Такси за водените от САС регистри

/


Уважаеми колеги,

От 1-ви януари 2022 г. за вписване във водените от Софийски адвокатски съвет регистри на адвокатските дружества, адвокатски съдружия и адвокатски сътрудници, се дължи заплащане на следните такси:

- такса за вписване на адвокатско дружество, включително еднолично: 150 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 150 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско дружество, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатско съдружие – 100 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 100 лева;

- такса за вписване на промени относно адвокатско съдружие, включително за заличаване: 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева;

- такса за вписване на адвокатски сътрудник 50 лв., а когато заявлението е подадено по електронен път по реда на чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 е 2/3 от 50 лева.

Таксите са определени с Решение № 781 по Протокол № 37 от 15.12.2021 г. Софийски адвокатски съвет на основание чл. 89, т. 4 и т. 19 от ЗА.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне