Допълнителен избор за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати от САК за Общото събрание на адвокатите в страната

/


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Напомняме Ви, че допълнителният избор за органи на Софийска адвокатска колегия и делегати от Софийска адвокатска колегия за Общото събрание на адвокатите в страната, ще се проведе на 04.02.2024 г. /неделя/ в Гранд хотел „Астория“ /бивш х-л „Родина“/, зала „Опера“, бул. „Тотлебен“ № 8.

Начало на гласуването за органи на САК и делегати от САК за ОС на адвокатите в страната ще започне от 09.00 часа и ще приключи в 16.30 часа. Ако има адвокати, които са се явили преди крайния час за гласуването, те ще бъдат допуснати да гласуват.

С решение на САС от 31.01.2023 г. са осигурени 13 избирателни бюра за при следното разпределение по бюра според първата буква от името на адвоката:

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 1: буква В;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 2: букви И, Ю;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 3: букви Р, Л;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 4: букви П, Й, Щ;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 5: буква С;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 6: буква Д;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 7: буква М;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 8: букви Е, Х, О;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 9: букви Н, Я, Ф;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 10: букви Б, Т;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 11: буква А;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 12: букви К, З, Ч;

ИЗБИРАТЕЛНО БЮРО № 13: букви Г, Ц, Ж.

Всички колеги, заплатили членски внос за месец декември 2023 г., ще бъдат допускани да гласуват.

Ще бъде осигурена възможност на място за заплащане на членски внос и в деня на допълнителния избор.

Избирателна комисия на САК

Споделяне