График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. октомври 2022 г.

/


До края на месец септември 2022 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

Дата Дежурен адвокат-член на САС
4.10.2022 Александър Андонов
5.10.2022 Петьо Славов
7.10.2022 Пламен Киров
19.10.2022 Жана Кисьова
28.10.2022 Антон Стефанов
31.10.2022 Златка Стефанова

Споделяне