Искане до ВСС, Информационно обслужване, МП и МЕУ за разрешаване на проблеми в ЕПЕП

/


Уважаеми колеги,

На 23.11.2023 г. Бургаски, Смолянски и Софийски адвокатски съвет отправиха общо Исканe до Висшия съдебен съвет, Информационно обслужване АД, Министъра на правосъдието и Министъра на електронното управление, в което бяха посочени конкретни проблеми в Единния портал за електронно правосъдие – Модул „Електронни съдебни дела“ (ЕПЕП), които сериозно затрудняват работата на потребителите в портала и в частност на адвокатите, а по този начин и възможността за нормален достъп до съдебни дела на всички представлявани от тях лица.

С това Писмо трите адвокатски съвета настояват систематизираните с него проблеми да бъдат разрешени във възможно най-кратки срокове.

Само ден след изпращане на писмото, със задоволство установихме, че се работи ефективно за разрешаването им. Макар към момента да няма промяна в Ръководството на потребителя и информация в него за създаването на профили на адвокатски дружества, изглежда вече в ЕПЕП съществува възможност да бъдат създавани профили на адвокатски дружества, което до сега беше възможно само за търговци - проблем, поставян на редица срещи с ВСС и Информационно обслужване АД.

Надяваме се също толкова бързо да бъде разрешен и проблемът с невъзможността адвокатски сътрудници да могат да имат профили в ЕПЕП, позволяващи им при условията на чл. 21 от ЗА достъп за справки до делата, по които е процесуален представител адвоката/адвокатското дружество, на което сътрудничат.

В писмото са посочени множество други конкретни недостатъци, като:

- липса на достатъчно автоматизираност на някои процеси в ЕПЕП – при предоставянето на достъп до електронни дела, изчисляване на държавни такси, липса на автоматично известяване за движение по дело и др.;

- проблеми с мобилното приложение eCase;

- липса на възможност за търсене по име на страна – което представлява на практика неосигурен достъп до основния регистър (азбучник), воден от всички съдилища, сериозно затрудняващо достъпа до дела и публичността;

- проблеми при електронното връчване на съобщения, поставящи под съмнение сигурността и надеждността на връчването;

- липса на възможност да се визуализират с обезличени данни актовете по всички дела, липса на актове и документи по всички електронните дела и др.

С пълния текст на писмото и посочените в него проблеми и предложения за решаването им, може да се запознаете тук.

При изпращане на писмото беше установено, че към момента Висшият съдебен съвет и Информационно обслужване АД нямат регистрирани профили в Системата за сигурно електронно връчване, което намираме за лош знак към всички потребители както на ЕПЕП, така и на Системата за сигурно електронно връчване (и въобще към всички потребители на електронни услуги).

Липсата на регистрация в Системата за сигурно електронно връчване, може лесно да бъде приета като израз на недоверие в системите за електронна комуникация именно у органите и субектите, на които е възложено да създадат да създадат единен портал за електронно правосъдие като среда, в която участниците в съдебните производства не просто да комуникират електронно, а да извършват процесуални действия в електронна среда, осигуряваща сигурност и надеждност.

Ето защо едновременно с разрешаването на проблемите, посочени в Писмото, призоваваме Висшият съдебен съвет и Информационно обслужване АД да създадат свои профили в Системата сигурно електронно връчване, чрез която да могат да комуникират с всички субекти, имащи отношение към електронното правосъдие и дигитализацията на административните дейности у нас.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне