Споделения офис и библиотеката на САК няма да работят днес 13.01.2022 г.

/


Уважаеми колеги,

Днес 13.01.2022 г. няма да работят споделеният офис и библиотеката на САК.

Споделяне