Тема на есенния семинар по наказателно право в Оздравителен дом "Лозенец"

/


Темата на организирания от Софийски адвокатски съвет есенен семинар по актуални наказателноправни въпроси в ОД "Лозенец" в периода 22-25 септември 2022 г., е:

"Материални и процесуални проблеми в производствата по НПК и по ЗЗдр. с психично болни лица. Стандарти за решаването им според практиката на ЕСПЧ и СЕС." с лектори съдия Владислава Цариградска и адвокат Таня Радуловска.

За участие в семинара адвокатите от САК заплащат 60 лв. при настаняване в двойна стая в ОД „Лозенец“, и 120 лв. за самостоятелно ползване на двойна стая.

Обученията ще се провеждат в обучителната зала на кметство Лозенец, находяща се в непосредствена близост до ОД „Лозенец“.

За записвания се обръщайте към Иван Митев, домакин, на телефон: 0884-352545

След потвърждаване на възможността за участие в семинара, дължимите суми могат да бъдат заплащани по банкова сметка на Софийска адвокатска колегия BG61UBBS88881000871392, или в касовия салон на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне