ОБНОВЕНО: Обучение по медиация за адвокати от САК, съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев“

/


ОБНОВЕНО: Поради засиления интерес срокът за попълване на формуляри за участие в обучението по медиация и предстоящите есенни семинари в Оздравителен дом „Лозенец“ се удължава до 15.07.2023 г. Формулярите отново са активни съответно тук и тук.

ОРИГИНАЛНА ПУБЛИКАЦИЯ:

Уважаеми, колеги,

Уведомяваме Ви, че предстои провеждане на обучение по медиация през есента на тази година за адвокати от САК, съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев“. Обучението е с продължителност 60 учебни часа.

Таксата за участие в обучението е в размер на 310 лева и следва да бъде преведена по банковата сметка на ЦОА „Кръстьо Цончев“ преди започване на курса. Към момента ангажирани с обученията на медиатори са доц. д-р Таня Градинарова и адвокат Десислава Монева.

За да се подготви график за обученията, е необходима предварителна информация за броя на адвокатите, които биха се включили в обучение.

С оглед на това Ви приканваме ако имате желание за участие в обучението по медиация да заявите това до 15.06.2023 г. чрез попълване на формуляр в закритата секция (достъпен тук). След получаване на информацията чрез попълнените анкетни карти, ще се подготви график за обучението, като ще се предостави и повече информация за начина на заплащането на таксата.

В същия срок имате да посочите какви теми бихте искали да бъдат включени в предстоящите есенни семинари в Оздравителен дом „Лозенец“, като попълните анкетна карта тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне