Корпоративна спортна карта Coolfit още по-ниска цена

/


Уважаеми колеги,

Както знаете Софийска адвокатска колегия осигури възможност за адвокатите от САК да ползват Корпоративна спортна карта Coolfit за достъп до стотици спортни обекти, спортни занимания и активности на територията на гр. София и много други градове в страната.

Преференциалните условия, договорени от Софийска адвокатска колегия, са на база месечна такса, която всеки адвокат, който желае да ползва корпоративната спортна карта Coolfit, заплаща както следва:

  • Цена за адвокат: 50 лв. 45 лв. с ДДС;
  • Цена за придружител (адвокатски сътрудник): 89 лв. с ДДС.

Поради големия интерес и постигнатите ценови условия, крайната цена за месечната карта за адвокат се намалява от 50 лв. на 45 лв. с ДДС.

За адвокатите, които са заявили карти за м. март и са заплатили през м. февруари такса от 50 лв., разликата от 5 лв. е отнесена като “неразнесена сума“ по партидите им и ще може да се използва за плащане на Coolfit карта за следващ период.

Всеки желаещ член на колегията може да използва предоставените услуги чрез приложението Coolfit, като се регистрира, сканирайки QR кода, достъпен в приложената брошура или чрез този линк. При регистрацията си молим да имате предвид, че в полето "Employee ID" следва да посочите личния си адвокатски номер.

След направената регистрация в платформата, за да бъде одобрена регистрацията, се заплаща посочената месечна такса. Сумата следва да се превежда по банковата сметка на колегията в „ОББ“ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG61UBBS88881000871392, с краен срок за плащане до 25-то число на текущия месец, като услугата се активира за използване от 1-во число на месеца, следващ месеца на плащане. Като основание за плащане следва да се посочи "Сoolfit-личен номер ...." Плащането е възможно и през портала за електронни разплащания в сайта на Софийска адвокатска колегия pay.sak-sas.bg.

Приложението е достъпно чрез следните линкове: App Store за телефони с iOS, Google play за телефони с Android и AppGalery за телефони на Huawei.

Информация за обектите, активностите и другите възможности, които Корпоративна спортна карта Coolfit осигурява, може да намерите на сайта: Coolfit.

За допълнителна информация може да се обръщате към служителя на САК – Ася Митова -контакти: 02 90 48 004; 0879 292 231; a.mitova@sak-sas.bg.

Споделяне