Безплатен достъп до АПИС и СИЕЛА и през 2022 г.

/


Уважаеми колеги,

Въз основа на Решения на Софийски адвокатски съвет от 01.12.2021 г. и 15.12.2021 г. са сключени договори, осигуряващи възможност членовете на Софийска адвокатска колегия и през 2022 г. да ползват безплатно основните модули на правно-информационните системи на „АПИС ЕВРОПА“ АД и „СИЕЛА НОРМА“ АД.

За достъп до системите ще бъде необходима нова регистрация, валидна през 2022 г. след изтичане срока на валидност на предходна регистрация, ако сте имали такава.

За създаване на нова регистрация следва да попълните следния електронен формуляр, като изберете и желаната от Вас правно-информационна система.

След извършване на регистрацията ще получите ново потребителско име и нова парола за достъп.

Регистрацията в едната правно-информационна система изключва регистрация в другата.

В двете правно-информационни системи ще могат да се използват безплатно следните модули:

1. за АПИС – „АПИС Право“ и „АПИС Практика“ и

2. за СИЕЛА: „СИЕЛА Норми“ и „СИЕЛА Съдебна практика“.

В сключения договор с „АПИС ЕВРОПА“ АД са уговорени преференциални условия и цени за ползване на останалите он-лайн версии на модулите на Правно-информационната система „АПИС“ от адвокати, ползващи базисния пакети, както следва:

• При заявени до 5 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 30 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 6 до 10 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 35 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 11 до 15 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 40 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени от 16 до 20 бр. допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора – 45 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

• При заявени над 21 допълнителни продукти от адвокатите от една и съща Адвокатска кантора– 50 % отстъпка от цената по ценова листа на сайта на АПИС;

Софийски адвокатски съвет

Споделяне