График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. юли 2022 г.

/


До края на м. юли в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

04.07.2022 г. адв. Александър Андонов
06.07.2022 г. адв. Жана Кисьова
14.07.2022 г. адв. Албена Пенова
18.07.2022 г. адв. Вера Даскалова
20.07.2022 г. адв. Силвия Спасова
22.07.2022 г. адв. Мариана Вълкова
29.07.2022 г. адв. Антон Стефанов

Споделяне