Нови цени за корпоративна карта Coolfit от 01.07.2024 г.

/


Уважаеми колеги,

Бихме желали да Ви информираме, че с оглед на последните законодателни промени, касаещо облагането с ДДС на доставката на услуги за ползване на спортни съоръжения, данъкът добавена стойност (ДДС) за доставка на услуга за ползване на спортни съоръжения считано от 01.07.2024 г. се променя от 9 % на 20 %.

Поради тази причина досегашната цена на корпоративната карта Coolfit от 45 лв. с ДДС (41,28 лв. цена на услугата и 3,72 лв. ДДС в размер на 9 %) се увеличава на 49,54 лв. с ДДС (41,28 лв. цена на услугата и 8,26 лв. ДДС В размер на 20 %) считано от 01.07.2024 г.

Адвокатите от САК, които желаят да ползват Coolfit карта през м. август (заявленията и плащанията за което се подават до 25-ти юли), както и за следващите месеци, следва да заплащат обща сума в размер на 49.54 лв.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне