Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия

/


Уважаеми колеги,

Във връзка с реорганизация на финансовата дейност на Софийска адвокатска колегия и свързване на системата е-адвокатура (https://e-advokatura.vas.bg/bg) със закритата секция на сайта на САК (https://www.sak-sas.bg/bg/auth/api/login), планирано да започне от 11.09.2023 г., Ви уведомяваме за следното:

- В периода от 01.09.2023 г. до 10.09.2023 г. системата е-адвокатура няма да бъде достъпна за плащане от адвокати от САК.

- На 08.09.2023 г., петък, в касовите салони на САК няма да могат да се извършват плащания на членски вноски към САК, но ще могат да се извършват плащания само на задължения към Осигурителна каса „Адвокат“.

- От 11.09.2023 г. плащания на всякакви задължения към Софийска адвокатска колегия ще могат да се извършват през модул за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК на електронен адрес: pay.sak-sas.bg.При достъп с профила си от закрита секция в системата за разплащания, адвокатът ще може по всяко време да се осведоми за извършени от него плащания, за дължими суми, да получи доказателство за плащанията, както и да получи информация за различни услуги на САК.

Очакваме предприетите действия и функционирането на системата за електронни разплащания, надграждаща Е-адвокатура по отношение на всички плащания, касаещи САК, да позволи бързо и лесно плащане на задължения към САК, достъп до лична финансова информация от страна на всеки адвокат, спестяване на време на всички ползващи я членове на САК, и същевременно ще намали необходимостта от физическо посещение в касови салони на САК. Реорганизацията цели на първо място удобство и достъп до информация за членовете на САК, и на второ място оптимизиране на значителните разходи за поддръжка на касови салони, инкасо и охрана.

Ръководство за работа със системата, отговори на често задавани въпроси и видео-уроци ще бъдат достъпни на сайта на САК.

Ще се радваме да получаваме вашите мнения и препоръки за предприетите действия, както и за други възможни действия, насочени към облекчаване работата на всички адвокати от САК. Надяваме се и на Вашето разбиране, ако в при стартиране работата на новата система са налице неточности и проблеми. При наличие на такива своевременно ще бъдат предприети действия за отстраняването им.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне