Актуализиране на правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

/


Уважаеми колеги,

С Решение на съвета на САК № 1455/21.09.2022 г. бяха променени Правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

С цел осигуряване на еднакви условия за участие на всички адвокати от САК, беше предвидено, че ако в процедурата участват адвокати, трайно упражняващи адвокатска професия в общо дружество или съдружие и натрупаният специфичен професионален опит, изискуем в конкретното проиводство, е натрупан общо при съвместното упражняване на адвокатска професия, в процедурата се допуска до участие първия подал заявление адвокат, който отговаря на условията за участие.

Актуалните Правила за определяне на особени представители са достъпни тук.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне