Семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец

/


Уважаеми колеги,

През 2024 г. по решение на Софийски адвокатски съвет в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец ще се проведат 4 (четири) семинара по гражданскоправни и по наказателноправни въпроси, както следва:

  • Семинар по актуални наказателноправни въпроси – 06.06. - 09.06.2024 г.
  • Семинар по актуални гражданскоправни въпроси – 13.06. - 16.06.2024 г.

Настаняването в ОД „Лозенец“ за семинара по наказателноправни въпроси е на 06.06.2024 г., а обученията ще се провеждат на 7, 8 и 9.06.2024 г.

Настаняването в ОД „Лозенец“ за семинара по гражданскоправни въпроси е на 13.06.2024 г., а обученията ще се провеждат на 14, 15 и 16.06.2024 г.

Обученията ще се провеждат в часовете от 9.30 ч., до 13.30 ч., с половин час почивка.

Пролетните семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в ОД "Лозенец" ще се проведат по следната програма:

Програма за пролетен семинар по наказателноправни въпроси:

07.06.2024 г. - Особености на наказателните дела при установяване на употреба на -алкохол и наркотични вещества от водачи при управление на МПС.

Преглед на съдебната практика.

Защита при отнемане на превозното средство.

08.06.2024 г.- Практически проблеми на „задържането“ по наказателни дела. Адвокатска защита при административно и прокурорско задържане, както и при вземане мярка за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство – доказателствена обезпеченост и добри практики. Последващ контрол върху „задържането“. Особености в производството по ЗЕЕЗА.

09.06.2024 г.- Съществени процесуални нарушения.

Уъркшоп чрез решаване на казуси.

Лектор: адв. Гергана Иванова, главен асистен в ЮФ на „СУ Св.Климент Охридски“

Програма за пролетен семинар по гражданскоправни въпроси:

14.06.2024 г.- Уредба на защитата на потребителите и особености в заповедното производство.

Константин Кунчев, съдия в СРС

15.06.2024 г.- Сезиране на Конституционния съд по реда на чл. 150, ал. 2 отКонституцията от съда.

Проф. Атанас Семов, Конституционен съдия

- Гледната точка на съдията при сезиране на Конституционния съд по реда на чл. 150, ал. 2 от Конституцията.

Константин Кунчев, съдия в СРС

16.06.2024 г.- Особености при сключването, съдържанието и недействителността на договора за потребителските кредити.

- Защита от неравноправни клаузи в исковото производство - процесуални аспекти.

Константин Кунчев, съдия в СРС

Подробна програма на обучението на съдия Кунчев, както и допълнителни данни и материали по темата, може да откриете тук.

За участие в семинарите адвокатите от САК заплащат 120 лв. за ползване на двойна стая.

Обученията ще се провеждат в обучителна зала на кметство Лозенец, находяща се в непосредствена близост до ОД „Лозенец“.

Записвания мога да се правят чрез онлайн системата за резервации, достъпна на сайта на САК, на адрес: https://pay.sak-sas.bg/bg/booking. Повече информация и пояснения за ползването на системата може да откриете на сайта на САК на следния адрес: https://www.sak-sas.bg/bg/a/polzvane-na-bazata-na-sak-v-s-lozenec-obshh-carevo-prez-leten-sezon-2024-g.

За записвания може да се обръщате и към Здравко Цветков, домакин на САК, на телефон: 0884-352545.

При резервация онлайн дължимата сума за ползване на помещения за семинарите, както и при резервациите за почивка в станцията, може да бъде заплащана чрез виртуален POS терминал, чрез платформата на EPay или чрез код за плащане през EasyPay. При резервация извън онлайн системата, може да заплащате сумите на каса, както и по следната сметка на Софийска адвокатска колегия:

BG30UBBS88881000586479 в ОББ АД

Софийски адвокатски съвет

Споделяне