22 ноември – Ден на българския адвокат

/


Скъпи колеги и приятели,

На 22-ри ноември българските адвокати отбелязваме своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – на този ден през 1888 г. е приет първият у нас Закон за адвокатите. По правилата на този закон на 11-ти октомври 1897 г. е създадена и Софийската адвокатска колегия, която догодина ще отбележи своята 125-та годишнина.

Софийският адвокатски съвет организира на 22-ри ноември 2021 г., понеделник, няколко събития, с които да почетем празника:

- от 10.00 ч. ще бъдат поднесени цветя на гроба на Димитър Греков – първия председател на Софийската адвокатска колегия, в знак на признателност от нас, неговите правни следовници. Димитър Греков е пръв в много отношения – той е не само първият председател на Софийския адвокатски съвет, но е и първият председател на Върховния касационен съд и един от първите български министри на правосъдието. Така че му дължим много. Гробът му е на централната алея на Софийски централни гробища, отдясно преди църквата и непосредствено до паметника на Стефан Стамболов;

- от 11.00 ч. официално ще бъде открит новият адвокатски център „Библиотека и споделен офис на САК“, който се помещава в сградата на Търговски дом, втори етаж, кантора 203. Споделеното пространство за адвокати от САК, само на метри от Съдебната палата, което да бъде използвано при необходимост преди или между съдебни заседания, за справки в литература, за ползване на правно-информационни системи или за разпечатване на книжа, ще е от полза за всички колеги.

Празникът е не само, за да си спомним за миналото и да почетем предците си, но е добър повод да предприемем инициативи, които да утвърдят усещането ни за общност, която надхвърля националните граници.

Днес Софийска адвокатска колегия обединява повече от 6000 адвокати. Десетки, а вероятно и стотици адвокати от САК упражняват професията в различни европейски държави, както и в държави на други континенти. Въпреки съвременните възможности за търсене и получаване на информация, няма общодостъпни и систематизирани данни кои адвокати от САК в кои чуждестранни колегии членуват и къде в чужбина упражняват дейността си. Парадоксът е, че имаме законоустановен регистър на чуждестранни адвокати, упражняващи професията у нас, но нямаме регистър на българските адвокати, практикуващи в чужбина.

Нуждата от подобна систематизирана и достъпна информация е очевидна – голяма част от българските граждани временно или постоянно живеят и работят в чужбина и именно там имат най-голяма нужда правата им да бъдат защитавани от адвокати, на които могат да се доверят и да споделят проблемите си на родния език. Същевременно международният характер на немалка част от обществено-икономическите отношения днес все по-често ни изправя пред необходимостта да търсим професионални контакти с колеги в чужбина. А какво по-добро от това те да са наши колеги от САК, практикуващи и в съответната чужда държава?

Ето защо Софийският адвокатски съвет подема инициатива за създаване на „Регистър на адвокатите от САК, практикуващи и в чужбина“, който да съдържа пълна професионална информация за мястото, където тези наши колеги упражняват дейността си зад граница, юридическата специализация и сферата им на дейност в съответната чужда държава.

Призоваваме всички адвокати от САК, които са вписани в регистрите на чуждестранни адвокатски колегии, да изпращат информация за това на електронния адрес на САК – register@sak-sas.bg, като представят данни за вписването в съответния чуждестранен адвокатски регистър (или линк към публичния регистър), и/или документ, удостоверяващ правоспособността им като адвокати в дадена чужда държава. Предвиждаме регистърът да бъде публично достъпен в специален раздел на сайта на Софийската адвокатка колегия, който ще бъде изцяло обновен от януари 2022 г. и да бъде актуализиран ежегодно.

Вярваме, че тази инициатива ще бъде споделена от другите колегии в страната и така по естествен път ще създадем регистър на българските адвокати, практикуващи в чужбина.

Скъпи колеги,

Бъдете смели и последователни в отстояване на професионалните си позиции в защита и всеотдайна служба на правото.

Честит празник!

Софийски адвокатски съвет

Споделяне