График за приемно време на членовете на Съвета на САК за м. януари 2022 г.

/


Уважаеми колеги,

До края на месец януари 2022 г. в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" № 137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. ще може да се срещнете със следните членове на адвокатския съвет:

5.1.2022 Евгения Гечева
6.1.2022 Петьо Славов
7.1.2022 Александър Андонов
10.1.2022 Силвия Спасова
11.1.2022 Мариана Вълкова
13.1.2022 Вера Даскалова
14.1.2022 Лили Лозанова
17.1.2022 Ива Згурова
18.1.2022 Лидия Дикова
21.1.2022 Валентина Бакалова
28.1.2022 Христо Хинов
31.1.2022 Антон Стефанов

Софийски адвокатски съвет

Споделяне