График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. март 2023 г.

/


Дежурства м. март 2023
Дата Член на съвета
01.03.2023 г. Евгения Гечева
02.03.2023 г. Александър Бояджиев
06.03.2023 г.
07.03.2023 г.
08.03.2023 г. Пламен Киров
09.03.2023 г. Мирослав Мичев
10.03.2023 г.
13.03.2023 г. Лидия Дикова
14.03.2023 г. Мариана Вълкова
15.03.2023 г. Жана Кисьова
16.03.2023 г.
17.03.2023 г. Силвия Спасова
20.03.2023 г.
21.03.2023 г.
22.03.2023 г.
23.03.2023 г.
24.03.2023 г.
27.03.2023 г. Албена Пенова
28.03.2023 г.
29.03.2023 г. Петьо Славов
30.03.2023 г.
31.03.2023 г. Антон Стефанов

Споделяне