Осигурен достъп до АПИС и СИЕЛА и през 2024 г.

/


Уважаеми колеги,

Въз основа на Решения на Софийски адвокатски съвет от 05.12.2023 г. и 20.12.2023 г. е осигурена възможност за членовете на Софийска адвокатска колегия – адвокати и младши адвокати да ползват безплатно през 2024 г. основните модули на правноинформационните продукти на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД, а именно:

1.) На „АПИС ЕВРОПА“ АД – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и „АПИС Европраво“

2.) „СИЕЛА НОРМА“ АД – „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“ и „СИЕЛА Европраво“.

В случай че вече имате достъп до една от двете правноинформационни системи, ще Ви е необходима нова регистрация за 2024 г., след изтичане срока на валидност на сегашната Ви регистрация, който срок е до 31.01.2024 г. и за двете правноинформационни системи.

За новата регистрация е необходимо да влезете с профила си в закритата секция на сайта на САК и да попълните следния електронен формуляр, като изберете и желаната от Вас правноинформационна система, която ще можете да ползвате през цялата 2024 г., вкл. до 31.01.2025 г.

Всеки адвокат от Софийска адвокатска колегия може да заяви и да ползва по свой избор само една от двете правноинформационни системи, като регистрацията в едната правноинформационна система изключва регистрация в другата.

След извършване на регистрацията ще получите ново потребителско име и нова парола за достъп.

Софийски адвокатски съвет

typing on a mac!
typing on a mac! © Thomas Lefebvre

Споделяне