.

Проблемът с площообразуването блокира инвестиционните намерения на Съвета във връзка с изграждането на нова сграда на ресторанта в ОД „Лозенец“.

На заседанието си на 25 октомври 2023 г. Софийски адвокатски съвет взе решение (№2405 по Протокол №25) с областния управител на област Бургас да бъде подписано допълнително споразумение към Договор за продажба на поземлен имот – частна държавна собственост от 30.09.1999 г., оформено като извънсъдебна спогодба по чл. 365 ЗЗД, по силата на което Съветът да заплати на областната управа сумата от 10 680 лева (без ДДС) за въпросните 102 кв. м в повече, като в спогодбата бъде изрично посочено, че плащането на сумата не представлява обезщетение по чл. 59 от ЗЗД, както и че САК не дължи други суми към областната управа на това основание.

V. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Националното бюро за правна помощ набира адвокати за правни консултации чрез Националния телефон за правна помощ в периода 2024 – 2025 г.

Националното бюро за правна помощ (НБПП) обяви на 27 октомври 2023 г. конкурс за избор на 40 адвокати от Софийска адвокатска колегия, които да предоставят правни консултации на физически лица чрез Националния телефон за правна помощ (НТПП) в периода 2024 – 2025 г.

Срокът за подаване на документи е до 15 ноември 2023 г., като подробности за процедурата, провеждането на предварително обучение и интервю можете да видите в обявлението на НБПП тук.

Кандидатите трябва да отговарят на следните основни и допълнителни изисквания:

 • минимум 5 (пет) години адвокатски стаж и професионални знания в поне две области на правото – гражданско, административно и/или наказателно;
 • да не са им били налагани дисциплинарни наказания;
 • да са вписани в НРПП от не по-малко от 3 (три) години;
 • да притежават отлични умения за общуване;
 • да бъдат любезни и търпеливи;
 • да притежават компютърна грамотност.

За участие в конкурса се подават следните документи:

1. заявление по образеца, приложено към обявлението (достъпни тук).

2. актуална професионална автобиография на български език в Europass формат;

3. удостоверение от Софийски адвокатски съвет, съдържащо следната информация за адвоката: адвокатски стаж; липса/наличие на наложени дисциплинарни наказания; година на вписване в НРПП. Удостоверението се издава след молба до Софийски адвокатски съвет, изпратена на електронен адрес: register@sak-sas.bg или подадена на хартиен носител в деловодството на САК в гр. София, бул. „Тодор Алексадров“ №137, ет. 2.

2. Краен срок за подаване на отчети по Закона за правната помощ за 2023 г.

Във връзка с определения от Националното бюро за правна помощ (НБПП) краен срок – 28 ноември 2023 г., в който да бъдат предадени всички подлежащи на плащане адвокатски отчети по ЗПП за бюджетната 2023 г. (Писмо на НБПП от 06.11.2023 г.), адвокатите от САК, вписани НРПП, следва да представят в Софийски адвокатски съвет отчетите си за предоставената от тях правна помощ, надлежно окомплектовани, не по-късно от 24 ноември 2023 г.

Отчетите могат да бъдат подавани през Единната електронна система за правна помощ на НБПП, на място в регистратурата на САК или на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

3. Софийски адвокатски съвет измени Правилата за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лева

СРешение №2361 по Протокол №22 от 04.10.2023 г. Софийският адвокатски съвет прие ново изменение на Правилата за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лева. Правилата са приети с Решение на Софийски адвокатски съвет №1038/16.03.2022 г. и изменени с Решение № 1110/06.04.2022 г. и Решение №2285/13.09.2023 г.

С последната промяна точка 4.3. от Правилата добива следната редакция (допълнението е в курсив):

„4.3. От получените искания от адвокати от САК, отговарящи на условията по т. 4.1. и 4.2., се провежда избор по реда на т. 3.2. до избора на особен представител, като не могат да бъдат определяни за особени представители адвокати, които са били особени представители по дела с възнаграждение над 1000 лева през последните 3 /три/ години преди текущата.

Ограничението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато има само един кандидат, който отговаря на предвидените в процедурата условия.“

С пълния текст на актуалните Правила можете да се запознаете тук.

4. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 505 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 27 сепптември до 18 октомври 2023 г. (Решение № 2358 по Протокол №22 от 04.10.2023 г. и Решение №2392 по Протокол №24 от 18.10.2023 г.).

5. Списък на дежурни адвокати за ноември 2023 г.

5.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 30 ноември 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

5.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец ноември 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне