Бюлетин №29 на САК за периода 13.02-10.03.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Застраховка „Допълнително здравно осигуряване“ за адвокати от Софийска адвокатска колегия, техни сътрудници и членове на семействата

Както Ви информирахме на 21 януари 2023 г. Софийски адвокатски съвет проучи условията за сключване на медицинска застраховка при преференциални условия за адвокати от Софийска адвокатска колегия, които желаят да се присъединят към нея (Медицински застраховки при преференциални условия за адвокати от САК | Софийска Адвокатска Колегия (sak-sas.bg).

Предложеният застрахователен продукт предизвика интерес сред много колеги и на този етап близо 200 адвокати са заявили желание за застраховане и интерес към такъв продукт.

След получени оферти от девет застрахователни дружества, проведени преговори и обсъждания, на свое извънредно заседание, проведено на 08 март 2023 г., Софийски адвокатски съвет взе решение за сключване на Договор за медицинска застраховка (Допълнително здравно осигуряване) за служителите на САК и за адвокатите от САК с Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие“. При избора бяха взети предвид съотношението между предлаганите покрития на доболнична помощ, болнична помощ и допълнителните здравни дейности, покривани от застраховката, както и възможността за застраховане на членове на семействата и лица над 64-годишна възраст, включително и списъка на лечебните заведения, с които застрахователят работи в режим на „абонамент“.

Договорените лимити на покритие са:

- доболнична помощ – 2000 лв.;

- болнична помощ – 10 000 лв..

- лекарства и помощни средства – 300 лв.

Подробно с всички условия на застрахователното покритие на застраховка „Допълнително здравно осигуряване“ на ОЗФ „ДОВЕРИЕ“ можете да се запознаете тук.

Актуалният списък на лечебни заведения, за които ще важи застраховката, е достъпен и на сайта на ОЗФ „Доверие“.

Условията на застраховката позволяват при същите условия всеки адвокат от САК да може да застрахова и членовете на своето семейство (съпруг и деца до 18 годишна възраст или до 25 годишна възраст в случай на обучение във висше учебно заведение в редовна форма). Могат да бъдат застраховани и адвокатски сътрудници на адвокатите/адвокатските дружества, вписани в Регистъра на адвокатските сътрудници.

Застрахователната полица ще бъде със срок на действие (застрахователно покритие) от 01.04.2023 г. до 31.03.2024 г.

Всеки, който желае да ползва описания продукт следва да подаде заявление (достъпно тук), или да попълни такова заявление чрез формуляр на закритата секция на сайта. В заявлението трябва да бъдат посочени три имена и ЕГН на адвоката, както итри имена и ЕГН на всяко друго лице, което конкретният адвокат желае да застрахова, като се посочи качеството му: член на семейството или адвокатски сътрудник, като се попълнят и всички други данни в заявлението.

Заявленията следва да бъдат подавани в срок до 27.03.2023 г., понеделник, на електронен адрес: office@bigcom.eu.

В същия срок (до 27.03.2023 г.) всеки адвокат (и застрахован от него сътрудник/член на семейството) следва да заплати и дължимата премия в размер на 368.42 лева на човек, като плащането се извършва по следната банкова сметка:

- IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79

- BIC: UBBS BGSF

- Титуляр: Софийска адвокатска колегия

След изтичане на посочения срок за подаване на заявление и заплащане на дължимите премии, Софийски адвокатски съвет ще подготви списъци с окончателния брой на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, желаещи да бъдат застраховани, и ще преведе на ОЗФ „Доверие“ преведените от адвокатите премии.

В случай че е подадено заявление, но по посочената по-горе банкова сметка не е постъпил превод на дължимата премия до края на деня на 27 март 2023 г., лицето няма да бъде застраховано. Молим като основание за плащането да бъде посочено „Медицинска застраховка“, три имена и ЕГН на всяко лице, за което е подадено заявление (или е посочено в подадено заявление) и за което се прави съответният превод.

Обръщаме специално внимание, че задължително условие за използването на този застрахователен продукт е застрахованото лице да е с непрекъснати здравноосигурителни права (чл. 43 от Общите условия).

При въпроси може да се обръщате към Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ ООД на телефон: +359 884 01 69 44 и на електронен адрес: office@bigcom.eu

2. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

2.1. Профилактични прегледи в Медицински център Св. Пантелеймон ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на ежемесечно определян от центъра график с дати и часове.

С графика по дати и часове за месец март 2023 г., както и с информацията за прегледите и изследванията, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да се запознаете съответно тук и тук.

Указания за пациентите относно същността на профилактичния преглед са публикувани тук.

2.2. Профилактични прегледи в Медицински център Ориндж ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, всеки ден от 8:00 до 13.30 часа, съобразно предварително утвърден график. За месец март 2023 г. датите за профилактични прегледи на адвокати от САК са:

- 07.03.2023 от 08:30 до 12:00 часа

- 14.03.2023 от 08:30 до 12:00 часа.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за посочените по-горе дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

2.3. Профилактични прегледи в Медицински център САНУС 2000 ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox). Чрез нея адвокатите от САК могат да резервират час за всички профилактични прегледи, включени в пакета за жени, съответно пакета за мъже, по силата на сключения между САК и МЦ „САНУС 2000“ договор. При начин на заплащане задължително следва да посочите „по договор“.

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

През 2023 г. в предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

3. Дарителска кампания на Съюза на адвокатските колегии на Турция

Съюзът на адвокатските колегии на Турция се обърна към Софийска адвокатска колегия и адвокатите от Софийска адвокатска колегия с молба за помощ и информация за организирана от тях дарителска кампания за финансово подпомагане на пострадалите от земетресенията в Република Турция адвокати и техните семейства.

По неокончателни данни 108 адвокати и стажант-адвокати са загубили живота си, а 3-ма адвокати/стажант-адвокати все още са в неизвестност. Броят на загиналите и изчезналите адвокати за съжаление се увеличава. След разрушителните земетресения, които продължават и до днес, домовете и офисите на много адвокати са напълно разрушени или неизползваеми, а те и семействата им са настанени във временни лагери, на открито или при близки, без никакви лични вещи. Повече информация по темата можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия (тук), а за последиците от земетресението (тук).

След проведено обсъждане Софийски адвокатски съвет прие Решение от 01.03.2023 г. и направи дарение в размер на 5 000 лв. за подпомагане на пострадалите турски адвокати и техните семейства, като дарението е за сметка на разходно перо от бюджета на САК за 2023 г. „Непредвидени разходи“.

В случай че припознаете каузата като своя, можете да направите до 15 март 2023 г. дарение на някоя от посочените банкови сметки в банера (тук).

Дарените суми по сметки на Съюза на турските адвокатски колегии ще подпомогнат пострадалите адвокати и техните семейства.

4. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за март 2023 г.

Графикът за приемно време на членовете на Съвета на САК за март 2023 г., с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

5. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

От 01 февруари 2023 г. Софийска адвокатска колегия е регистрирана в Системата за сигурно електронно връчване.

Документи, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията register@sak-sas.bg, и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)).

ІІ. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 7 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“ с лектор адвокат Елеонора Матеина от Софийска адвокатска колегия.

1.2. На 8 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе присъствен семинар на тема „Права на добросъвестния и на недобросъвестния владелец (относно подобрения, необходими разноски, ползване на вещта, граждански и естествени плодове)“ с лектор доц. д-р Венцислав Петров, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско-правни науки в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.3. На 10 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Организирана престъпна група – теория и практика“ с лектор съдия Пламен Дацов от Софийски апелативен съд, Наказателно отделение.

1.4. На 13 март 2023 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Промени в АПК. Актуална тълкувателна практика на ВАС“ с лектор съдия Любка Петрова от Административен съд – София-град.

1.5. На 14 и 15 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Брачен договор. Защита на взискателя и на съпруга недлъжник. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Стилияна Григорова от Софийски градски съд.

1.6. На 16 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Основни реторически умения на адвоката“ с лектор гл. ас. д-р Тихомир Рачев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Римско право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.7. На 20 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Искане за използване на специални разузнавателни средства. Закон за адвокатурата и прилагане на специални разузнавателни средства.“ с лектор д-р Огнян Стоичков, адвокат от Софийска адвокатска колегия и член на Националното бюро за специални разузнавателни средства.

1.8. На 21 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Международни стандарти за правата на децата. Роля и отговорности на полицейските служители, свързани с правата на децата“ с лектор адвокат Владислава Дойчинова от Софийска адвокатска колегия.

1.9. На 22 и 23 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Гражданска отговорност за вреди – практически аспекти“ с лектор съдия Калина Анастасова от Софийски градски съд.

1.10. На 24 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите промени в Закона за устройство на територията, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 6/20.01.2023 г.“ с лектор адвокат Валентина Бакалова от Софийска адвокатска колегия.

1.11. На 27 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Индивидуализация на наказанията“ с лектор съдия Светла Букова от Софийски апелативен съд, Наказателна колегия.

1.12. На 28 и 29 март 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Новите изменения в ЗАНН“ с лектор проф. д-р Димитър Костов, професор по Административно право и процес в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.12. На 30 март 2023 г. от 13:00 до 17:00 ч. ще се проведе в хибриден вариант Кръгла маса на тема „Промени в Закона за медиацията – предизвикателства и практически аспекти“.

Хибридните семинари и кръглата маса по проблемите на медиацията на 30 март 2023 г. се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Международният съюз на адвокатите организира уебинар по случай Международния ден на жената през 2023 г.

Международният съюз на адвокатите (International Association of Lawyers, UIA) организира уебинар на тема „Международен ден на жената 2023 г. – укрепване на правата за по-добра защита“.

Събитието се проведе на 8 март 2023 г. чрез кратки онлайн дискусии на английски, френски и испански език.

По време на дискусиите бяха обсъдени най-подходящите начини за укрепване на правата на жените в контекста на случаите на насилие, на което жените са подложени непрекъснато, и които незабавно трябва да бъдат оповестявани посредством цялостен подход, насърчаващ всеобща осведоменост и повишена чувствителност по темата. Предмет на дискусията бяха и новите концепции за ефективна борба срещу насилието.

3. Конгрес на Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) в София

От 31 май до 3 юни в София ще се проведе ХХХ конгрес на Международната асоциация за европейско право (Fédération Internationale pour le Droit Européen, FIDE). Конгресът се организира от Българската асоциация за европейско право (БАЕП), която председателства FIDE от 2021 г.

Форумът ще се проведе в Националния дворец на културата, тържественото откриване е на 1 юни 2023 г. Регистрацията за участие в конгреса вече е отворена. За българските участници е осигурен превод на български език.

Цялата необходима информация, както форма за регистрация за участие, можете да откриете тук: https://www.fide-europe.org/congresses/next-congress/

FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen или International Federation for European Law) е създадена по време на конференция по европейско право, проведена в Брюксел на 12 – 14 октомври 1961 г., от националните асоциации на държавите членки Германия, Белгия, Франция, Италия, Люксембург и Холандия. По-късно към FIDE се присъединяват националните асоциации на Обединеното кралство, Ирландия и Дания. В момента FIDE обединява европейските правни асоциации на всички държави членки, както и на страните кандидатки и на Норвегия и Швейцария. Нейни членове са 30 национални асоциации. В своята 50-годишна история FIDE има забележителна роля за развитието и оформянето на европейската правна и културна рамка и за провеждането на задълбочен дебат по въпроси на Правото на Европейския съюз.

4. Българска търговско-промишлена палата организира обучение за юристи по въпросите на Арбитражния съд

Българска търговско-промишлена палата организира в периода 16 февруари – 3 май 2023 г. ежегодното си обучение за юристи по въпросите на Арбитражния съд.

Курсът ще се провежда веднъж седмично, в извънработно време, в комбиниран формат – присъствено в сградата на БТПП на ул. „Искър“ №9, ет. 1 в София, и чрез видеоконферентна връзка през платформата google meet.

Обучението е с теоретико-практическа насоченост, ще бъдат разглеждани и актуални казуси от практиката в 12 модула по 3 часа.

Завършилите успешно курса ще получат сертификат.

Информация за курса, такса за участие и регистрация, както и програмата, са налични на: On-line регистрация - мероприятия БТПП (bcci.bg)

Въпроси можете да задавате на телефони: (02)8117 561, (02)8117 546 или на електронен адрес: acourt@bcci.bg

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Софийски апелативен съд

1.1. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

1.2. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

2. Информация за работата на Софийски градски съд

2.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

2.2. Със Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е изменена и допълнена предишна негова Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. относно реда за регистриране по дела на изявления, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС: registratura@sgs.justice.bg. Според новата заповед постъпилите на посочения е-mail изявления в електронна форма няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“.

В останалата част Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. остава непроменена.

3. Информация за работата на Софийски районен съд

3.1. На 16 март 2023 г. ще бъде проведена среща на председателя и членове на Софийски адвокатски съвет с председателя и заместник председателите на Софийски районен съд, на която ще бъдат обсъдени конкретни проблеми и затруднения в работата на адвокатите и възможностите за нейното подобряване.

Ще очакваме да получим вашите писмени предложения и сигнали до 15 март 2023 г. на електронен адрес: register@sak-sas.bg, в които да изложите срещаните от Вас проблеми и затруднения при работата си в Софийски районен съд, за да обобщим представената с тях информация за предстоящата среща.

3.2. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3.3. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

4. Информация за работата на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието

4.1. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

4.2. Централен регистър на особените залози

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) продължава да работи по досегашния ред и след 1 януари 2023 г.

В местните регистърни бюра на Централния регистър на особените залози в страната се приемат заявления за вписване и удостоверения, предават се изготвени потвърждения за вписване, удостоверения и справки: https://www.justice.government.bg/home/index/39837331-f644-45fb-ad1f-ea20d2f781a2?top=1.

В края на 2022 г. Министерството на правосъдието внесе в Министерския съвет изменения и допълнения на Закона за особените залози, с който се удължава до 1 юли 2023 г. срокът за преминаване на ЦРОЗ към Агенцията по вписванията.

IV. Финансови въпроси

1. От 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от САК е 18 лева

Въз основа на извършен финансов анализ в началото на 2023 г. Софийски адвокатски съвет увеличи месечния членски внос за членове на колегията от 12 лева на 18 лева, считано от 1 юли 2023 г. Това е първото увеличение на членския внос през последните 10 години.

Увеличението е заложено в Бюджета на САК за 2023 г., който бе приет на Общото събрание на Софийска адвокатска колегия на 28 и 29 януари т. г.

2. 800 лв. е встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г.

Със свое Решение №1784 по Протокол №5 от 01.02.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия намали встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 години от 1550 лв. на 800 лева, съгласно гласувания и приет от Общото събрание на адвокатите от САК на 28 януари 2023 г. Бюджет за 2023 г.

Решението е в сила от 1 февруари 2023 г.

3. На 350 лв. бе увеличена еднократната помощ за раждане на дете

По решение на Софийски адвокатски съвет бе увеличен от 250 лв. на 350 лв. размерът на еднократната помощ, която се изплаща за адвокати от Софийска адвокатска колегия, станали родители през 2023 г., считано от 1 февруари на същата (Решение №1765 по Протокол №4 от 25.01.2023 г.).

V. Бази и социална дейност

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Подаване на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

Напомняме, че 13 март 2023 г. е крайният срок, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да се впишат в Националния регистър за правна помощ, могат да подадат заявление за вписване – подписано с електронен подпис на e-mail: register@sak-sas.bg, или на хартиен носител в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2.

При попълване на заявлението адвокатът трябва да посочи конкретно и сферите на правото, в които има професионален опит и квалификация и предпочита да бъде определян за служебен защитник.

2. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийският адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 742 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода 1 февруари - 1 март 2023 г.

3. Списък на дежурни адвокати за март 2023 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 март 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец март 2023 г., е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне