Временни ограничителни мерки в помещенията на САК, въведени за периода от 04.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

/


В изпълнение на въведените със Заповед № РД-01-248/ 03.08.2022 г. на Директора на Столичната РЗИ противоепидемични мерки на територията на област София-град, приложими за обществени обекти, са въведени временни противоепидемични мерки и за посетителите в офисите на Софийска адвокатска колегия, находящи се на бул. "Тодор Александров" № 137, и бул. "Витоша" № 1-А, изискващи посетителите да носят защитни маски за лице, да спазват физическа дистанция и пр. Мерките са въведени със Заповед № 141/04.08.2022 г. и са приложими за периода от 04.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

През този период призоваваме да се ползват преимуществено дистанционни формии за комуникция със Софийски адвокатски съвет и служителите на САК, като кореспонденцията бъде изпращана на електронният адрес на колегията: register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет
Споделяне