Профилактични прегледи и изследвания за адвокатите членове на САК

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че през 2023 г. е осигурена възможност за адвокатите от САК да ползват профилактични медицински прегледи в трите медицински центъра, предоставяли профилактични прегледи и през 2022 г. - "Медицински център Ориндж" ООД, Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД и Медицински център “САНУС 2000” ООД.

Профилактичната медицинска дейност е пакетна за мъже и за жени – адвокати, членове на САК и се извършва един път годишно за сметка на САК в един от трите центъра по Ваш избор. Медицинската дейност, невключена в основните пакети за профилактични прегледи е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща на преференциални цени. Преди извършване на медицинската дейност адвокатите, членове на САК следва да се легитимират с адвокатска карта.

"Медицински център Ориндж" ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес: гр. София, ж.к. Люлин 1, ул. 109, № 19, всеки ден от 8:00 до 13.30 часа, съобразно предварително утвърден график. За месец февруари датите за профилактични прегледи на адвокати от САК са:

- 21.02.2023 г. от 08:00 до 13:30 часа

- 28.02.2023 г. от 08:00 до 13:30 часа

Адвокатите, членове на САК, трябва да запазят предварително час за посочените по-горе дати на телефонен номер 070014150 не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва "МЦ Ориндж" ООД, може да видите ТУК.

Медицински център “Св. Пантелеймон” ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 15, всеки ден от 8:30 до 14:00 часа. За използване на услугите адвокатите, членове на САК, трябва да запазят преварително час на телефонен номер 070017012, в рамките на ежемесечно определен от медицинския център график с дати и часове.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ “Св. Пантелеймон” ЕООД, както и с графика за месец февруари 2023 г. може да се запознаете ТУК.

Медицински център “САНУС 2000” ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес: гр. София 1606 – филиал “Иван Гешов” № 50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/ 950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ “САНУС 2000“ ЕООД, може да видите ТУК.

От м. февруари 2023 г. предстои активиране на платформа за онлайн резервация на прегледи в Медицински център “САНУС 2000” ООД през "СУПЕРДОК" - профилактични прегледи за САК, за което ще получите допълнително информация.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне