Работно време на офисите на САК на 31.05.2024 г.

/


Уважаеми колеги,

На 31.05.2024 г. поради техническа профилактика офисът на Софийска адвокатска колегия и регионалният център в Търговски дом (бул. "Витоша" № 1А), ще работят с намалено работно време – от 8.30 ч. до 12:30 ч. При необходимост от консултации можете да посетите региналният център в Слатина (бул. „Шипченски проход“ № 61). С намалено работно време – от 8.30 ч. до 12.30 ч., ще работят и отдел „Човешки ресурси“ и Дисциплинарна дейност" в офиса на САК в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Останалите отдели на бул. "Тодор Александров" № 13, ет. 2, ще работят с нормално работно време от 8.30 ч. до 17:00 ч., а касовият салон на бул. „Тодор Александров до 16:30 ч.

Заявления и документи освен на място в Регистратурата на САК, на бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 2, която ще работи на 31.05.2024 г. с нормално работно време, могат да бъдат подавани и на електронния адрес register@sak-sas.bg или да бъдат изпращани до САК чрез профила на колегията в Системата за сигурно електронно връчване - Система за сигурно електронно връчване (egov.bg).

Отчети за предоставена правна помощ по Закона за правната помощ ще могат да бъдат подавани на място на бул. "Тодор Александров" № 13, ет. 2, в рамките на нормалното работно време, както и през Единната електронна система за правна помощ - ees.nbpp.government.bg/DOS/LoginPage.aspx

Софийски адвокатски съвет

© Ocean Ng

Споделяне