ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГРУПОВА ПОЛИЦА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТА“

/


Уважаеми колеги,

По силата на сключен от Висшия адвокатски съвет Договор за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, през 2022 г. е осигурена възможност на всички желаещи адвокати да се присъединят към полицата.

Застрахователното покритие е със срок 1 година, считано от 23.01.2022 г. при застрахователен лимит 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) за едно събитие и в агрегат. За всички адвокати, които се присъединят към полицата до 28.02.2022 г., срокът за действие на застраховката ще бъде с начална дата 23.01.2022 г., което е съобразено с изтичащия на 22.01.2022 г. краен срок по Груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2021 г., която е сключена от Софийски адвокатски съвет.

Ако сте член на Софийска адвокатска към полицата може да се присъедините по един от следните два начина:

1. Като попълните електронно заявление на сайта на САК, в което да посочите актуални данни, включително валиден електронен адрес.

Ако желаете да заявите допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., може да посочите това в образеца на заявление, като следва да заплатите допълнително застрахователната премия, съобразно с избрания по-висок лимит над лимита 20 000 лв., покрит за сметка на бюджета на ВАдвС. За целта на посочените от Вас имейл адрес и телефон с Вас ще се свържат от Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ ЕООД, за да уточните изготвянето на анекс за допълнителното застрахователно покритие и заплащането му.

На посочения електронен адрес ще получите автоматично попълнено заявление с данните, които сте въвели, което следва да върнете подписано на електронен адрес: botova@bigcom.eu.

2. Да попълните образец на Заявление (който може да свалите и тук), което да изпратите на електронен адрес botova@bigcom.eu.

Образци на заявления ще бъдат на разположение и във всеки от касовите салони на Софийска адвокатска колегия – в Търговския дом в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, и в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Желанието си да се присъедините към груповата полица за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2022 г., следва да заявите до 22.02.2022 г. В този случай застрахователното покритие ще бъде от 23.01.2022 г. включително, така че ако сте имали застраховка по сключения от Софийски адвокатски съвет договор със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД за 2021 г., с валидност до 22.01.2022 г., няма да има прекъсване в застрахователното покритие.

Софийски адвокатски съвет

Zaiavlenie VAS docx
docx, 196 bytes

Споделяне