Есенни семинари в ОД „Лозенец“ през септември 2022 г.

/


ЕСЕННИ СЕМИНАРИ В ОЗДРАВИТЕЛЕН ДОМ „Лозенец“

15-18 септември 2022 г. – Актуални гражданскоправни въпроси

22-25 септември 2022 г. – Актуални наказателноправни въпроси ...

Уважаеми колеги,

През месец септември 2022 г. Софийски адвокатски съвет организира за адвокатите от САК провеждането на два есенни семинара в Оздравителен дом „Лозенец“, както следва:

Настаняването за семинарите е в ОД „Лозенец“, съответно на 15.09.2022 г./22.09.2022 г.,, а обученията ще се провеждат в дните 16, 17 и 18.09.2022 г., съответно 23, 24 и 25.09.2022 г., в часовете от 9.00 ч., до 13.00 ч., с половин час почивка.

За участие във всеки от семинарите адвокатите от САК заплащат 60 лв. при настаняване в двойна стая в ОД „Лозенец“, и 120 лв. за самостоятелно ползване на двойна стая.

Поради лошото техническо състояние на залата за обучения на САК и ограниченията в ползването й, обученията ще се провеждат в обучителна зала на кметство Лозенец, находяща се в непосредствена близост до ОД „Лозенец“.

За записвания се обръщайте към Иван Митев, домакин, на телефон: 0884-352545

След потвърждаване на възможността за участие в семинара, дължимите суми могат да бъдат заплащани по банкова сметка на Софийска адвокатска колегия BG61UBBS88881000871392, или в касовия салон на бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне