Информация за адвокатите, подали заявление за ползване на ОД “Лозенец“

/


Уважаеми колеги,

Във връзка с ползването на Оздравителен дом „Лозенец“ на САК в с. Лозенец през летния сезон 2022 г., Ви уведомяваме, че заявленията за ползване на почивната база, получени в срок до 20.05.2022 г. са разгледани и удовлетворени от постоянната Комисия за социална политика и подпомагане към САС.

До всички лица, подали заявления за ползване на стаи в ОД“Лозенец“, са изготвени уведомления, съдържащи информация за смяната, дължимата сума, срока и начина на плащане,. Уведомленията могат да бъдат получени лично, на адреса на Софийска адвокатска колегия, гр. София, бул. „Тодор Александров“ 137, ет. 3, ст. „Технически състав“.

Моля да имате предвид, че за да ползвате определеното Ви помещение е необходимо да заплатите дължимата сума в срок до 03.06.2022 г. В случай, че липсва плащане определеното Ви за ползване помещение след 03.06.2022 г. ще бъде предоставено за ползване на друг заявител, подал заявление за това в допълнителния срок до 03.06.2022 г.

Плащането на дължимата сума в лева може да извършите в касовия салон на САК в гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 2 или да платите по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79,

BIC: UBBSBGSF,

Титуляр: Софийска адвокатска колегия.

За справки и допълнителна информация може да се обръщате към Иван Митев, домакин, на тел: 0884352545.

Софийска адвокатска колегия

Споделяне