Покана за представяне на оферти за ремонт на покрив на Хижа „АДВОКАТ“, собственост на САК

/


Софийският адвокатски съвет отправя покана за представяне на оферти за изпълнение на дейности по ремонт на метален (ламаринен) покрив на Хижа „Адвокат“ (снимки), находяща се в национален парк „Витоша“ (локация), собственост на Софийска адвокатска колегия.

Ремонтните дейности, които е необходимо да бъдат изпълнени на ламаринения покрив са:

- почистване от ръжда;

- монтаж на отдушници на покрива;

- грундиране с препарат против ръжда;

- грундиране с грунд за поцинкована ламарина;

- боядисване;

- почистване и ремонт на улуци;

- извършване на други неотложни ремонтни дейности, ако бъдат установени в хода на останалите дейности.

Офертата следва да включва разходите за труд и материали за изпълнение на дейностите, като цената бъде посочена на квадратен метър. Приблизителната площ на покрива е 340 кв.м. (триста и четиридесет) квадратни метра.

В офертата следва да бъде посочен броят на работниците, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на ремонтните дейности, както и срокът за изпълнение.

Предвид надморската височина на обекта и особеностите на климатичните условия, ремонтните дейности следва да приключат до 30.09.2022 г.

На работниците, заети в извършването на ремонтните дейности, ще бъде осигурена възможност за нощуване в помещения в Хижа „Витоша“ за срока на ремонта.

Офертите следва да бъдат придружени от кратко представяне на фирмата или лицата, които ще извършват ремонта, както и посочване на предишен опит в ремонт на ламаринени/метални покриви.

Оглед на обекта може да бъде извършван след предварително уговаряне с управителя на хижата на тел.: 0894-304828.

Краен срок за подаване на оферта: 12.08.2022 г., 17:00 ч. на следния електронен адрес: register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне