Корпоративна спортна карта Coolfit за адвокатите от Софийска адвокатска колегия

/


Софийска Адвокатска Колегия

Уважаеми колеги,

Софийска адвокатска колегия е осигурила възможност за адвокатите от САК да ползват Корпоративна спортна карта Coolfit за достъп до общо 346 спортни обекти, спортни занимания и активности на територията на София и още 12 други града в страната.

Картата Coolfit предоставя и допълнителна опция за пазаруване с отстъпка в редица търговски обекти от различно естество.

Преференциалните условия, договорени от Софийска адвокатска колегия са на база месечна такса, която всеки адвокат, който желае да ползва корпоративната спортна карта Coolfit, заплаща както следва:

  • Цена за адвокат: 50 лв. с ДДС;
  • Цена за придружител (адвокатски сътрудник): 89 лв. с ДДС.

Всеки желаещ член на колегията може да използва предоставените услуги чрез приложението Coolfit, като се регистрира, сканирайки QR кода, достъпен в приложената брошура или чрез този линк. При регистрацията си молим да имате предвид, че в полето "Employee ID" следва да посочите личния си адвокатски номер.

След направената регистрация в платформата, за да бъде одобрена регистрацията, се заплаща посочената месечна такса. Сумата следва да се превежда по банковата сметка на колегията в „ОББ“ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG61UBBS88881000871392, с краен срок за плащане до 25-то число на текущия месец, като услугата се активира за използване от 1-во число на месеца, следващ месеца на плащане. Като основание за плащане следва да се посочи "Сoolfit-личен номер ...." Плащането е възможно и през портала за електронни разплащания в сайта на Софийска адвокатска колегия pay.sak-sas.bg.

Приложението е достъпно чрез следните линкове: App Store за телефони с iOS, Google play за телефони с Android и AppGalery за телефони Huawei.

На база на получените заявки за ползване на карти и при достигане на определен брой постоянни потребители, е възможно да бъдат договорени допълнителни отстъпки от посочените цени, за което всички адвокати – потребители на услугата, ще бъдат уведомени своевременно.

Информация за обектите, активностите и другите възможности, които Корпоративна спортна карта Coolfit осигурява, може да намерите на сайта: Coolfit.

За допълнителна информация може да се обръщате към служителя на САК – Ася Митова -контакти: 02 90 48 004; 0879 292 231; a.mitova@sak-sas.bg.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне