Home Новини ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Софийски адвокатски съвет удължава до 14.01.2022 г. срока за отправяне на оферти относно предоставяне на Софийска адвокатска колегия на услуга: „Системна администрация“.

Обхват

• Дейности по внедряване, администриране и поддържане на информационните системи и периферната техника в САК;

• Поддържка на текущите работни станции в САК (до 30 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Поддръжка на текущите сървъри в САК (до 5 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Подсигуряване на сигурността на текущата ИТ инфраструктурата на САК, включително комуникационната и мрежова сигурност;

• Отстраняване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми в текущата техническа инфраструктура на САК;

• Менажиране нивата на достъп до информационните системи на САК;

• Участва при планирането, избора и закупуването на софтуер и офис техника за нуждите на САК;

• Идентифициране и менажиране на потенциални рискове и/или слабости на информационното и комуникационно оборудване;

• Изграждане, мониторинг и мениджъмънт на мрежи (Switches, Wifi Access Points, Firewalls, VPN);

• Създаване и менажиране на резервни копия на данните и системите в САК;

• Изграждане и менажиране на детайлна документация относно използваните системи и приложения, както и относно IT политиките в САК;

Условия за участие

Компаниите допуснати до участие в процедурата следва да отговарят на следните критерии:

• Да притежават най-малко три референции от клиенти относно изпълнени проекти, свързани със системна администрация;

• Да имат най-малко три приключени финансови години;

• Да имат сумарно реализиран оборот за последните три години в размер на поне 100 000,00 лева

• Да имат капитал от 5 000,00 лв. или повече

Всяка оферта следва да включва следната информация:

• Представяне на компанията

• Профил на екипа на компанията

• Референции от клиенти (до пет броя)

• Офертна цена за месечен абонамент

Крайният срок за приемане на оферти е до 17 ч. на 14 януари 2022 година.

Оферти могат да бъдат изпращани до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров, № 137, ет. 2, или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Критерий за оценка

Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

Комплексната оценка се формира като сбор от 3 основни компонента: оценка на предлаганата цена (К1), оценка на профила на екипа(К2), оценка на база демонстриран предишен опит(К3).

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2022