Отчети за предоставена правна помощ

/


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че с писмо от 19.11.2021 г. на Председателя на Националното бюро за правна помощ, беше указано в срок до 06.12.2021 г. да бъдат представени всички постъпили в Софийски адвокатски съвет отчети за предоставена правна помощ, във връзка с приключване на финансовата година и плащане на дължимите възнаграждения. Отчетите за предоставена правна помощ следва да бъдат подадени в САК в срок до 01.12.2021 г., за да бъдат обработени и изпратени своевременно до НБПП. Отчети може да се подават и в портала за служебни защитници, и на електронните адреси на САК – k.todorova@sak-sas.bg или register@sak-sas.bg

Софийски адвокатски съвет

Споделяне