Удължаване на срока за подаване на заявление за присъединяване към Медицинска застраховка в ОЗОФ „ДОВЕРИЕ“

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на заявление за присъединяване към Медицинска застраховка в ОЗОФ „ДОВЕРИЕ“, е удължен до 29.03.2023 г., сряда.

В заявлението за присъединяване (достъпно тук и като електронна форма в закритата секция на сайта САК), трябва да бъдат посочени три имена и ЕГН на адвоката, както и три имена и ЕГН на всяко друго лице, което конкретният адвокат желае да застрахова, като се посочи качеството му (член на семейството или адвокатски сътрудник, като се попълнят и всички други данни).

В срока за подаване на заявление следва да бъде платена и застрахователната премия в размер на 368.42 лева годишно, като плащането се извършва съобразно броя на лицата, които желаете да застраховате по следната банкова сметка:

- IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79

- BIC: UBBS BGSF

- Титуляр: Софийска адвокатска колегия.

С офертата и с подробности относно застрахователните лимити, списък на лечебни заведения и други условия на застраховката, можете да се запознаете тук.

При въпроси може да се обръщате към Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, на телефон: +359 884 01 69 44, електронен адрес: office@bigcom.eu

Софийски адвокатски съвет

Споделяне