Покана за членство в асоциация “Приятели на ERA’' на Академията по европейско право (ЕRA)-Трир

/


Националният институт по правосъдието представя на вниманието на всички адвокати покана за присъединяване към асоциация „Приятели на ERA на Академията по европейско право (Трир).

Националният институт по правосъдието представя на вниманието на всички адвокати покана за присъединяване към асоциация „Приятели на ERA на Академията по европейско право (Трир). Асоциацията е насочена към подкрепа на обучителната дейност и стипендиантската програма на ERA, която осигурява възможност на повече от 550 юристи от страните членки на ЕС и кандидатките за членство да участват в обучения на Академията.

Членството в асоциация „Приятели на ЕRА“ осигурява:

•директен достъп до онлайн материали и учебни ресурси на Академията;

•ексклузивни възможности за участие в обучителни дейности на ERA, специално насочени към членовете на асоциацията:

•допълнителни възможности за сътрудничество с ERA и останалите членове на асоциацията в обучението по право на Европейския съюз.

Към момента в асоциацията участват 380 индивидуални и 16 корпоративни членове. Националният институт на правосъдието е корпоративен член на асоциацията от 2023 г.

Годишната вноска за участие в асоциацията е в размер на:

•75 евро - за индивидуален член;

•1000+ евро - за корпоративен член.

За повече информация, включително и на български език, може да се обръщате към Joanna Kuzaj, лице за контакт на асоциацията. Повече информация за членството н асоциацията може да откриете и тук.

Споделяне