Дежурни адвокати в РЦК за м. Декември 2021 г.

/


ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ към СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

месец ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Дата

Ден от

Седмицата

09.00 ч.– 12.30 ч.

13.30 ч. – 17.00 ч.

01.12.2021.г

сряда

Райна Мандакова

Румяна Кацарска

03.12.2021.г

петък

Лилия Борисова

Ива Николаева

06.12.2021 г.

понеделник

Мариела Ачева

Светлана Скумрива

08.12.2021 г.

сряда

Тошко Тенев

Ана Филибева

10.12.2021 г.

петък

Анка Ганчева

Никола Тодев

13.12.2021 г.

понеделник

Рада Лилова

Кремена Трифонова

15.12.2021 г.

сряда

Янислава Георгиева

Татяна Лисичкова

17.12.2021 г.

петък

Гена Велковска

Иваничка Неврокопска

20.12.2021 г.

понеделник

Рада Лилова

Димитър Караниколов

22.12.2021 г.

сряда

Светослав Киряков

Силвия Михайлова

Споделяне