Покана за подаване на заявления за включване в списък на адвокати от САК, които осъществяват консултиране на лица, пострадали от домашно насилие

/


Уважаеми колеги,

Софийският адвокатски съвет отправя покана към адвокатите от САК, вписани в Регистъра на националното бюро за правна помощ, специализирали в областта на домашното насилие, които са преминали обучение за защита на лица, пострадали от домашно насилие (и притежават сертификат за преминато обучение), в срок до 11.09.2023 г. да заявят желание да бъдат включени в списък на адвокати от Софийска адвокатска колегия, които да осъществяват консултиране на лица, пострадали от домашно насилие.

Заявленията за включване в списъка може да изпращате на електронен адрес: register@sak-sas.bg или да подадете на място в регистратурата на САК на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Адвокатите, които не са вписани в регистъра на адвокатите, предоставящи консултации на правоимащи лица в Регионалния център за консултиране (списъкът е достъпен тук), следва да подадат заявление за вписване в списъка на адвокатите към РЦК на САК (свободен текст) заедно със заявяването на готовност да предоставят консултации на лица – пострадали от домашно насилие и копие от сертификат за преминато обучение.

Постъпилите заявления ще бъдат разгледани на заседание на Софийски адвокатски съвет на 13.09.2023 г. и списъкът на дежурните адвокати към Регионален център за консултиране към САК за подпомагане на пострадали от домашно насилие ще бъде обявен след това на сайта на САК.

Предвиденият механизъм на взаимодействие между държавните органи и адвокатските съвети за оказване на правна помощ на лица, пострадали от домашно насилие, предвижда във всеки установен случай на пострадало лице от домашно насилие органите на МВР да изпращат искане до адвокатския съвет, който да определя дежурен адвокат от САК, който да предостави правна помощ на място в институцията, в която се намира пострадалото лице.

Указанията за работа на адвокатите, изготвени от Националното бюро за правна помощ са достъпни тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне