Удължаване на срока за подаване на заявления за ползване на ОД Лозенец до 03.06.2022 г.

/


С Решение на от 18.05.2022 г., Софийски адвокатски съвет удължи срока за подаване на заявления за ползване на почивната база в ОД „Лозенец“ до 3 юни 2022 г.

Заявленията може да подадете чрез попълване на публикувано на сайта на Софийската адвокатска колегия заявление, което може да бъде подавано в деловодството на САК или на електронен адрес: register@sak-sas.bg. В закритата секция на сайта на САК (достъпна тук) е осигурена възможност за електронно попълване и изпращане на формуляра на заявление.

Уведомяваме всички адвокати и младши адвокати от САК, които са подали заявления за ползване на стаи в ОД „Лозенец“ в първоначално обявения срок до 20.05.2022 г ., че разпределението на заявените за ползване от тях стаи ще се извърши на 23.05.2022 г. от Комисия за социална политика и подпомагане към съвета, съгласно приетите с Решение № 251/19.05.2021 г. критерии, а именно:

1) заявители, които не са ползвали базата на САК в ОД „Лозенец“ през последните 3 календарни години;

2) заявители, които нямат задължения към САК и ВАдвС;

3) заявители, на които не са налагани дисциплинарни наказания пред последните 3 календарни години;

4) поредност на подадените заявления за съответното помещение.

Адвокатите, подали заявление до 20.05.2022 г., ще бъдат уведомени за дължимите суми за ползване на заявените от тях стаи, като стойността им следва да бъде заплатена до 03.06.2022 г.

Неплатените в този срок стаи ще се считат свободни и ще бъдат предоставяни за ползване на лицата, заявили желание за ползване на помещенията в удължения срок до 03.06.2022 г.

Подробности за ползването на базата на САК в с. Лозенец, общ. Царево, през летен сезон 2022 г. можете да намерите тук.

Споделяне